همی وعده دهی امروز و فردا
همین امروز و فردایت مرا کشت
بابا طاهر عریان


 


وب سایت سادات امامزاده بویر

افراد خیر در بازسازی

با سلام و عرض ادب

با سپاس و قدردانی بیکران از همه عزیزان و بزرگواران خیر
یاد متوفیان قید شده در لیست قرائت سوره حمد و توحید
باطلاع کلیه عزیزان و بزرگواران میرساند حساب سپهر بانک صادرات به شماره

0101610100005

بنام سید حسین پیربویری و سید علی پناه مرادی آماده دریافت کمکهای نقدی شما می باشد
خواهشمند است در صورت واریز وجه شماره و تاریخ و مبلغ واریزی را به شماره 09161811082 ارسال نمایید

با تشکر از اینکه ما را امین خود قرار داده اید

تاریخ بروز رسانی فروردین 95 میباشد

مبالغ بریال می باشد

ردیف نام نام خانوادگی مبلغ نسبت
1 آنیتا ابراهیمی   1000,000  همسر سید بهزاد
2 رضا ابراهیمی   50,000
3 صندوق قرض الحسنه ابوالفضل العباس   4,500,000 فریدون جلالی
4 سید فتح اله احمدپوری   170,000  فرزند مرحوم  سیدخسرو
5 ماشااله احمدی   2,000,000
6 مرحوم زینب احمدی   160,000
7 خداداد اسحاقی   1,000,000 نوه کاهکش
8 محمود اسیوند   2,000,000 طایفه محترم اسیوند
9 حاج محمدرضا افشار نژاد   150,000
10 امیر اکبری   40,000
11 حمید اکبری   3,500,000 طایفه محترم منجزی
12 موسی اکبری منجزی   120,000
13 نذورات امامزاده   6,556,000
14 جواد امامی   2,000,000 طایفه محترم علاسوند
15 خیرگرد امامی   600,000
16 سید فخرالدین امامی مرادی   550,000  فرزند سید حسین
17 نساء امینی   500,000
18 مینا انصاری   100,000
19 رحیم علی انکشافی   120,000
20 حجت ایل بیگی   2,000,000
21 بهنام باقری   72,000
22 سالار باقری   120,000  فرزند مرحوم حسین
23 بهنام بخیت   200,000  داماد مرحوم سیداحمدعلی بدری
24 سید حسین بدری   1,080,000  فرزند مرحوم سیداحمدعلی بدری
25 سیدعلی بدری   100,000  فرزند مرحوم  سید بابا
26 سیده پروانه بدری   500,000  فرزند مرحوم سیداحمدعلی بدری
27 سیده فرزانه بدری   500,000  فرزند مرحوم  سیدصادق
28 سیده لیلا بدری   500,000  فرزند مرحوم سید صادق
29 مرحوم سید حسن علی بدری   600,000  فرزند مرحوم  سید بابا
30 مرحومه سیده آمنه بدری   1,300,000  همسر مرحوم سید بابا
31 همیاری برادران عزیزی   890,000
32 حسین برجعلی   300,000
33 علی بلدی   1,000,000 کارگاه تولیدی دلافوم
34 زهره بوستانی   100,000
35 اسحاق بویری   200,000
36 برادران بویری   2,930,000
37 حجت بویری   500,000  فرزند مرحوم  سیدعزیزاله
38 ساناز بویری   1,600,000  فرزند  خلبان بویری
39 سوارعلی و برادران بویری   210,000
40 سید اسماعیل بویری   390,000
41 سید اصغر بویری  500,000  فرزند مرحوم  سیدسلطانمراد
42 سید پرویز بویری   200,000  فرزند مرحوم سیدسلطانمراد
43 سید حیدر بویری   1,000,000  فرزند مرحوم  سید صفقلی
44 سید خسرو بویری   1,300,000  فرزند  سید عجم
45 سید فرج اله بویری  635,000
46 سید محسن بویری   600,000  فرزند  سید نوذر
47 سید نوذر بویری   50,000  فرزند مرحوم سید محمدسلطان
48 سیدشنبه بویری   200,000  فرزند مرحوم سید قپانی
49 سیدعلی بویری   100,000  فرزند مرحوم سید سلطانمراد
50 سیدعیسی بویری   300,000
51 سیده خاتون بویری   300,000  همسر مرحوم سید عیسی صادقی
52 سیده لالی جان بویری   50,000
53 سیده معصومه بویری   200,000
54 شکراله بویری   100,000
55 قدم خیر بویری   90,000
56 مرحوم سید رمضان بویری   150,000
57 مرحوم سیدعلی میرزا بویری   100,000
58 مینا بویری   150,000 خواهر خلبان
59 ساسان بهرامی   700,000 طایفه محترم حموله
60 هوشنگ بهرامی   50,000
61 مرحوم حاج علیداد بهزادنیا  660,000 طایفه محترم باورصاد
62 سید حسین علی پرشوشتری   200,000  فرزند مرحوم سید رحیم علی
63 سید سلطانعلی پرشوشتری 800,000 فرزند مرحوم سید رحیم علی
64 سیده شهناز پرشوشتری   750,000  فرزند مرحوم سید رحیم علی
65 مرحوم سید عیدی محمد پرشوشتری   100,000  فرزند مرحوم سید رحیم علی
66 حاج سید حسین پیربویری 76,817,000  فرزند  سید عجم
67 حاج سید مرتضی پیربویری   15,400,000  فرزند حاج سیدحسین
68 سید بهزاد پیربویری   2,500,000
69 سید حامد پیربویری   600,000  فرزند  سید علی مدد
70 سید عجم پیربویری 3,770,000
71 سید علی جمعه پیربویری   800,000  فرزند مرحوم سید علی باقر
72 سید علی مدد پیربویری   5,590,000  فرزند  سید عجم
73 سید محمد مهدی پیربویری   15,000,000  فرزند  حاج سیدحسین
74 سید هادی پیربویری   10,500,000  فرزند  سید علی مدد
75 سیده آنا پیربویری 1,000,000  فرزند سید بهزاد
76 سیده فاطمه پیربویری  2,750,000  فرزند مرحوم سید محمدسلطان
77 سیده نرجس پیربویری   15,410,000  فرزند  حاج سیدحسین
78 سیده هانا پیربویری   500,000  فرزند سید بهزاد
79 کیامرث پیربویری   1,450,000  فرزند  خسرو
80 مهدی تاجمیری   50,000
81 دکتر سیده میترا جلالی   800,000  فرزند سید علیدوست
82 سید ابراهیم جلالی   1,000,000  فرزند سید جهانگیر
83 سید ارسلان جلالی   150,000  فرزند مرحوم سید سهراب
84 سید اسحاق جلالی   500,000
85 سید اشکان جلالی   865,000  فرزند  سید منوچهر
86 سید امید جلالی  280,000  فرزند مرحوم سید موسی
87 سید ایرج جلالی   300,000  فرزند مرحوم سید سلطانمراد
88 سید پرویز جلالی   1,000,000
89 سید پوریا جلالی  50,000 فرزند مرحوم سید موسی
90 سید جهانشاه جلالی   1,000,000
91 سید حسن جلالی   600,000  فرزند  سید حسین
92 سید حسین جلالی   1,600,000  فرزند مرحوم سید اسحاق
93 سید حسین خون جلالی   350,000
94 سید رشید جلالی   1,000,000  فرزند  سید علیدوست
95 سید سعید جلالی  1,060,000  فرزند  سید سلطانعلی
96 سید سلطان و افشین جلالی   2,100,000
97 سید سلطانعلی جلالی  23,700,000  فرزند مرحوم سید سلطانمراد
98 سید شهرام جلالی   200,000  فرزند  سید حسین خون
99 سید صادق جلالی   500,000
100 سید عباس جلالی   110,000  فرزند  سید حسین خون
101 سید عزت جلالی   1,000,000
102 سید علی جلالی   1,000,000  فرزند مرحوم سید کریم
103 سید علی اکبر جلالی   500,000
104 سید علی یار جلالی   300,000  فرزند مرحوم سید امام قلی
105 سید علیرضا جلالی   1,000,000  فرزند مرحوم سید سوخته زار
106 سید غیظان جلالی   900,000
107 سید فرامرز جلالی   1,500,000
108 سید فرشید جلالی   10,700,000  فرزند مرحوم سید امیر حسین
109 سید فریدون جلالی   9,700,000  فرزند مرحوم سید بهمن
110 سید قدرت جلالی   50,000  فرزند مرحوم سد مروت
111 سید محمد قلی جلالی   800,000
112 سید محمود جلالی   1,000,000  فرزند سیدغیظان
113 سید مسعود جلالی 300,000 فرزند مرحوم سید عبدالحسین
114 سید منوچهر جلالی   1,000,000  فرزند مرحوم سید عبدالحسین
115 سیدرضا جلالی   500,000  فرزند مرحوم سید سهراب
116 سیدسیاوش جلالی   120,000  فرزند مرحوم سید سلطانمراد
117 سیدعلی اکبر جلالی   6,030,000
118 سیدعلی عسگر جلالی   10,600,000
119 سیدعلیرضا جلالی 9,500,000  فرزند مرحوم سید کریم
120 سیده پروانه جلالی   125,000  فرزند مرحوم سید امیر حسین
121 سیده جواهر جلالی   100,000  همسر مرحوم سید کریم
122 سیده سحر جلالی 300,000 فرزند سید سلطانعلی جلالی
123 سیده مریم جلالی  1,350,000 فرزند مرحوم سید سلطانمراد
124 سیده منیژه جلالی   400,000  فرزند  سید حسین
125 جعفرقلی جمالپور   350,000 طایفه محترم قندعلی
126 مرحوم علی جمعه جمالپور   650,000 طایفه محترم قندعلی
127 سید اسماعیل جوانمرد   200,000
128 سید علی جوانمرد   600,000  فرزند  سید اسماعیل
129 ستار جهانگیری بابادی   200,000
130 سید غلامرضا حاجیانی 1,220,000
131 حسن حسن خانی  683,000
132 حمید حسینی   20,000,000
133 گنجعلی حسینی   50,000
134 ساتیار حسینی کاهکش   65,000
135 ابراهیم حسینی منجزی   100,000
136 مهران حموله  500,000 طایفه محترم حموله
137 مرتضی حیدری   35,000 طایفه محترم کهیش
138 حسن حیدری گورداگونی 200,000
139 حسن حیدری نیا   1,200,000 طایفه محترم کهیش
140 همیاری خانواده های بویری   500,000
141 همیاری خانواده های عزیری و بدری   2,100,000
142 همیاری خانواده های مرادی   1,850,000
143 همیاری خانواده های مرادی   6,000,000  مستقر در دزفول
144 ایمان خدادادی 100,000
145 شهرام خسروی  80,000 طایفه محترم بابادی
146 علی خسروی بابادی   80,000
147 فرنگ خواجوی شجاعی  200,000
148 لطیف خوش اخلاق   250,000
149 محمدرضا دارابپور   1,500,000 طایفه محترم قندعلی
150 علی مردان داودی منجزی   2,500,000 طایفه محترم منجزی
151 داراب دیباچی  1,000,000
152 محمد رحیم پور   2,000,000 طایفه محترم باورصاد
153 ماهی جان رحیمی  440,000
154 اله یار رضایی   100,000
155 دکتر امیدوار رضایی   70,000,000  نماینده اسبق مجلس
156 عبده قلی رضایی 145,000 طایفه محترم بابادی
157 غلامرضا رئیسی   11,000,000
158 فرحدخت زارع   600,000  همسر نوذر بویری
159 مرحومه پری جان زراسوند   50,000
160 مهناز زراسوند نیا  150,000
161 جهانشاه و مصطفی زراسوندنیا  5,720,000  داماد بهرام صالحی کاهکش
162 علی زمانپور   3,000,000 طایفه محترم قندعلی
163 منوچهر زمانپور   1,000,000 طایفه محترم قندعلی
164 مراد زمانی   140,000
165 سید امان اله سادات بویر   100,000
166 سید امین سادات بویر   5,000,000  فرزند سیدعسگر
167 سید عبدالحسین سادات بویر   500,000  فرزند سیدقباد
168 سید عبدالحسین سادات بویر   200,000
169 سید علی عسگر سادات بویر   1,300,000
170 سید ملک حسین سادات بویر   500,000
171 سیدعزت سادات بویر   770,000
172 سیدمحمدحسین سادات بویر   500,000
173 مرحوم سید حسین(اسداله) سادات بویر   2,500,000  فرزند سید امان الله
174 نوراله سلطانی   12,000,000 طایفه محترم قندعلی
175 حاج مصطفی سلیمانی   500,000
176 کامران سلیمانی   300,000
177 برادران سید جلالی   14,500,000  فرزندان مرحوم سید محمد کریم
178 سید خلیل سید شاب   1,000,000  فرزند مرحوم سید حیدر
179 سید بهنام سیدبویر   500,000  فرزند مرحوم سید محمدمراد
180 سید شهنام سیدبویر   1,000,000  فرزند مرحوم سید محمدمراد
181 سیده سیما سیدبویر   350,000  همسر سید سلطانعلی جلالی
182 سید نوری سیدبویر(بدری)   2,600,000  فرزند مرحوم سیدفرج
183 سیده زهرا سیدبویری   200,000  همسر مرحوم سیدمحمدمراد
184 سید کیامرث سیدجوادی   500,000
185 سیدابراهیم سیدجوادی   80,000
186 حسین شکوه احمدی  2,000,000 طایفه محترم دهناشی
187 محمدرضا شوشتری زاده 1,400,000  داماد  سید اسحاق مرادی
188 محمد شیخ ابوالحسنی   200,000  داماد  بهرام صالحی
189 سید اسکندر صادقی  1,900,000
190 سید بهروز صادقی   1,000,000  فرزند مرحوم سید عیسی صادقی
191 سید غلام صادقی   8,200,000  فرزند مرحوم سید عیسی صادقی
192 سید محمد صادقی   120,000  فرزند سید اسکندر
193 سیده فرنگیس صادقی   50,000  فرزند مرحوم سید عیسی صادقی
194 سیده مهین صادقی   130,000  فرزند سید اسکندر
195 سیده میترا صادقی   300,000  فرزند سید اسکندر
196 مرحوم سید عیسی صادقی   2,100,000
197 مرحومه سیده صاحب جان صادقی   500,000  همسر سیداحمدعلی
198 اسفندیار صالحپور باورصاد   2,200,000 طایفه محترم باورصاد
199 دلاور صالحی   4,100,000
200 سیدمحمدعلی صالحی   3,000,000 طایفه محترم سید صالح
201 علی جان صالحی   1,000,000
202 یداله صالحی   50,000
203 بهرام صالحی کاهکش  2,940,000  داماد مرحوم سیدمحمدسلطان
204 حاجیه مینا صالحی کاهکش   21,780,000  همسر حاج سید حسین پیربویری
205 سحر صالحی کاهکش  400,000  فرزند بهرام صالحی کاهکش
206 صدیقه صالحی کاهکش   185,000  فرزند  بهرام صالحی
207 طاهره صالحی کاهکش   200,000  فرزند  بهرام صالحی
208 لاله صالحی کاهکش  400,000  فرزند  بهرام صالحی
209 نسیم صالحی کاهکش   200,000  فرزند  بهرام صالحی
210 سید حسین قلی صلاتی   112,000
211 سیدحسن صلاتی   10,400,000  فرزند مرحوم سید امیرقلی
212 سیدمحمد صلاتی   150,000  فرزند احمد قلی
213 سیدناصر صلاتی   800,000  فرزند مرحوم سید امیرقلی
214 طلا صلاتی   50,000
215 صفورا صیاد زاده 120,000
216 سیف اله صیادی نژاد   500,000
217 منیژه صیادی نژاد 500,000 همسر سید علی مدد پیربویری
218 پرویز طاهری بابرصاد   70,000
219 علی جان طاهری مالک آبادی   800,000 طایفه محترم قندعلی
220 پرویز طهماسبی   5,000,000 طایفه محترم قندعلی
221 عارف عالیوند   65,000  داماد سیدفرضعلی ولی پور
222 عباسی   100,000
223 سیداصغر عبدالهی   200,000
224 سید شایان عبدالهی موسوی   100,000
225 سید فرشاد عزیزی   210,000  فرزند سیدنقی
226 سید محمد عزیزی   60,000
227 سید محمد عزیزی 1,000,000 فرزند سید حسن
228 سید نقی عزیزی  550,000
229 سیداحمد عزیزی   300,000
230 سیدآرمان عزیزی   1,600,000  فرزند سیدعزت
231 سیدحسین قلی عزیزی   790,000  فرزند مرحوم سیدشکرخدا
232 سیدعلی عزیزی   1,615,000  فرزند مرحوم سیدکاظم
233 سیدعلی عزیزی   300,000  فرزند سیدنقی
234 سیدفتاح عزیزی   1,400,000
235 سیدمحمد عزیزی   500,000  فرزند مرحوم سیدعباس
236 سیدمسعود عزیزی   1,000,000  فرزند سیداکبر
237 سیده نرگس عزیزی   700,000  فرزند سیدنقی
238 مرحوم سید حشمت عزیزی   50,000  فرزند سید محمد
239 مرحوم سید سهراب عزیزی   50,000
240 سید ایرج عزیزی فر   100,000  فرزند سیدعجم
241 سیداکبر عزیزی فر   1,300,000  فرزند مرحوم سیدشکرخدا
242 سیدغلامرضا عزیزی فر   100,000  فرزند مرحوم سیدشکرخدا
243 سیدحسن عزیزی نیا   650,000  فرزند مرحوم سیدشکرخدا
244 سیدرضا عزیزی نیا   25,500,000  فرزند سیدغلامعباس
245 سیدحسن عسکری   150,000
246 اله مراد عیدیوندی 200,000 طایفه محترم موری
247 سیاوش فریدونی   300,000  داماد مرحوم سیدعباس
248 محسن قاسمی   150,000 طایفه محترم موری
249 مهران قاسمی   1,500,000 طایفه محترم موری
250 شهرداری قلعه خواجه   2,000,000  محمد مراد سمالی
251 داریوش قنبری   5,000,000
252 حیدری کاهکش   120,000
253 رضا کاهکش   200,000  فرزند مرحوم علیداد
254 مهندس غلامرضا کایدی   1,000,000
255 موسی کرمزاده   200,000  داماد مرحوم سیدصادق بدری
256 مینا کرمزاده   50,000
257 شرکت تعاونی کوچندگان بختیاری   5,000,000  منوچهر ارغشی
258 محمدجواد کیانپور   50,000,000 طایفه محترم راکی
259 سیدامیر گداری بویری   500,000  فرزند مرحوم سید حسن آقا
260 بازعلی لجمیری   50,000
261 شاه محمد لهرابیان   9,500,000 طایفه محترم گله
262 عزت محمودی 180,000 طایفه محترم شیخ برهان عالی
263 علی اکبر مختاری   1,000,000 طایفه محترم چهاربری
264 سید احمد مرادی   1,160,000  فرزند سیدموسی
265 سید احمد مرادی   2,000,000 فرزند مرحوم سید مشهدی محمد
266 سید احمدرضا مرادی   500,000  فرزند مرحوم سیداسحاق
267 سید افراسیاب مرادی  1,600,000  فرزند مرحوم سیدشکرخدا
268 سید اکبر مرادی   200,000  فرزند مرحوم سیدصفی
269 سید اله یار مرادی   1,000,000
270 سید ایرج مرادی   500,000  فرزند مرحوم سیدعیسی خون
271 سید بیژن مرادی   500,000  فرزند مرحوم سید عیسی خون
272 سید پرویز مرادی   500,000  فرزند مرحوم سیدعلی نقی
273 سید حبیب مرادی   150,000  فرزند سید محمد
274 سید حبیب اله مرادی   4,000,000  فرزند مرحوم سیدشکرخدا
275 سید حسین مرادی   300,000  فرزند مرحوم سید بابا
276 سید حسین مرادی   450,000  فرزند سیدبیژن
277 سید حسین مرادی   200,000  فرزند مرحوم سیدغفار
278 سید خداداد مرادی   1,650,000
279 سید رحمان علی مرادی   500,000  فرزند سیدصادعلی
280 سید رستم مرادی   500,000  فرزند مرحوم سیدبابا
281 سید رشید مرادی   200,000  فرزند مرحوم سید نادعلی
282 سید سعید مرادی   2,642,000  فرزند مرحوم سیدمحمدقلی
283 سید سیامک مرادی 4,442,000  فرزند مرحوم سید لطفعلی
284 سید شهاب مرادی   15,250,000  فرزند مرحوم سیدحسین آقا
285 سید صالح مرادی   500,000  فرزند سید صادعلی
286 سید علی جمعه مرادی   200,000
287 سید علی سینا مرادی   600,000  فرزند مرحوم سیدحسین آقا
288 سید مازیار مرادی   110,000  فرزند سیدخداداد
289 سید مجتبی مرادی   150,000  فرزند سید اسفندیار
290 سید محسن مرادی   1,000,000  فرزند مرحوم سیدغفار
291 سید محمد مرادی   200,000  فرزند مرحوم سیدشکرخدا
292 سید محمد مرادی   150,000  فرزند سیدعلی سینا
293 سید محمدرضا مرادی   2,000,000  فرزند مرحوم سید اسحاق
294 سید مراد مرادی   300,000  فرزند سید عباس
295 سید مرتضی مرادی   60,000  فرزند مرحوم سید صفی
296 سید مصطفی مرادی   300,000  فرزند سیدعلی سینا
297 سید مهمد مرادی   40,000  فرزند مرحوم مشهدی محمد
298 سید میلاد مرادی   150,000  فرزند سید اسفندیار
299 سید نعمت مرادی   450,000  فرزند مرحوم سید صفی
300 سید نوراله (آرش) مرادی   1,200,000  فرزند مرحوم سیدشکرخدا
301 سید هوشنگ مرادی   150,000
302 سیدامید مرادی 650,000  فرزند مرحوم سیدمحمدقلی
303 سیدبهرام مرادی   1,000,000  فرزند مرحوم سید لطفعلی
304 سیدرحیم مرادی   430,000  فرزند سیدصادعلی
305 سیدرضا مرادی   500,000  فرزند سیدملک
306 سیدشاپور مرادی   1,660,000  فرزند مرحوم سید لطفعلی
307 سیدعباس مرادی   800,000  برادران دزفولی
308 سیدعلی مرادی   130,000  فرزند سید صادعلی
309 سیدعلی مرادی   200,000  فرزند مرحوم سیدشکرخدا
310 سیدعلی مرادی   1,500,000  فرزند مرحوم سیدعیسی
311 سیدعلی پناه مرادی   28,600,000  فرزند مرحوم سیدحسین آقا
312 سیدعماد مرادی   2,500,000  فرزند سیدعلی پناه
313 سیدعیسی مرادی   100,000  فرزند سیدخدامراد
314 سیدغلام مرادی  660,000  فرزند سیدعلی نقی
315 سیدغلامعلی مرادی   600,000  فرزند مرحوم سید علی
316 سیدغلامعلی مرادی   150,000
317 سیدفرهاد مرادی   500,000  فرزند مرحوم سیدشکرخدا
318 سیدقبادعلی مرادی   3,000,000  فرزند مرحوم سیدعلی
319 سیدگرگعلی مرادی   400,000
320 سیدگودرز مرادی   200,000  فرزند سیدحیات
321 سیدمحمدقلی مرادی   550,000  فرزند مرحوم سید صفی
322 سیدموسی مرادی 1,090,000  فرزند مرحوم سیدلطفعلی
323 سیده زینب مرادی   450,000  فرزند مرحوم سیدحسین آقا
324 سیده زینب مرادی   450,000  همسر مرحوم سیدمحمدقلی
325 سیده سکینه مرادی   150,000  فرزند مرحوم سیدصفی
326 سیده فانوس مرادی   150,000  فرزند مرحوم سیدشکرخدا
327 سیده فرخنده مرادی همسر سید افراسیاب
328 سیده گل مرجان مرادی   2,200,000  همسر سیدعجم
329 سیده مریم مرادی   160,000  همسر مرحوم سید شکرخدا
330 سیده نیلوفر مرادی   250,000  همسر مرحوم مشهدی محمد
331 مرحومه سیده کبوتر مرادی   60,000  همسر سید ابراهیم
332 مهران مرادی نیا   50,000 داماد بهرام صالحی کاهکش
333 اداره اوقاف مسجدسلیمان   63,300,000  هاشمی و احمدی
334 اداره آبفار روستایی مسجدسلیمان   25,000,000  حمید القاصی
335 اداره بنیاد مسکن مسجدسلیمان   2,600,000  ایزدی فر
336 اداره راه و ترابری مسجدسلیمان  21,000,000  علی عیدیوندی
337 امور عشایر مسجدسلیمان   60,000,000  علی رحم کریمی
338 مرحوم آقا مراد مشایخی   100,000
339 علی معنازاده   50,000
340 آمنه مکوندی   11,000,000 طایفه محترم مکوندی
341 حاج سید حمید موسوی   11,500,000  فرزند سیدعیسی
342 سید احمد موسوی   1,000,000  فرزند سید موسی دزفول
343 سید اکبر موسوی   150,000  فرزند مرحوم سید صفی
344 سید جانمراد موسوی   500,000  فرزند مرحوم سید آقاخان
345 سید راه خدا موسوی 610,000
346 سید علیرضا موسوی   100,000  فرزند مرحوم سیدعلی محمد
347 سید عیسی موسوی   1,200,000  پدر شهید سیدمحمدرضا موسوی
348 سید محمد موسوی   2,100,000  فرزند مرحوم سیدعلی محمد
349 سید محمدرضا موسوی   1,717,500
350 سیده توران موسوی   100,000  فرزند مرحوم سیدعلی محمد
351 مرحومه سیده ماه نسا موسوی   1,717,500  مادر شهید سید محمدرضا موسوی
352 سید حیدر موسوی (بویری)   500,000
353 سید محمد موسوی (جلالی)   200,000
354 سیده فاطمه موسوی عبدالهی   300,000  همسر مرحوم سید حسین آقا
355 سیداسحق موسوی متین(مرادی) 200,000 سادات دزفول
356 سید ابراهیم موسوی متین(مرادی) 700,000 سادات دزفول
357 علی رحم مهدی پور   50,000
358 افشین نصیری   2,500,000 طایفه محترم نصیر
359 حسن نظری   2,000,000 طایفه محترم گتوندی
360 مرحوم حاج علی نیکومنش   150,000
361 امیر حسین ورناصری   1,000,000 طایفه محترم قندعلی
362 کربلایی ایرج ورناصری زاده   8,000,000 طایفه محترم قندعلی
363 مسعود وفایی   2,000,000  نوه مرحوم سیدمناری بویری
364 حاج سید علیمردان ولی پور   4,500,000  فرزند مرحوم سید شاه کرم
365 سید اله داد ولی پور  670,000  فرزند مرحوم سیدعبدالحسین
366 سید خداداد ولی پور   50,000  فرزند مرحوم سیدعبدالحسین
367 سید خلیل ولی پور   1,085,000  فرزند مرحوم سیدابراهیم
368 سید علیرضا ولی پور   105,000  فرزند مرحوم سید شاه کرم
369 سید علیمراد ولی پور   670,000  فرزند مرحوم سید شاه کرم
370 سید لزیم ولی پور   590,000
371 سید محمدرضا ولی پور   1,160,000  فرزند مرحوم سیدولی
372 سید نوری ولی پور   280,000  فرزند مرحوم سیدعبداله
373 سیدعلی ولی پور   1,155,000  فرزند مرحوم سید اله کرم
374 سیدعلی ولی پور   100,000  فرزند سیدخداداد
375 سیده زینب ولی پور   100,000  همسر مرحوم سیدعبدالحسین
376 مرحوم سید عبداله ولی پور   2,236,000 همیاری سادات قبل از بازسازی
377 مرحوم سید محمد (سیروس) ولی پور   10,000,000 فرزند مرحوم سید علی مدد
378 مرحوم سیدعلی مدد ولی پور   12,000,000
379 سید فرهاد هاشمی   4,700,000 سادات امامزاده ساکن اصفهان
380 جعفر همولی   150,000
381 منوچهر یادگار   1,000,000[ موضوع ] :
[ برچسب ها ] :
ن : admin
ت : چهار شنبه, 21 مارس 2012
نظر شما در مورد اين پست چيست ؟

18 دیدگاه نوشته شده است! می توانید دیدگاه خود را بنویسید

 1. علی و مینا می‌گه:

  باسلام
  بسیار عالی

  • admin می‌گه:

   با سلام خدمت دوستان
   لطفاً مشخصات خود را بهتر وارد تا دیگران نیز نسبت به اظهار نظر اقدام نمایند
   با سپاس فراوان
   مدیر سایت

 2. علی و مینا می‌گه:

  من همسر سیدعلی موسوی فرزندسیدپرویز موسوی هستم من وهمسرم هرزگاهی سری به سایت سادات امامزاده بویرمیزنیم من خیلی دوس داشتم اطلاعاتی از طایفه همسرم داشته باشم من وهمسرم خوشحال میشیم اگه بتونیم تو این سایت فعالیتی داشته باشیم..بازم ممنون از سایت خوبتون

  • admin می‌گه:

   با سلام خدمت شما و همسر گرامیتان
   ما هم آماده دریافت نظرات و پیشنهادات سازنده و مفید شما خواهیم بود.
   میتوانید از طریق ایمیل مدیر سایت در تماس باشید .
   با سپاس

  • سیدعلیرضا رضائی می‌گه:

   بسمه تعالی
   سلام
   خانواده های محترم سادات عزیزاین سایت به کمک شمانیازمنداست یاری کنیدهرگونه مطالب خوب ازسادات وعشایرداریدمدیرسایت راکمک کنیدتااین سایت پربارتر
   شودنمیشه سالهاست منتظرماندتایکی خبری راارسال کندهمت
   والامیخواداین سایت مربوط بخودتانست کمک کنیدانشاء اله دفعه دیگربازدیدکردم ببینم چه کردیدباپیام شفاهی کاردرست نمیشه اگراطلاعات میخواهیداعلام کنیدهرچه میدانیدارسال شوداین سایت برای آیندگان میماندوماهم میرویم

 3. علی و مینا می‌گه:

  سلام کاش میشد مراسمی گرفت باکمک افرادطایفه وهمگی رو دور هم جمع کرد مثل یه گردهمایی

  • admin می‌گه:

   با سلام
   مراسمی در خرداد سال 89 برگزار شد . که تصاویر آن بزودی در صفحه ای درج خواهد شد .
   ما هم امیدواریم مراسمی اینچنین تکرار شود

 4. miss.lemon می‌گه:

  salam va khaste nabashid khedmate modire gersmi va zahmat keshe site ..man be onvane yeki as javanane khandsne emamzade boveyr pishnahadi baraye shoma dashtam.. be nazare man javanane in emamzade niaz be yari vamosaedate bozrgtarane khod baraye zendegie behtar darand..pas dar in site bakhsi ra ekhtesas dahid ta javanan va aghvame gerai moshkelate khod ra bazgo konand ta balke ba komak va hamyarie yekdigar dast be eghdame karhaei bezanim ke baraye sazandegie harche behtare javananeman bashand..balke ayandeye in khandan ba ezat va eftekhar o sarbolandi bashad. khaste nabashid.

  • admin می‌گه:

   با سلام خدمت دوست و خويش و فاميل عزيز
   نظر شما كاملاٌ محترم و منطقي است و بزودي صفحه اي در اين زمينه در سايت قرار داده خواهد شدتا نظرات و مشكلات مطرح و با مشاركت هم نسبت به رفع مشكل همكاري شود.
   البته به عرض عالي برسانيم كه متاسفانه با گذشت چند سال از طراحي سايت هنوز بزرگترها و حتي جوانان نيز اطلاعي از سايت و اطلاعات مندرج در آن نداشته كما اينكه خيلي از فاميل حتي از وجود سايت خبري نداشته و ندارند.
   سعي نماييم با معرفي سايت به ديگران و استفاده از تجارب هم بهترين وسيله ارتباط رساني را گسترش و ارتقا بخشيم.
   اين سايت بدون هم فكري به نتيجه نخواهد رسيد. در ضمن از حسن توجه شما سپاسگذاريم.
   در پايان اگه لطف نموده مطالب را به زبان فارسي مجدداً ارسال فرماييد.
   سپاس و درود ما را پذيرا باشيد

 5. مرادی می‌گه:

  با سلام و احترام و تشکر از شما عزیزان و خیران
  کاش میشد با تشکیل یک صندوق قرض الحسنه توسط سادات محترم در راه رفع مشکلات مالی دوستان و فامیل قدم ارزنده ای برداشته شود.

 6. نسترن می‌گه:

  سلام…من یکی از بویری ها هستم…سایتتون عالیه اما باید قالشو عوض کنید ،و این کارهای تزیینی رو انجام بدیدمن خودم از بچگی تا به حال 14تا وبلاگ موفق داشتم…اگر در این زمینه کمکی خواستید من هستم.نسترن بویری.

  • admin می‌گه:

   با سلام
   ممنون که به سایت خودتون سر میزنید و پیشنهاد و انتقاد می کنید
   منتظر نظرات و کمک شما هستیم امیدوارم همیشه سربلند باشید
   در صورت تمایل به همکاری میتونید با شماره 09163810916 تماس بگیرید
   با سپاس فراوان

 7. باسلام,,,بنده پیشنهادمیکنم شجره نامه اگه هست بزارید,ببینیم بهترخودمونوبشناسیم.متاسفانه اشنایی ماالان ازمرزعموودایی خاله عمه فراترنیست بزارید بیشتربافامیل اشنابشیم,باتشکر

 8. نسترن می‌گه:

  وبلاگم هست ایمیلمم هست میتونم کمک کنم فقط اگه میتونید از وبلاگم راشی هستید ایمیل بزنید…مرسی

 9. سیدعلیرضا رضائی می‌گه:

  بسمه تعالی
  باسلام
  سایت خوبی است من تاحالانمی دانستم چنین سایتی وجودداردبهتربشناسانیداقوام رابهترمعرفی کنیدامامزاده رابهترمعرفی کنیدتااقوام بدانندچکاربایدکردمنتظربهترشدن وضعیت سایت

  بتشکر سیدعلیرضا رضائی تهران

 10. سیدمازیارمرادی می‌گه:

  باسلام وخسته نباشیدوقدردانی اززحمات شمادرراه اندازی سایت امام زاده بویر.

 11. محمد مهدی پور از طایفه زراسوند می‌گه:

  باسلام بسیار عالی وقعا اصالت خودتونو نگه میدارید و این خودش ی نقطه قوت هست انشالا ک بقیه ی طوایف بتوانند شما را الگو قرار دهند

دیدگاه خود را به ما بگویید.

 
مهدویت امام زمان (عج)

 
  امامزاده بویر (ع) فرزند شاهزاده عبدالله معروف به شاه قطب الدین (ع) می باشد. مرقد مطهر ایشان در کوه های سر به فلک کشیده بختیاری (منار کوه) قرار دارد. آب و هوای پاک و ناب همراه با آرامش کوهستان طراوت خاصی به روح و جان انسان میدهد. منتظر دیدار شما هستیم  
 
محمد بن حسن عسکری (عج) آخرین امام از امامان دوازده گانه شیعیان است. در ١۵ شعبان سال ٢۵۵ هـ.ق در سامرا به دنیا آمد و تنها فرزند امام حسن عسکری (ع)، یازدهمین امام شعیان ما است. مادر آن حضرت نرجس (نرگس) است که گفته اند از نوادگان قیصر روم بوده است. «مهدی» حُجَت، قائم منتظر، خلف صالح، بقیه الله، صاحب زمان، ولی عصر و امام عصر از لقبهای آن حضرت است.