وب سایت سادات امامزاده بویر

افراد خیر در بازسازی

با سلام و عرض ادب

با سپاس و قدردانی بیکران از همه عزیزان و بزرگواران خیر
یاد متوفیان قید شده در لیست قرائت سوره حمد و توحید
باطلاع کلیه عزیزان و بزرگواران میرساند حساب سپهر بانک صادرات به شماره

0101610100005

بنام سید حسین پیربویری و سید علی پناه مرادی آماده دریافت کمکهای نقدی شما می باشد
خواهشمند است در صورت واریز وجه شماره و تاریخ و مبلغ واریزی را به شماره 09161811082 ارسال نمایید

با تشکر از اینکه ما را امین خود قرار داده اید

تاریخ بروز رسانی آبان 93 میباشد

مبالغ بریال می باشد

اسامی بر حسب حروف الفبا (نام خانوادگی )مرتب شده است

ردیف نام نام خانوادگی مبلغ نسبت
1 آنیتا ابراهیمی   500,000  همسر سید بهزاد
2 رضا ابراهیمی   50,000
3 صندوق قرض الحسنه ابوالفضل العباس   4,500,000 فریدون جلالی
4 سید فتح اله احمدپوری   170,000  فرزند مرحوم  سیدخسرو
5 ماشااله احمدی   2,000,000
6 مرحوم زینب احمدی   160,000
7 خداداد اسحاقی   1,000,000 نوه کاهکش
8 محمود اسیوند   2,000,000 طایفه محترم اسیوند
9 حاج محمدرضا افشار نژاد   150,000
10 امیر اکبری   40,000
11 حمید اکبری   3,500,000 طایفه محترم منجزی
12 موسی اکبری منجزی   120,000
13 نذورات امامزاده   6,556,000
14 جواد امامی   2,000,000 طایفه محترم علاسوند
15 خیرگرد امامی   600,000
16 سید فخرالدین امامی مرادی   550,000  فرزند سید حسین
17 نساء امینی   500,000
18 مینا انصاری   100,000
19 رحیم علی انکشافی   120,000
20 حجت ایل بیگی   2,000,000
21 بهنام باقری   72,000
22 سالار باقری   120,000  فرزند مرحوم حسین
23 بهنام بخیت   200,000  داماد سیداحمدعلی بدری
24 سید حسین بدری   1,080,000  فرزند  سیداحمدعلی بدری
25 سیدعلی بدری   100,000  فرزند مرحوم  سید بابا
26 سیده پروانه بدری   500,000  فرزند  سیداحمدعلی بدری
27 سیده فرزانه بدری   500,000  فرزند مرحوم  سیدصادق
28 سیده لیلا بدری   500,000  فرزند مرحوم سید صادق
29 مرحوم سید حسن علی بدری   600,000  فرزند مرحوم  سید بابا
30 مرحومه سیده آمنه بدری   1,300,000  همسر مرحوم سید بابا
31 همیاری برادران عزیزی   890,000
32 حسین برجعلی   300,000
33 علی بلدی   1,000,000 کارگاه تولیدی دلافوم
34 ساسان بهرامی   700,000 طایفه محترم حموله
35 هوشنگ بهرامی   50,000
36 مرحوم حاج علیداد بهزادنیا  660,000 طایفه محترم باورصاد
37 زهره بوستانی   100,000
38 اسحاق بویری   200,000
39 برادران بویری   2,930,000
40 حجت بویری   500,000  فرزند مرحوم  سیدعزیزاله
41 ساناز بویری   1,600,000  فرزند  خلبان بویری
42 سوارعلی و برادران بویری   210,000
43 سید اسماعیل بویری   390,000
44 سید اصغر بویری  500,000  فرزند مرحوم  سیدسلطانمراد
45 سید پرویز بویری   200,000  فرزند مرحوم سیدسلطانمراد
46 سید حیدر بویری   1,000,000  فرزند مرحوم  سید صفقلی
47 سید خسرو بویری   1,300,000  فرزند  سید عجم
48 سید فرج اله بویری  635,000
49 سید محسن بویری   600,000  فرزند  سید نوذر
50 سید نوذر بویری   50,000  فرزند مرحوم سید محمدسلطان
51 سیدشنبه بویری   200,000  فرزند مرحوم سید قپانی
52 سیدعلی بویری   100,000  فرزند مرحوم سید سلطانمراد
53 سیدعیسی بویری   300,000
54 سیده خاتون بویری   300,000  همسر مرحوم سید عیسی صادقی
55 سیده لالی جان بویری   50,000
56 سیده معصومه بویری   200,000
57 شکراله بویری   100,000
58 قدم خیر بویری   90,000
59 مرحوم سید رمضان بویری   150,000
60 مرحوم سیدعلی میرزا بویری   100,000
61 مینا بویری   150,000 خواهر خلبان
62 سید حسین علی پرشوشتری   200,000  فرزند مرحوم سید رحیم علی
63 سیده شهناز پرشوشتری   750,000  فرزند مرحوم سید رحیم علی
64 مرحوم سید عیدی محمد پرشوشتری   100,000  فرزند مرحوم سید رحیم علی
65 حاج سید حسین پیربویری  75,467,000  فرزند  سید عجم
66 حاج سید مرتضی پیربویری   15,400,000  فرزند حاج سیدحسین
67 سید بهزاد پیربویری   2,500,000
68 سید حامد پیربویری   600,000  فرزند  سید علی مدد
69 سید عجم پیربویری  3,520,000
70 سید علی جمعه پیربویری   800,000  فرزند مرحوم سید علی باقر
71 سید علی مدد پیربویری   5,590,000  فرزند  سید عجم
72 سید محمد مهدی پیربویری   15,000,000  فرزند  حاج سیدحسین
73 سید هادی پیربویری   10,500,000  فرزند  سید علی مدد
74 سیده آنا پیربویری   500,000  فرزند سید بهزاد
75 سیده فاطمه پیربویری  2,750,000  فرزند مرحوم سید محمدسلطان
76 سیده نرجس پیربویری   15,410,000  فرزند  حاج سیدحسین
77 سیده هانا پیربویری   500,000  فرزند سید بهزاد
78 کیامرث پیربویری   1,450,000  فرزند  خسرو
79 مهدی تاجمیری   50,000
80 دکتر سیده میترا جلالی   800,000  فرزند سید علیدوست
81 سید ابراهیم جلالی   1,000,000  فرزند سید جهانگیر
82 سید ارسلان جلالی   150,000  فرزند مرحوم سید سهراب
83 سید اسحاق جلالی   500,000
84 سید اشکان جلالی   865,000  فرزند  سید منوچهر
85 سید امید جلالی  280,000  فرزند مرحوم سید موسی
86 سید ایرج جلالی   300,000  فرزند مرحوم سید سلطانمراد
87 سید پرویز جلالی   1,000,000
88 سید پوریا جلالی  50,000 فرزند مرحوم سید موسی
89 سید جهانشاه جلالی   1,000,000
90 سید حسن جلالی   600,000  فرزند  سید حسین
91 سید حسین جلالی   1,600,000  فرزند مرحوم سید اسحاق
92 سید حسین خون جلالی   350,000
93 سید رشید جلالی   1,000,000  فرزند  سید علیدوست
94 سید سعید جلالی  1,060,000  فرزند  سید سلطانعلی
95 سید سلطان و افشین جلالی   2,100,000
96 سید سلطانعلی جلالی  23,550,000  فرزند مرحوم سید سلطانمراد
97 سید شهرام جلالی   200,000  فرزند  سید حسین خون
98 سید صادق جلالی   500,000
99 سید عباس جلالی   110,000  فرزند  سید حسین خون
100 سید عزت جلالی   1,000,000
101 سید علی جلالی   1,000,000  فرزند مرحوم سید کریم
102 سید علی اکبر جلالی   500,000
103 سید علی یار جلالی   300,000  فرزند مرحوم سید امام قلی
104 سید علیرضا جلالی   1,000,000  فرزند مرحوم سید سوخته زار
105 سید غیظان جلالی   900,000
106 سید فرامرز جلالی   1,500,000
107 سید فرشید جلالی   10,400,000  فرزند مرحوم سید امیر حسین
108 سید فریدون جلالی   9,700,000  فرزند مرحوم سید بهمن
109 سید قدرت جلالی   50,000  فرزند مرحوم سد مروت
110 سید محمد قلی جلالی   800,000
111 سید محمود جلالی   1,000,000  فرزند سیدغیظان
112 سید منوچهر جلالی   1,000,000  فرزند مرحوم سید عبدالحسین
113 سیدرضا جلالی   500,000  فرزند مرحوم سید سهراب
114 سیدسیاوش جلالی   120,000  فرزند مرحوم سید سلطانمراد
115 سیدعلی اکبر جلالی   4,030,000
116 سیدعلی عسگر جلالی   10,600,000
117 سیدعلیرضا جلالی   6,500,000  فرزند مرحوم سید کریم
118 سیده پروانه جلالی   125,000  فرزند مرحوم سید امیر حسین
119 سیده جواهر جلالی   100,000  همسر مرحوم سید کریم
120 سیده مریم جلالی  1,350,000 فرزند مرحوم سید سلطانمراد
121 سیده منیژه جلالی   400,000  فرزند  سید حسین
122 جعفرقلی جمالپور   350,000 طایفه محترم قندعلی
123 مرحوم علی جمعه جمالپور   650,000 طایفه محترم قندعلی
124 ستار جهانگیری بابادی   200,000
125 سید اسماعیل جوانمرد   200,000
126 سید علی جوانمرد   600,000  فرزند  سید اسماعیل
127 سید غلامرضا حاجیانی   220,000
128 حسن حسن خانی  683,000
129 حمید حسینی   20,000,000
130 گنجعلی حسینی   50,000
131 ساتیار حسینی کاهکش   65,000
132 ابراهیم حسینی منجزی   100,000
133 مهران حموله  500,000 طایفه محترم حموله
134 مرتضی حیدری   35,000 طایفه محترم کهیش
135 حسن حیدری گورداگونی         100,000
136 حسن حیدری نیا   1,200,000 طایفه محترم کهیش
137 همیاری خانواده های بویری   500,000
138 همیاری خانواده های عزیری و بدری   2,100,000
139 همیاری خانواده های مرادی   1,850,000
140 همیاری خانواده های مرادی   6,000,000  مستقر در دزفول
141 ایمان خدادادی         100,000
142 شهرام خسروی  80,000 طایفه محترم بابادی
143 علی خسروی بابادی   80,000
144 فرنگ خواجوی شجاعی  200,000
145 لطیف خوش اخلاق   250,000
146 محمدرضا دارابپور   1,500,000 طایفه محترم قندعلی
147 علی مردان داودی منجزی   2,500,000 طایفه محترم منجزی
148 داراب دیباچی  1,000,000
149 محمد رحیم پور   2,000,000 طایفه محترم باورصاد
150 ماهی جان رحیمی  440,000
151 اله یار رضایی   100,000
152 دکتر امیدوار رضایی   70,000,000  نماینده اسبق مجلس
153 غلامرضا رئیسی   11,000,000
154 فرحدخت زارع   600,000  همسر نوذر بویری
155 مرحومه پری جان زراسوند   50,000
156 مهناز زراسوند نیا  150,000
157 جهانشاه و مصطفی زراسوندنیا  5,220,000  داماد بهرام صالحی کاهکش
158 علی زمانپور   3,000,000 طایفه محترم قندعلی
159 منوچهر زمانپور   1,000,000 طایفه محترم قندعلی
160 مراد زمانی   140,000
161 سید امان اله سادات بویر   100,000
162 سید امین سادات بویر   5,000,000  فرزند سیدعسگر
163 سید عبدالحسین سادات بویر   500,000  فرزند سیدقباد
164 سید عبدالحسین سادات بویر   200,000
165 سید علی عسگر سادات بویر   1,300,000
166 سید ملک حسین سادات بویر   500,000
167 سیدعزت سادات بویر   770,000
168 سیدمحمدحسین سادات بویر   500,000
169 مرحوم سید حسین(اسداله) سادات بویر   2,500,000  فرزند سید امان الله
170 نوراله سلطانی   12,000,000 طایفه محترم قندعلی
171 حاج مصطفی سلیمانی   500,000
172 کامران سلیمانی   300,000
173 برادران سید جلالی   14,500,000  فرزندان مرحوم سید محمد کریم
174 سید خلیل سید شاب   1,000,000  فرزند مرحوم سید حیدر
175 سید بهنام سیدبویر   500,000  فرزند مرحوم سید محمدمراد
176 سید شهنام سیدبویر   1,000,000  فرزند مرحوم سید محمدمراد
177 سیده سیما سیدبویر   350,000  همسر سید سلطانعلی جلالی
178 سید نوری سیدبویر(بدری)   2,600,000  فرزند مرحوم سیدفرج
179 سیده زهرا سیدبویری   200,000  همسر مرحوم سیدمحمدمراد
180 سید کیامرث سیدجوادی   500,000
181 سیدابراهیم سیدجوادی   80,000
182 حسین شکوه احمدی  1,000,000 طایفه محترم دهناشی
183 محمدرضا شوشتری زاده   700,000  داماد  سید اسحاق مرادی
184 محمد شیخ ابوالحسنی   200,000  داماد  بهرام صالحی
185 سید اسکندر صادقی  1,900,000
186 سید بهروز صادقی   1,000,000  فرزند مرحوم سید عیسی صادقی
187 سید غلام صادقی   8,200,000  فرزند مرحوم سید عیسی صادقی
188 سید محمد صادقی   120,000  فرزند سید اسکندر
189 سیده فرنگیس صادقی   50,000  فرزند مرحوم سید عیسی صادقی
190 سیده مهین صادقی   130,000  فرزند سید اسکندر
191 سیده میترا صادقی   300,000  فرزند سید اسکندر
192 مرحوم سید عیسی صادقی   2,100,000
193 مرحومه سیده صاحب جان صادقی   500,000  همسر سیداحمدعلی
194 اسفندیار صالحپور باورصاد   2,200,000 طایفه محترم باورصاد
195 دلاور صالحی   4,100,000
196 سیدمحمدعلی صالحی   3,000,000 طایفه محترم سید صالح
197 علی جان صالحی   1,000,000
198 یداله صالحی   50,000
199 بهرام صالحی کاهکش  2,940,000  داماد مرحوم سیدمحمدسلطان
200 حاجیه مینا صالحی کاهکش   16,780,000  همسر حاج سید حسین پیربویری
201 سحر صالحی کاهکش  400,000  فرزند بهرام صالحی کاهکش
202 صدیقه صالحی کاهکش   185,000  فرزند  بهرام صالحی
203 طاهره صالحی کاهکش   200,000  فرزند  بهرام صالحی
204 لاله صالحی کاهکش  400,000  فرزند  بهرام صالحی
205 نسیم صالحی کاهکش   200,000  فرزند  بهرام صالحی
206 سید حسین قلی صلاتی   112,000
207 سیدحسن صلاتی   10,400,000  فرزند مرحوم سید امیرقلی
208 سیدمحمد صلاتی   150,000  فرزند احمد قلی
209 سیدناصر صلاتی   800,000  فرزند مرحوم سید امیرقلی
210 طلا صلاتی   50,000
211 صفورا صیاد زاده         120,000
212 سیف اله صیادی نژاد   500,000
213 منیژه صیادی نژاد         500,000 همسر سید علی مدد پیربویری
214 پرویز طاهری بابرصاد   70,000
215 علی جان طاهری مالک آبادی   800,000 طایفه محترم قندعلی
216 پرویز طهماسبی   5,000,000 طایفه محترم قندعلی
217 عارف عالیوند   65,000  داماد سیدفرضعلی ولی پور
218 عباسی   100,000
219 سیداصغر عبدالهی   200,000
220 سید شایان عبدالهی موسوی   100,000
221 سید فرشاد عزیزی   210,000  فرزند سیدنقی
222 سید محمد عزیزی   60,000
223 سید محمد عزیزی      1,000,000 فرزند سید حسن
224 سید نقی عزیزی  550,000
225 سیداحمد عزیزی   300,000
226 سیدآرمان عزیزی   1,600,000  فرزند سیدعزت
227 سیدحسین قلی عزیزی   790,000  فرزند مرحوم سیدشکرخدا
228 سیدعلی عزیزی   1,565,000  فرزند مرحوم سیدکاظم
229 سیدعلی عزیزی   300,000  فرزند سیدنقی
230 سیدفتاح عزیزی   1,400,000
231 سیدمحمد عزیزی   500,000  فرزند مرحوم سیدعباس
232 سیدمسعود عزیزی   1,000,000  فرزند سیداکبر
233 سیده نرگس عزیزی   700,000  فرزند سیدنقی
234 مرحوم سید حشمت عزیزی   50,000  فرزند سید محمد
235 مرحوم سید سهراب عزیزی   50,000
236 سید ایرج عزیزی فر   100,000  فرزند سیدعجم
237 سیداکبر عزیزی فر   1,300,000  فرزند مرحوم سیدشکرخدا
238 سیدغلامرضا عزیزی فر   100,000  فرزند مرحوم سیدشکرخدا
239 سیدحسن عزیزی نیا   650,000  فرزند مرحوم سیدشکرخدا
240 سیدرضا عزیزی نیا   25,500,000  فرزند سیدغلامعباس
241 سیدحسن عسکری   150,000
242 سیاوش فریدونی   300,000  داماد مرحوم سیدعباس
243 محسن قاسمی   150,000 طایفه محترم موری
244 مهران قاسمی   1,500,000 طایفه محترم موری
245 شهرداری قلعه خواجه   2,000,000  محمد مراد سمالی
246 داریوش قنبری   5,000,000
247 حیدری کاهکش   120,000
248 رضا کاهکش   200,000  فرزند مرحوم علیداد
249 مهندس غلامرضا کایدی   1,000,000
250 موسی کرمزاده   200,000  داماد مرحوم سیدصادق بدری
251 مینا کرمزاده   50,000
252 شرکت تعاونی کوچندگان بختیاری   5,000,000  منوچهر ارغشی
253 محمدجواد کیانپور   50,000,000 طایفه محترم راکی
254 سیدامیر گداری بویری   500,000  فرزند مرحوم سید حسن آقا
255 بازعلی لجمیری   50,000
256 شاه محمد لهرابیان   9,500,000 طایفه محترم گله
257 علی اکبر مختاری   1,000,000 طایفه محترم چهاربری
258 سید احمد مرادی   1,160,000  فرزند سیدموسی
259 سید احمد مرادی   2,000,000 فرزند مرحوم سید مشهدی محمد
260 سید احمدرضا مرادی   500,000  فرزند مرحوم سیداسحاق
261 سید افراسیاب مرادی  1,600,000  فرزند مرحوم سیدشکرخدا
262 سید اکبر مرادی   200,000  فرزند مرحوم سیدصفی
263 سید اله یار مرادی   1,000,000
264 سید ایرج مرادی   500,000  فرزند مرحوم سیدعیسی خون
265 سید بیژن مرادی   500,000  فرزند مرحوم سید عیسی خون
266 سید پرویز مرادی   500,000  فرزند مرحوم سیدعلی نقی
267 سید حبیب مرادی   150,000  فرزند سید محمد
268 سید حبیب اله مرادی   4,000,000  فرزند مرحوم سیدشکرخدا
269 سید حسین مرادی   300,000  فرزند مرحوم سید بابا
270 سید حسین مرادی   450,000  فرزند سیدبیژن
271 سید حسین مرادی   200,000  فرزند مرحوم سیدغفار
272 سید خداداد مرادی   1,650,000
273 سید رحمان علی مرادی   500,000  فرزند سیدصادعلی
274 سید رستم مرادی   500,000  فرزند مرحوم سیدبابا
275 سید رشید مرادی   200,000  فرزند مرحوم سید نادعلی
276 سید سعید مرادی   2,642,000  فرزند مرحوم سیدمحمدقلی
277 سید سیامک مرادی  3,942,000  فرزند مرحوم سید لطفعلی
278 سید شهاب مرادی   15,250,000  فرزند مرحوم سیدحسین آقا
279 سید صالح مرادی   500,000  فرزند سید صادعلی
280 سید علی جمعه مرادی   200,000
281 سید علی سینا مرادی   600,000  فرزند مرحوم سیدحسین آقا
282 سید مازیار مرادی   110,000  فرزند سیدخداداد
283 سید مجتبی مرادی   150,000  فرزند سید اسفندیار
284 سید محسن مرادی   1,000,000  فرزند مرحوم سیدغفار
285 سید محمد مرادی   200,000  فرزند مرحوم سیدشکرخدا
286 سید محمد مرادی   150,000  فرزند سیدعلی سینا
287 سید محمدرضا مرادی   2,000,000  فرزند مرحوم سید اسحاق
288 سید مراد مرادی   300,000  فرزند سید عباس
289 سید مرتضی مرادی   60,000  فرزند مرحوم سید صفی
290 سید مصطفی مرادی   300,000  فرزند سیدعلی سینا
291 سید مهمد مرادی   40,000  فرزند مرحوم مشهدی محمد
292 سید میلاد مرادی   150,000  فرزند سید اسفندیار
293 سید نعمت مرادی   450,000  فرزند مرحوم سید صفی
294 سید نوراله (آرش) مرادی   1,200,000  فرزند مرحوم سیدشکرخدا
295 سید هوشنگ مرادی   150,000
296 سیدامید مرادی   150,000  فرزند مرحوم سیدمحمدقلی
297 سیدبهرام مرادی   1,000,000  فرزند مرحوم سید لطفعلی
298 سیدرحیم مرادی   430,000  فرزند سیدصادعلی
299 سیدرضا مرادی   500,000  فرزند سیدملک
300 سیدشاپور مرادی   1,660,000  فرزند مرحوم سید لطفعلی
301 سیدعباس مرادی   800,000  برادران دزفولی
302 سیدعلی مرادی   130,000  فرزند سید صادعلی
303 سیدعلی مرادی   200,000  فرزند مرحوم سیدشکرخدا
304 سیدعلی مرادی   1,500,000  فرزند مرحوم سیدعیسی
305 سیدعلی پناه مرادی   28,300,000  فرزند مرحوم سیدحسین آقا
306 سیدعماد مرادی   2,500,000  فرزند سیدعلی پناه
307 سیدعیسی مرادی   100,000  فرزند سیدخدامراد
308 سیدغلام مرادی  660,000  فرزند سیدعلی نقی
309 سیدغلامعلی مرادی   600,000  فرزند مرحوم سید علی
310 سیدغلامعلی مرادی   150,000
311 سیدفرهاد مرادی   500,000  فرزند مرحوم سیدشکرخدا
312 سیدقبادعلی مرادی   3,000,000  فرزند مرحوم سیدعلی
313 سیدگرگعلی مرادی   400,000
314 سیدگودرز مرادی   200,000  فرزند سیدحیات
315 سیدمحمدقلی مرادی   550,000  فرزند مرحوم سید صفی
316 سیدموسی مرادی 1,090,000  فرزند مرحوم سیدلطفعلی
317 سیده زینب مرادی   450,000  فرزند مرحوم سیدحسین آقا
318 سیده زینب مرادی   450,000  همسر مرحوم سیدمحمدقلی
319 سیده سکینه مرادی   150,000  فرزند مرحوم سیدصفی
320 سیده فانوس مرادی   150,000  فرزند مرحوم سیدشکرخدا
321 سیده گل مرجان مرادی   2,200,000  همسر سیدعجم
322 سیده مریم مرادی   160,000  همسر مرحوم سید شکرخدا
323 سیده نیلوفر مرادی   250,000  همسر مرحوم مشهدی محمد
324 مرحومه سیده کبوتر مرادی   60,000  همسر سید ابراهیم
325 مهران مرادی نیا   50,000 داماد بهرام صالحی کاهکش
326 اداره اوقاف مسجدسلیمان   63,300,000  هاشمی و احمدی
327 اداره آبفار روستایی مسجدسلیمان   25,000,000  حمید القاصی
328 اداره بنیاد مسکن مسجدسلیمان   2,600,000  ایزدی فر
329 اداره راه و ترابری مسجدسلیمان  21,000,000  علی عیدیوندی
330 امور عشایر مسجدسلیمان   60,000,000  علی رحم کریمی
331 مرحوم آقا مراد مشایخی   100,000
332 علی معنازاده   50,000
333 آمنه مکوندی   11,000,000 طایفه محترم مکوندی
334 علی رحم مهدی پور   50,000
335 حاج سید حمید موسوی   11,500,000  فرزند سیدعیسی
336 سید احمد موسوی   1,000,000  فرزند سید موسی دزفول
337 سید اکبر موسوی   150,000  فرزند مرحوم سید صفی
338 سید جانمراد موسوی   500,000  فرزند مرحوم سید آقاخان
339 سید راه خدا موسوی 610000
340 سید علیرضا موسوی   100,000  فرزند مرحوم سیدعلی محمد
341 سید عیسی موسوی   1,200,000  پدر شهید سیدمحمدرضا موسوی
342 سید محمد موسوی   2,100,000  فرزند مرحوم سیدعلی محمد
343 سید محمدرضا موسوی   1,717,500
344 سیده توران موسوی   100,000  فرزند مرحوم سیدعلی محمد
345 مرحومه سیده ماه نسا موسوی   1,717,500  مادر شهید سید محمدرضا موسوی
346 سید حیدر موسوی (بویری)   500,000
347 سید محمد موسوی (جلالی)   200,000
348 سیده فاطمه موسوی عبدالهی   300,000  همسر مرحوم سید حسین آقا
349 نام نام خانوادگی   مبلغ  نسبت
350 افشین نصیری   2,500,000 طایفه محترم نصیر
351 حسن نظری   2,000,000 طایفه محترم گتوندی
352 مرحوم حاج علی نیکومنش   150,000
353 سید فرهاد هاشمی   4,700,000 سادات امامزاده ساکن اصفهان
354 جعفر همولی   150,000
355 امیر حسین ورناصری   1,000,000 طایفه محترم قندعلی
356 کربلایی ایرج ورناصری زاده   8,000,000 طایفه محترم قندعلی
357 مسعود وفایی   2,000,000  نوه مرحوم سیدمناری بویری
358 حاج سید علیمردان ولی پور   4,500,000  فرزند مرحوم سید شاه کرم
359 سید اله داد ولی پور  670,000  فرزند مرحوم سیدعبدالحسین
360 سید خداداد ولی پور   50,000  فرزند مرحوم سیدعبدالحسین
361 سید خلیل ولی پور   1,085,000  فرزند مرحوم سیدابراهیم
362 سید علیرضا ولی پور   105,000  فرزند مرحوم سید شاه کرم
363 سید علیمراد ولی پور   670,000  فرزند مرحوم سید شاه کرم
364 سید لزیم ولی پور   590,000
365 سید محمدرضا ولی پور   1,160,000  فرزند مرحوم سیدولی
366 سید نوری ولی پور   280,000  فرزند مرحوم سیدعبداله
367 سیدعلی ولی پور   1,155,000  فرزند مرحوم سید اله کرم
368 سیدعلی ولی پور   100,000  فرزند سیدخداداد
369 سیده زینب ولی پور   100,000  همسر مرحوم سیدعبدالحسین
370 مرحوم سید عبداله ولی پور   2,236,000 همیاری سادات قبل از بازسازی
371 مرحوم سید محمد (سیروس) ولی پور   10,000,000 فرزند مرحوم سید علی مدد
372 مرحوم سیدعلی مدد ولی پور   12,000,000
373 منوچهر یادگار   1,000,000


[ موضوع ] :
[ برچسب ها ] :
ن : admin
ت : چهار شنبه, 21 مارس 2012
نظر شما در مورد اين پست چيست ؟

9 دیدگاه نوشته شده است! می توانید دیدگاه خود را بنویسید

 1. علی و مینا می‌گه:

  باسلام
  بسیار عالی

  • admin می‌گه:

   با سلام خدمت دوستان
   لطفاً مشخصات خود را بهتر وارد تا دیگران نیز نسبت به اظهار نظر اقدام نمایند
   با سپاس فراوان
   مدیر سایت

 2. علی و مینا می‌گه:

  من همسر سیدعلی موسوی فرزندسیدپرویز موسوی هستم من وهمسرم هرزگاهی سری به سایت سادات امامزاده بویرمیزنیم من خیلی دوس داشتم اطلاعاتی از طایفه همسرم داشته باشم من وهمسرم خوشحال میشیم اگه بتونیم تو این سایت فعالیتی داشته باشیم..بازم ممنون از سایت خوبتون

  • admin می‌گه:

   با سلام خدمت شما و همسر گرامیتان
   ما هم آماده دریافت نظرات و پیشنهادات سازنده و مفید شما خواهیم بود.
   میتوانید از طریق ایمیل مدیر سایت در تماس باشید .
   با سپاس

 3. علی و مینا می‌گه:

  سلام کاش میشد مراسمی گرفت باکمک افرادطایفه وهمگی رو دور هم جمع کرد مثل یه گردهمایی

  • admin می‌گه:

   با سلام
   مراسمی در خرداد سال 89 برگزار شد . که تصاویر آن بزودی در صفحه ای درج خواهد شد .
   ما هم امیدواریم مراسمی اینچنین تکرار شود

 4. miss.lemon می‌گه:

  salam va khaste nabashid khedmate modire gersmi va zahmat keshe site ..man be onvane yeki as javanane khandsne emamzade boveyr pishnahadi baraye shoma dashtam.. be nazare man javanane in emamzade niaz be yari vamosaedate bozrgtarane khod baraye zendegie behtar darand..pas dar in site bakhsi ra ekhtesas dahid ta javanan va aghvame gerai moshkelate khod ra bazgo konand ta balke ba komak va hamyarie yekdigar dast be eghdame karhaei bezanim ke baraye sazandegie harche behtare javananeman bashand..balke ayandeye in khandan ba ezat va eftekhar o sarbolandi bashad. khaste nabashid.

  • admin می‌گه:

   با سلام خدمت دوست و خويش و فاميل عزيز
   نظر شما كاملاٌ محترم و منطقي است و بزودي صفحه اي در اين زمينه در سايت قرار داده خواهد شدتا نظرات و مشكلات مطرح و با مشاركت هم نسبت به رفع مشكل همكاري شود.
   البته به عرض عالي برسانيم كه متاسفانه با گذشت چند سال از طراحي سايت هنوز بزرگترها و حتي جوانان نيز اطلاعي از سايت و اطلاعات مندرج در آن نداشته كما اينكه خيلي از فاميل حتي از وجود سايت خبري نداشته و ندارند.
   سعي نماييم با معرفي سايت به ديگران و استفاده از تجارب هم بهترين وسيله ارتباط رساني را گسترش و ارتقا بخشيم.
   اين سايت بدون هم فكري به نتيجه نخواهد رسيد. در ضمن از حسن توجه شما سپاسگذاريم.
   در پايان اگه لطف نموده مطالب را به زبان فارسي مجدداً ارسال فرماييد.
   سپاس و درود ما را پذيرا باشيد

 5. مرادی می‌گه:

  با سلام و احترام و تشکر از شما عزیزان و خیران
  کاش میشد با تشکیل یک صندوق قرض الحسنه توسط سادات محترم در راه رفع مشکلات مالی دوستان و فامیل قدم ارزنده ای برداشته شود.

دیدگاه خود را به ما بگویید.

 

 
  امامزاده بویر (ع) فرزند شاهزاده عبدالله معروف به شاه قطب الدین (ع) می باشد. مرقد مطهر ایشان در کوه های سر به فلک کشیده بختیاری (منار کوه) قرار دارد. آب و هوای پاک و ناب همراه با آرامش کوهستان طراوت خاصی به روح و جان انسان میدهد. منتظر دیدار شما هستیم  
 
محمد بن حسن عسکری (عج) آخرین امام از امامان دوازده گانه شیعیان است. در ١۵ شعبان سال ٢۵۵ هـ.ق در سامرا به دنیا آمد و تنها فرزند امام حسن عسکری (ع)، یازدهمین امام شعیان ما است. مادر آن حضرت نرجس (نرگس) است که گفته اند از نوادگان قیصر روم بوده است. «مهدی» حُجَت، قائم منتظر، خلف صالح، بقیه الله، صاحب زمان، ولی عصر و امام عصر از لقبهای آن حضرت است.