ساقی از رطل گرانسنگی سبکدل کن مرا
حلقهٔ بیرون این دنیای باطل کن مرا
«صائب تبریزی»


 


وب سایت سادات امامزاده بویر

افراد خیر در بازسازی

با سلام و عرض ادب

با سپاس و قدردانی بیکران از همه عزیزان و بزرگواران خیر
یاد متوفیان قید شده در لیست قرائت سوره حمد و توحید
باطلاع کلیه عزیزان و بزرگواران میرساند حساب سپهر بانک صادرات به شماره

0101610100005

بنام سید حسین پیربویری و سید علی پناه مرادی آماده دریافت کمکهای نقدی شما می باشد
خواهشمند است در صورت واریز وجه شماره و تاریخ و مبلغ واریزی را به شماره 09161811082 ارسال نمایید

با تشکر از اینکه ما را امین خود قرار داده اید

تاریخ بروز رسانی هشتم 95/9/21 میباشد

مبالغ بریال می باشد

ردیف نام نام خانوادگي مبلغ نسبت
1 آنيتا ابراهيمي 1,000,000 همسر سید بهزاد
2 رضا ابراهيمي 50,000
3 صندوق قرض الحسنه ابوالفضل العباس 4,500,000 فريدون جلالی
4 سيد فتح اله احمدپوري 170,000 فرزند مرحوم سید خسرو
5 ماشااله احمدي 2,000,000
6 مرحوم زینب احمدي 160,000
7 خداداد اسحاقي 1,000,000 نوه کاهکش
8 محمود اسيوند 2,000,000 طايفه محترم اسيوند
9 حاج محمدرضا افشارنژاد 150,000
10 امير اکبري 40,000
11 حميد اکبري 3,500,000 طايفه محترم منجزي
12 موسي اکبري 1,200,000 طايفه محترم منجزي
13 نذورات امامزاده 7,706,000
14 جواد امامی 2,000,000 طایفه محترم علاسوند
15 خيرگرد امامی 600,000
16 سيد فخرالدين امامي مرادي 550,000 فرزند سيدحسین
17 نساء امینی 500,000
18 مينا انصاري 100,000
19 رحيم علی انکشافی 120,000
20 حجت ايل بیگی 2,000,000
21 بهنام باقري 72,000
22 سالار باقري 120,000 فرزند مرحوم حسین
23 بهنام بخيت 200,000 داماد مرحوم سيداحمدعلي بدری
24 سيدحسین بدری 1,080,000 فرزند مرحوم سيداحمدعلي بدری
25 سيدعلي بدري 100,000 فرزند مرحوم سيدبابا
26 سيده پروانه بدري 500,000 فرزند مرحوم سيداحمدعلي بدری
27 سيده فرزانه بدري 500,000 فرزند مرحوم سيدصادق
28 سيده لیلا بدري 500,000 فرزند مرحوم سيدصادق
29 مرحوم سید حسنعلی بدري 600,000 فرزند مرحوم سیدبابا
30 مرحومه بدري 1,300,000 همسر مرحوم سیدبابا
31 همياري برادران عزیزی 890,000
32 حسين برجعلي 300,000
33 علي بلدي 1,000,000 کارگاه توليدي دلافوم
34 زهره بوستاني 100,000
35 اسحاق بويري 200,000
36 برادران بويري 2,930,000
37 حجت بويري 500,000 فرزند مرحوم سید عزیزاله
38 ساناز بويري 1,600,000 فرزند خلبان بويري
39 سوارعلي و برادران بويري 210,000
40 سيد اسماعیل بويري 490,000
41 سيداصغر بويري 500,000 فرزند مرحوم سيدسلطانمراد
42 سيدپرویز بويري 200,000 فرزند مرحوم سيدسلطانمراد
43 سيدحیدر بويري 1,000,000 فرزند مرحوم سيدصفقلی
44 سيدخسرو بويري 1,300,000 فرزند سیدعجم
45 سيدشنبه بويري 200,000 فرزند مرحوم سيدقپانی
46 سيدعلي بويري 100,000 فرزند مرحوم سيدسلطانمراد
47 سيدعيسي بويري 300,000
48 سيدفرج اله بويري 755,000
49 سيدمحسن بويري 600,000 فرزند سيدنوذر
50 سيدنوذر بويري 50,000 فرزند مرحوم سیدمحمدسلطان
51 سيده خاتون بويري 300,000 همسر مرحوم سید عیسی صادقی
52 سيده لالی جان بويري 50,000
53 سيده معصومه بويري 200,000
54 شکراله بويري 100,000
55 قدم خیر بويري 90,000
56 مرحوم سید علی میرزا بويري 100,000
57 مرحوم سیدرمضان بويري 150,000
58 مينا بويري 150,000 خواهر خلبان
59 ساسان بهرامي 700,000 طايفه محترم حموله
60 هوشنگ بهرامي 50,000
61 مرحوم حاج علیداد بهزادنيا 660,000 طايفه محترم باورصاد
62 سيد حسینعلی پرشوشتری 200,000 فرزند مرحوم سید رحیم علی
63 سيد سلطانعلی پرشوشتری 800,000 فرزند مرحوم سید رحیم علی
64 سيده شهناز پرشوشتری 750,000 فرزند مرحوم سید رحیم علی
65 مرحوم سید عیدی محمد پرشوشتری 100,000 فرزند مرحوم سید رحیم علی
66 سیدکیامرث پیربویری 2,000,000 فرزند سیدخسرو
67 حاج سید حسین پيربويري 78,127,000 فرزند سیدعجم
68 حاج سید مرتضی پيربويري 15,400,000 فرزند حاج سیدحسین
69 سيدبهزاد پيربويري 2,500,000 فرزند سیدعجم
70 سيدحامد پيربويري 600,000 فرزند سيد علی مدد
71 سيدعجم پيربويري 4,220,000
72 سيدعلی جمعه پيربويري 800,000 فرزند مرحوم سیدعلی باقر
73 سيدعلی مدد پيربويري 5,590,000 فرزند سیدعجم
74 سيدمحمد مهدی پيربويري 15,000,000 فرزند حاج سیدحسین
75 سيده آنا پيربويري 1,000,000 فرزند فرزند سيدبهزاد
76 سيده فاطمه پيربويري 2,750,000 فرزند مرحوم سيدمحدسلطان
77 سيده نرجس پيربويري 15,410,000 فرزند فرزند حاج سیدحسین
78 سيده هانا پيربويري 500,000 فرزند فرزند سيدبهزاد
79 سيدهادی پيربويري 10,500,000 فرزند سيد علی مدد
80 کيامرث پيربويري 1,450,000 فرزند خسرو
81 مهدي تاجميري 50,000
82 سید عزت جلالی 1,000,000
83 دکترسیده میترا جلالي 800,000 فرزند سیدعلیدوست
84 سیدرشید جلالي 1,000,000 فرزند سیدعلیدوست
85 سيدابراهيم جلالي 1,000,000 فرزند سيدجهانگیر
86 سيدارسلان جلالي 150,000 مرحوم سید سهراب
87 سيداسحاق جلالي 500,000
88 سيداشکان جلالي 865,000 فرزند سيدمنوچهر
89 سيدامید جلالي 280,000 فرزند مرحوم سیدموسی
90 سيدایرج جلالي 300,000 فرزند مرحوم سیدسلطانمراد
91 سيدپرویز جلالي 1,000,000
92 سيدپوریا جلالي 50,000 فرزند مرحوم سیدموسی
93 سيدجهانشاه جلالي 1,000,000
94 سيدحسن جلالي 600,000 فرزند سيدحسین
95 سيدحسین جلالي 3,600,000 فرزند مرحوم سیداسحاق
96 سيدحسین خون جلالي 350,000
97 سيدرضا جلالي 500,000 فرزند مرحوم سيدسهراب
98 سيدسعید جلالي 1,060,000 فرزند سيدسلطانعلی
99 سيدسلطان و افشین جلالي 2,100,000 افشين
100 سيدسلطانعلی جلالي 23,700,000 فرزند مرحوم سیدسلطانمراد
101 سيدسياوش جلالي 120,000 فرزند مرحوم سيدسلطانمراد
102 سيدشهرام جلالي 200,000 فرزند حسين خون
103 سيدصادق جلالي 500,000
104 سيدعباس جلالي 110,000 فرزند حسين خون
105 سيدعزت جلالي 1,000,000
106 سيدعلی جلالي 1,000,000 فرزند مرحوم سیدکریم
107 سيدعلی اکبر(عزیزقلی) جلالي 500,000 فرزند مرحوم سیدامامقلی
108 سيدعلی یار جلالي 300,000 فرزند مرحوم سیدامامقلی
109 سيدعلیرضا جلالي 1,000,000 فرزند مرحوم سیدسوخته زار
110 سيدعلي جلالي 6,030,000
111 سيدعلي جلالي 10,600,000
112 سيدعليرضا جلالي 9,500,000 فرزند مرحوم سيدکریم
113 سيدغیظان جلالي 900,000
114 سيدفرامرز جلالي 1,500,000
115 سيدفرشید جلالي 10,700,000 فرزند مرحوم سیدامیرحسین
116 سيدفریدون جلالي 9,700,000 فرزند مرحوم سیدبهمن
117 سيدقدرت جلالي 50,000 فرزند مرحوم سیدمروت
118 سيدمحمدقلی جلالي 800,000
119 سيدمحمود جلالي 1,000,000 فرزند سيدغيظان
120 سيدمسعود جلالي 300,000 فرزند مرحوم سیدعبدالحسین
121 سيدمنوپهر جلالي 1,000,000 فرزند مرحوم سیدعبدالحسین
122 سيده پروانه جلالي 125,000 فرزند مرحوم سیدامیرحسین
123 سيده جواهر جلالي 100,000 همسر مرحوم سيدکریم
124 سيده سارا جلالي 200,000 فرزند سيدسلطانعلی
125 سيده سحر جلالي 300,000 فرزند سيدسلطانعلی
126 سيده مریم جلالي 1,350,000 فرزند مرحوم سيدسلطانمراد
127 سيده منیژه جلالي 400,000 فرزند سيدحسین
128 جعفرقلي جمالپور 350,000 طايفه محترم قندعلي
129 مرحوم علی جمعه جمالپور 650,000 طايفه محترم قندعلي
130 سیدمحمدرضا جوانمرد 1,000,000 فرزند سیداسماعیل
131 سیده کتایون جوانمرد 50,000 همسر سیدرمضان
132 سيداسماعیل جوانمرد 200,000
133 سيدعلی جوانمرد 600,000 فرزند سيداسماعیل
134 ستار جهانگيري بابادی 200,000
135 سيدغلامرضا حاجياني 1,220,000
136 حسن حسن خانی 683,000
137 حميد حسيني 20,000,000
138 گنجعلي حسيني 50,000
139 ساتيار حسيني کاهکش 65,000
140 ابراهيم حسيني منجزی 100,000
141 مهران حموله 500,000 طايفه محترم حموله
142 مرتضي حيدري 35,000 طايفه محترم کهيش
143 حسن حيدري گورداگونی 20,000
144 حسن حيدري نیا 1,200,000 طايفه محترم کهيش
145 همياري خانواده های بویری 500,000
146 همياري خانواده های عزیزی و بدری 2,100,000
147 همياري خانواده های مرادی 1,850,000
148 همياري خانواده های مرادی دزفول 6,000,000
149 ايمان خدادادي 100,000
150 شهرام خسروي 80,000 طايفه محترم بابادي
151 علي خسروي بابادی 80,000
152 فرنگ خواجوي شجاعی 200,000
153 لطيف خوش اخلاق 250,000
154 محمدرضا دارابپور 1,500,000 طايفه محترم قندعلي
155 علي مردان داودی منجزی 2,500,000 طايفه محترم منجزی
156 داراب ديباچي 1,000,000
157 محمد رحيم پور 2,000,000 طايفه محترم باورصاد
158 ماهي جان رحيمي 440,000 طايفه محترم زراسوند
159 الهیار رضايي 100,000
160 دکترامیدوار رضايي 70,000,000 نماینده اسبق مجلس
161 عبده قلی رضايي 145,000 طايفه محترم بابادي
162 غلامرضا رئيسي 11,000,000
163 فرحدخت زارع 600,000 همسر سیدنوذربویری
164 مرحومه پریجان زراسوند 50,000
165 جهانشاه و مصطفی زراسوندنیا 6,250,000 داماد بهرام صالحی کاهکش
166 مهناز زراسوندنیا 150,000
167 علي زمانپور 3,000,000 طايفه محترم قندعلي
168 منوچهر زمانپور 1,000,000 طايفه محترم قندعلي
169 مراد زماني 140,000
170 سيدامین سادات بویر 5,000,000 فرزند سيدعسگر
171 سيدعبدالحسین سادات بویر 500,000 فرزند سيدقباد
172 سيدعبدالحسین سادات بویر 200,000
173 سيدعزت سادات بویر 770,000
174 سيدعلی سادات بویر 1,300,000
175 سيدمحمدحسين سادات بویر 500,000
176 سيدملک حسین سادات بویر 500,000
177 مرحوم سیدحسین(اسداله) سادات بویر 2,500,000 فرزند مرحوم سیدامان اله
178 مرحوم سيدامان اله سادات بویر 1,000,000 فرزند مرحوم سیدقباد
179 سیده منصوره سبک خیز 200,000 فرزند سیدسلطانمراد
180 نوراله سلطاني 12,000,000 طايفه محترم قندعلي
181 حاج مصطفی سلیمانی 500,000
182 کامران سليماني 300,000
183 برادران سیدجلالی 14,500,000 فرزندان مرحوم سیدمحمدکریم
184 سيدخلیل سیدشاب 1,000,000 فرزند مرحوم سیدحیدر
185 سيدبهنام سيدبوير 500,000 فرزند مرحوم سیدمحمدمراد
186 سيدشهنام سيدبوير 1,000,000 فرزند مرحوم سیدمحمدمراد
187 سيده سیما سيدبوير 350,000 همسر سیدسلطانعلی
188 سيد نوری سيدبوير(بدري) 2,600,000 فرزند مرحوم سیدفرج
189 سيده زهرا سيدبويري 200,000 همسر مرحوم سيدمحمدمراد
190 سيدابراهيم سيدجوادي 80,000
191 سيدکیامرث سيدجوادي 500,000
192 حسين شکوه احمدی 2,000,000 طایفه محترم طايفه دهناشی
193 محمدرضا شوشتري زاده 1,400,000 داماد سيداسحاق مرادی
194 محمد شيخ ابوالحسنی 200,000 داماد بهرام صالحی کاهکش
195 سیدمهرزاد صادقی 2,000,000 فرزند سیداسکندر
196 سيداسکندر صادقي 1,900,000
197 سيدبهروز صادقي 1,000,000 فرزند مرحوم سید عیسی
198 سيدغلام صادقي 8,200,000 فرزند مرحوم سید عیسی
199 سيدمحمد صادقي 120,000 فرزند سيداسکندر
200 سيده فرنگیس صادقي 50,000 فرزند مرحوم سید عیسی
201 سيده مهین صادقي 130,000 فرزند سيداسکندر
202 سيده میترا صادقي 300,000 فرزند سيداسکندر
203 مرحوم سیدعیسی صادقي 2,100,000
204 مرحومه سیده صاحب جان صادقي 500,000 همسر مرحوم سيداحمدعلي
205 اسفنديار صالحپور باورصاد 2,200,000 طایفه محترم باورصاد
206 دلاور صالحي 4,100,000
207 سيدمحمدعلي صالحي 3,000,000 طایفه محترم سيدصالح
208 علي جان صالحي 1,000,000
209 يداله صالحي 50,000
210 بهرام صالحي کاهکش 2,940,000 داماد مرحوم سیدمحمدسلطان
211 حاجيه مینا صالحي کاهکش 21,780,000 همسر حاج سیدحسین
212 سحر صالحي کاهکش 400,000 فرزند فرزند بهرام صالحی کاهکش
213 صديقه صالحي کاهکش 185,000 فرزند فرزند بهرام صالحی کاهکش
214 طاهره صالحي کاهکش 200,000 فرزند فرزند بهرام صالحی کاهکش
215 لاله صالحي کاهکش 400,000 فرزند فرزند بهرام صالحی کاهکش
216 نسيم صالحي کاهکش 200,000 فرزند فرزند بهرام صالحی کاهکش
217 سيدحسن صلاتي 10,400,000 فرزند مرحوم سيدامیرقلی
218 سيدحسین قلی صلاتي 112,000
219 سيدمحمد صلاتي 150,000 فرزند احمدقلي
220 سيدناصر صلاتي 800,000 فرزند مرحوم سيدامیرقلی
221 طلا صلاتي 50,000
222 سيف اله صیادی نژاد 500,000
223 منيژه صیادی نژاد 500,000 همسر سيدعلی مدد
224 صفورا صيادزاده 120,000
225 مرحوم عليجان طاهری مالک آبادی 800,000 طایفه محترم قندعلی
226 پرويز طاهري باورصاد 70,000
227 پرويز طهماسبي 5,000,000 طایفه محترم قندعلي
228 عارف عاليوند 65,000 داماد سیدفرضعلی
229 عباسی 100,000
230 سيداصغر عبدالهي 200,000
231 سيدشایان عبدالهي 100,000
232 سيداکبر عزیزی فر 1,300,000 فرزند مرحوم سیدشکرخدا
233 سيدایرج عزیزی فر 100,000 فرزند سيدعجم
234 سيدغلامرضا عزیزی فر 100,000 فرزند مرحوم سیدشکرخدا
235 سيداحمد عزيزي 300,000
236 سيدآرمان عزيزي 1,600,000 فرزند سيدعزت
237 سيدحسينقلی عزيزي 790,000 فرزند مرحوم سیدشکرخدا
238 سيدعلي عزيزي 300,000 فرزند سيدنقي
239 سيدفتاح عزيزي 1,400,000
240 سيدفرشاد عزيزي 210,000 فرزند سيدنقي
241 سيدمحمد عزيزي 60,000
242 سيدمحمد عزيزي 1,000,000 فرزند سيدحسن
243 سيدمحمد عزيزي 500,000 فرزند مرحوم سيدعباس
244 سيدمسعود عزيزي 1,000,000 فرزند سيداکبر
245 سيدنقی عزيزي 550,000
246 سيده نرگس عزيزي 700,000 فرزند سيدنقي
247 مرحوم سیدحشمت عزيزي 50,000 فرزند سیدمحمد
248 مرحوم سیدسهراب عزيزي 50,000
249 مرحوم سيدعلي عزيزي 2,685,000 فرزند مرحوم سيدکاظم
250 سيدحسن عزيزي نیا 650,000 فرزند مرحوم سیدشکرخدا
251 سيدرضا عزيزي نیا 25,500,000 فرزند سيدغلامعباس
252 سيدحسن عسکري 150,000
253 اله مراد عيديوندي 200,000 طایفه محترم موری
254 سياوش فريدوني 300,000 داماد مرحوم سيدعباس
255 محسن قاسمي 150,000 طایفه محترم موري
256 مهران قاسمي 1,500,000 طایفه محترم موري
257 شهرداري قلعه خواجه 2,000,000 محمدمراد سمالی
258 داريوش قنبري 5,000,000 طایفه محترم شهنی
259 حيدري کاهکش 120,000
260 رضا کاهکش 200,000 فرزند مرحوم عليداد
261 مهندس غلامرضا کایدی 1,000,000
262 موسي کرمزاده 200,000 داماد مرحوم سيدصادق بدری
263 مينا کرمزاده 50,000
264 شرکت تعاونی کوپندگان بختیاری 5,000,000 منوچهرارغشی
265 محمدجواد کيانپور 50,000,000 طايفه محترم راکي
266 سيدامير گداري بویری 500,000 فرزند مرحوم سیدحسن آقا
267 بازعلي لجميري 50,000
268 شاه محمد لهرابیان 9,500,000 طايفه محترم گله
269 عزت محمودي 180,000 طايفه محترم شيخ برهان عالی
270 علي اکبر مختاری 1,000,000 طايفه محترم محترم چهاربری
271 سیدحاجت مرادی 100,000
272 سیدکورش مرادی 500,000 فرزند مرحوم سیدعیسی خون
273 سیدمحمد مرادی 100,000 فرزند سیدحاجت
274 سیدمهدی مرادی 1,000,000 فرزند مرحوم سیدغلامعلی
275 سيداحمد مرادي 1,160,000 فرزند سيدموسي
276 سيداحمد مرادي 2,000,000 فرزند مرحوم مرحوم سید محمد
277 سيداحمدرضا مرادي 500,000 فرزند مرحوم سيداسحاق
278 سيدافراسیاب مرادي 2,600,000 فرزند مرحوم سيدشکرخدا
279 سيداکبر مرادي 200,000 فرزند مرحوم سيدصفي
280 سيداله یار مرادي 1,000,000
281 سيداميد مرادي 650,000 فرزند مرحوم سيدمحمدقلي
282 سيدایرج مرادي 500,000 فرزند مرحوم سید عیسی خون
283 سيدبهرام مرادي 1,000,000 فرزند مرحوم سيدلطفعلي
284 سيدپرویز مرادي 500,000 فرزند مرحوم سیدعلی نقی
285 سيدحبیب مرادي 150,000 فرزند سيدمحمد
286 سيدحبیب اله مرادي 4,000,000 فرزند سيدشکرخدا
287 سيدحسین مرادي 300,000 فرزند مرحوم سیدبابا
288 سيدحسین مرادي 450,000 فرزند سيدبيژن
289 سيدحسین مرادي 200,000 فرزند مرحوم سیدغفار
290 سيدخداداد مرادي 1,650,000
291 سيدرحمانعلی مرادي 1,500,000 فرزند سيدصادعلي
292 سيدرحيم مرادي 930,000 فرزند سيدصادعلي
293 سيدرستم مرادي 500,000 فرزند مرحوم سدبابا
294 سيدرشید مرادي 200,000 فرزند مرحوم سیدنلدعلی
295 سيدرضا مرادي 500,000 فرزند سيدملک
296 سيدسعید مرادي 2,642,000 فرزند مرحوم سیدمحمدقلی
297 سيدسیامک مرادي 4,920,000 فرزند مرحوم سیدلطفعلی
298 سيدشاپور مرادي 1,660,000 فرزند مرحوم سيدلطفعلي
299 سيدشهاب مرادي 15,250,000 فرزند مرحوم سیدحسین آقا
300 سيدصالح مرادي 500,000 فرزند سيدصادعلي
301 سيدعباس مرادي 800,000 برادران دزفولي
302 سيدعلی جمعه مرادي 200,000
303 سيدعلی سینا مرادي 600,000 فرزند مرحوم سیدحسین آقا
304 سيدعلي مرادي 130,000 فرزند سیدصادعلي
305 سيدعلي مرادي 1,500,000 فرزند مرحوم سيدعيسي
306 سيدعلي پناه مرادي 29,400,000 فرزند مرحوم سیدحسین آقا
307 سيدعماد مرادي 2,500,000 فرزند سیدعلی پناه
308 سيدعيسي مرادي 100,000 فرزند سيدخدامراد
309 سيدغلام مرادي 660,000 فرزند مرحوم سیدعلی نقی
310 سيدغلامعلي مرادي 600,000 فرزند مرحوم سيدعلی
311 سيدغلامعلي مرادي 150,000
312 سيدفرهاد مرادي 500,000 فرزند مرحوم سيدشکرخدا
313 سيدقبادعلي مرادي 3,000,000 فرزند مرحوم سيدعلي
314 سيدگرگعلي مرادي 500,000
315 سيدگودرز مرادي 200,000 فرزند سيدحيات
316 سيدمازیار مرادي 110,000 فرزند سيدخداداد
317 سيدمجتبی مرادي 150,000 فرزند سيداسفندیار
318 سيدمحسن مرادي 1,000,000 فرزند مرحوم سیدغفار
319 سيدمحمد مرادي 200,000 فرزند مرحوم سيدشکرخدا
320 سيدمحمد مرادي 150,000 فرزند سيدعلي سینا
321 سيدمحمدرضا مرادي 2,000,000 فرزند مرحوم سیداسحاق
322 سيدمحمدقلي مرادي 550,000 فرزند مرحوم سيدصفی
323 سيدمراد مرادي 300,000 فرزند سيدعباس
324 سيدمرتضی مرادي 60,000 فرزند مرحوم سیدصفی
325 سيدمصطفی مرادي 300,000 فرزند سيدعلي سینا
326 سيدموسي مرادي 1,600,000 فرزند مرحوم سيدلطفعلي
327 سيدمهمد مرادي 40,000 فرزند مرحوم مشهدی محمد
328 سيدمیلاد مرادي 150,000 فرزند سيداسفندیار
329 سيدنعمت مرادي 450,000 فرزند مرحوم سیدصفی
330 سيدنوراله(آرش) مرادي 1,200,000 فرزند مرحوم سیدشکرخدا
331 سيده زینب مرادي 450,000 فرزند مرحوم سيدحسين آقا
332 سيده زینب مرادي 450,000 همسر مرحوم سيدمحمدقلي
333 سيده سکینه مرادي 150,000 فرزند مرحوم سيدصفي
334 سيده فانوس مرادي 150,000 فرزند مرحوم سيدشکرخدا
335 سيده فرخنده مرادي 200,000 همسر سیدافراسياب مرادی
336 سيده گل مرجان مرادي 2,200,000 همسر سیدعجم
337 سيده مریم مرادي 160,000 همسر مرحوم سیدشکرخدا
338 سيده نیلوفر مرادي 250,000 همسر مرحوم مشهدی محمد
339 سيدهوشنگ مرادي 150,000 فرزند مرحوم سيدلطفعلي
340 مرحوم سيدبیژن مرادي 1,000,000 فرزند مرحوم سید عیسی خون
341 مرحوم سيدعلي مرادي 200,000 فرزند مرحوم سيدشکرخدا
342 مرحومه سیده کبوتر مرادي 60,000 همسر مرحوم سیدابراهیم
343 مهران مرادي نیا 50,000 داماد بهرام صالحی کاهکش
344 اداره اوقاف مسجدسلیمان 63,300,000 هاشمی و احمدی
345 اداره آبفارروستایی مسجدسلیمان 25,000,000 حميدالقاصی
346 اداره بنیادمسکن مسجدسلیمان 2,600,000 ايزدي فر
347 اداره را و ترابری مسجدسلیمان 21,000,000 علی عیدیوندی
348 امورعشایر مسجدسلیمان 60,000,000 علی رحم کریمی
349 مرحوم آقا مراد مشايخي 100,000
350 علي معنازاده 50,000
351 آمنه مکوندي 11,000,000 طايفه محترم مکوندي
352 سیدعبدالرحمان موسوی متین 2,000,000 فرزند سیدعلی
353 حاج سیدحمید موسوي 11,500,000 فرزند سیدعیسی
354 سيداحمد موسوي 1,000,000 فرزند سيدموسی دزفول
355 سيداکبر موسوي 150,000 فرزند مرحوم سیدصفی
356 سيدجانمراد موسوي 500,000 فرزند مرحوم سیدآقاخان
357 سيدراه خدا موسوي 610,000
358 سيدعلیرضا موسوي 100,000 فرزند مرحوم سيدعلي محمد
359 سيدعیسی موسوي 1,200,000 پدر شهيد سيدمحمدرضا
360 سيدمحمد موسوي 2,100,000 فرزند مرحوم سيدعلي محمد
361 سيدمحمدرضا موسوي 1,717,500
362 سيده توران موسوي 100,000 فرزند مرحوم سيدعلي محمد
363 مرحومه سیده ماه نسا موسوي 1,717,500 مادر شهيد سيدمحمدرضا
364 سيده فاطمه موسوي عبدالهی 300,000 همسر مرحوم سیدحسین آقا
365 سيداراهیم موسوي متین(مرادی 700,000 سادات دزفول
366 سيداسحق موسوي متین(مرادی 200,000 سادات دزفول
367 سيدحیدر موسوي(بویری) 500,000
368 سيدمحمد موسوي(جلالی) 200,000
369 علي رحم مهدی پور 50,000
370 افشين نصيري 2,500,000 طايفه محترم نصير
371 حسن نظري 2,000,000 طايفه محترم گتوندي
372 سیاوش نقدی پور 200,000 طايفه محترم بابااحمدی
373 مرحوم حاج علی نیکومنش 150,000
374 اميرحسین ورناصری 1,000,000 طايفه محترم قندعلي
375 کربلايي ایرج ورناصری زاده 8,000,000 طايفه محترم قندعلي
376 مسعود وفايي 2,000,000 نوه مرحوم سيدمناري بویری
377 حاج سیدعلیمردان ولی پور 4,500,000 فرزند مرحوم سيدشاه کرم
378 سيد اله داد ولی پور 670,000 فرزند مرحوم سيدعبدالحسين
379 سيدخداداد ولی پور 50,000 فرزند مرحوم سيدعبدالحسين
380 سيدخلیل ولی پور 1,085,000 فرزند مرحوم سيدابراهيم
381 سيدعلیرضا ولی پور 105,000 فرزند مرحوم سيدشاه کرم
382 سيدعلیمراد ولی پور 670,000 فرزند مرحوم سيدشاه کرم
383 سيدعلي ولی پور 1,155,000 فرزند مرحوم سیداله کرم
384 سيدعلي ولی پور 100,000 فرزند سيدخداداد
385 سيدلزیم ولی پور 590,000
386 سيدمحمدرضا ولی پور 1,160,000 فرزند مرحوم سيدولي
387 سيدنوری ولی پور 280,000 فرزند مرحوم سيدعبداله
388 سيده زینب ولی پور 100,000 همسر مرحوم سيدعبدالحسين
389 مرحوم سیدعبداله ولی پور 2,236,000 همیاری سادات قبل از بازسازی
390 مرحوم سیدعلی مدد ولی پور 12,000,000 مرحوم ولی پور بزرگ
391 مرحوم سیدمحمد(سیروس) ولی پور 10,000,000 فرزند مرحوم سیدعلی مدد
392 سيدفرهاد هاشمی 4,700,000 سادات امامزاده ساکن اصفهان
393 جعفر همولي 150,000
394 منوچهر يادگار 1,000,000[ موضوع ] :
[ برچسب ها ] :
ن : admin
ت : چهار شنبه, 21 مارس 2012
نظر شما در مورد اين پست چيست ؟

18 دیدگاه نوشته شده است! می توانید دیدگاه خود را بنویسید

 1. علی و مینا می‌گه:

  باسلام
  بسیار عالی

  • admin می‌گه:

   با سلام خدمت دوستان
   لطفاً مشخصات خود را بهتر وارد تا دیگران نیز نسبت به اظهار نظر اقدام نمایند
   با سپاس فراوان
   مدیر سایت

 2. علی و مینا می‌گه:

  من همسر سیدعلی موسوی فرزندسیدپرویز موسوی هستم من وهمسرم هرزگاهی سری به سایت سادات امامزاده بویرمیزنیم من خیلی دوس داشتم اطلاعاتی از طایفه همسرم داشته باشم من وهمسرم خوشحال میشیم اگه بتونیم تو این سایت فعالیتی داشته باشیم..بازم ممنون از سایت خوبتون

  • admin می‌گه:

   با سلام خدمت شما و همسر گرامیتان
   ما هم آماده دریافت نظرات و پیشنهادات سازنده و مفید شما خواهیم بود.
   میتوانید از طریق ایمیل مدیر سایت در تماس باشید .
   با سپاس

  • سیدعلیرضا رضائی می‌گه:

   بسمه تعالی
   سلام
   خانواده های محترم سادات عزیزاین سایت به کمک شمانیازمنداست یاری کنیدهرگونه مطالب خوب ازسادات وعشایرداریدمدیرسایت راکمک کنیدتااین سایت پربارتر
   شودنمیشه سالهاست منتظرماندتایکی خبری راارسال کندهمت
   والامیخواداین سایت مربوط بخودتانست کمک کنیدانشاء اله دفعه دیگربازدیدکردم ببینم چه کردیدباپیام شفاهی کاردرست نمیشه اگراطلاعات میخواهیداعلام کنیدهرچه میدانیدارسال شوداین سایت برای آیندگان میماندوماهم میرویم

 3. علی و مینا می‌گه:

  سلام کاش میشد مراسمی گرفت باکمک افرادطایفه وهمگی رو دور هم جمع کرد مثل یه گردهمایی

  • admin می‌گه:

   با سلام
   مراسمی در خرداد سال 89 برگزار شد . که تصاویر آن بزودی در صفحه ای درج خواهد شد .
   ما هم امیدواریم مراسمی اینچنین تکرار شود

 4. miss.lemon می‌گه:

  salam va khaste nabashid khedmate modire gersmi va zahmat keshe site ..man be onvane yeki as javanane khandsne emamzade boveyr pishnahadi baraye shoma dashtam.. be nazare man javanane in emamzade niaz be yari vamosaedate bozrgtarane khod baraye zendegie behtar darand..pas dar in site bakhsi ra ekhtesas dahid ta javanan va aghvame gerai moshkelate khod ra bazgo konand ta balke ba komak va hamyarie yekdigar dast be eghdame karhaei bezanim ke baraye sazandegie harche behtare javananeman bashand..balke ayandeye in khandan ba ezat va eftekhar o sarbolandi bashad. khaste nabashid.

  • admin می‌گه:

   با سلام خدمت دوست و خويش و فاميل عزيز
   نظر شما كاملاٌ محترم و منطقي است و بزودي صفحه اي در اين زمينه در سايت قرار داده خواهد شدتا نظرات و مشكلات مطرح و با مشاركت هم نسبت به رفع مشكل همكاري شود.
   البته به عرض عالي برسانيم كه متاسفانه با گذشت چند سال از طراحي سايت هنوز بزرگترها و حتي جوانان نيز اطلاعي از سايت و اطلاعات مندرج در آن نداشته كما اينكه خيلي از فاميل حتي از وجود سايت خبري نداشته و ندارند.
   سعي نماييم با معرفي سايت به ديگران و استفاده از تجارب هم بهترين وسيله ارتباط رساني را گسترش و ارتقا بخشيم.
   اين سايت بدون هم فكري به نتيجه نخواهد رسيد. در ضمن از حسن توجه شما سپاسگذاريم.
   در پايان اگه لطف نموده مطالب را به زبان فارسي مجدداً ارسال فرماييد.
   سپاس و درود ما را پذيرا باشيد

 5. مرادی می‌گه:

  با سلام و احترام و تشکر از شما عزیزان و خیران
  کاش میشد با تشکیل یک صندوق قرض الحسنه توسط سادات محترم در راه رفع مشکلات مالی دوستان و فامیل قدم ارزنده ای برداشته شود.

 6. نسترن می‌گه:

  سلام…من یکی از بویری ها هستم…سایتتون عالیه اما باید قالشو عوض کنید ،و این کارهای تزیینی رو انجام بدیدمن خودم از بچگی تا به حال 14تا وبلاگ موفق داشتم…اگر در این زمینه کمکی خواستید من هستم.نسترن بویری.

  • admin می‌گه:

   با سلام
   ممنون که به سایت خودتون سر میزنید و پیشنهاد و انتقاد می کنید
   منتظر نظرات و کمک شما هستیم امیدوارم همیشه سربلند باشید
   در صورت تمایل به همکاری میتونید با شماره 09163810916 تماس بگیرید
   با سپاس فراوان

 7. باسلام,,,بنده پیشنهادمیکنم شجره نامه اگه هست بزارید,ببینیم بهترخودمونوبشناسیم.متاسفانه اشنایی ماالان ازمرزعموودایی خاله عمه فراترنیست بزارید بیشتربافامیل اشنابشیم,باتشکر

 8. نسترن می‌گه:

  وبلاگم هست ایمیلمم هست میتونم کمک کنم فقط اگه میتونید از وبلاگم راشی هستید ایمیل بزنید…مرسی

 9. سیدعلیرضا رضائی می‌گه:

  بسمه تعالی
  باسلام
  سایت خوبی است من تاحالانمی دانستم چنین سایتی وجودداردبهتربشناسانیداقوام رابهترمعرفی کنیدامامزاده رابهترمعرفی کنیدتااقوام بدانندچکاربایدکردمنتظربهترشدن وضعیت سایت

  بتشکر سیدعلیرضا رضائی تهران

 10. سیدمازیارمرادی می‌گه:

  باسلام وخسته نباشیدوقدردانی اززحمات شمادرراه اندازی سایت امام زاده بویر.

 11. محمد مهدی پور از طایفه زراسوند می‌گه:

  باسلام بسیار عالی وقعا اصالت خودتونو نگه میدارید و این خودش ی نقطه قوت هست انشالا ک بقیه ی طوایف بتوانند شما را الگو قرار دهند

دیدگاه خود را به ما بگویید.

 
مهدویت امام زمان (عج)

 
  امامزاده بویر (ع) فرزند شاهزاده عبدالله معروف به شاه قطب الدین (ع) می باشد. مرقد مطهر ایشان در کوه های سر به فلک کشیده بختیاری (منار کوه) قرار دارد. آب و هوای پاک و ناب همراه با آرامش کوهستان طراوت خاصی به روح و جان انسان میدهد. منتظر دیدار شما هستیم  
 
محمد بن حسن عسکری (عج) آخرین امام از امامان دوازده گانه شیعیان است. در ١۵ شعبان سال ٢۵۵ هـ.ق در سامرا به دنیا آمد و تنها فرزند امام حسن عسکری (ع)، یازدهمین امام شعیان ما است. مادر آن حضرت نرجس (نرگس) است که گفته اند از نوادگان قیصر روم بوده است. «مهدی» حُجَت، قائم منتظر، خلف صالح، بقیه الله، صاحب زمان، ولی عصر و امام عصر از لقبهای آن حضرت است.