از تو وفا نخیزد، دانی که نیک دانم
وز من جفا نیاید دانم که نیک دانی
خاقانی


 


وب سایت سادات امامزاده بویر

افراد خیر در بازسازی

با سلام و عرض ادب

با سپاس و قدردانی بیکران از همه عزیزان و بزرگواران خیر
یاد متوفیان قید شده در لیست قرائت سوره حمد و توحید
باطلاع کلیه عزیزان و بزرگواران میرساند حساب سپهر بانک صادرات به شماره

0101610100005

بنام سید حسین پیربویری و سید علی پناه مرادی آماده دریافت کمکهای نقدی شما می باشد
خواهشمند است در صورت واریز وجه شماره و تاریخ و مبلغ واریزی را به شماره 09161811082 ارسال نمایید

با تشکر از اینکه ما را امین خود قرار داده اید

تاریخ بروز رسانی تیرماه 94 میباشد

مبالغ بریال می باشد

اسامی بر حسب حروف الفبا (نام خانوادگی )مرتب شده است

ردیف نام نام خانوادگی  مبلغ نسبت
1 آنیتا ابراهیمی    1000,000  همسر سید بهزاد
2 رضا ابراهیمی    50,000
3 صندوق قرض الحسنه ابوالفضل العباس    4,500,000 فریدون جلالی
4 سید فتح اله احمدپوری    170,000  فرزند مرحوم  سیدخسرو
5 ماشااله احمدی    2,000,000
6 مرحوم زینب احمدی    160,000
7 خداداد اسحاقی    1,000,000 نوه کاهکش
8 محمود اسیوند    2,000,000 طایفه محترم اسیوند
9 حاج محمدرضا افشار نژاد    150,000
10 امیر اکبری    40,000
11 حمید اکبری    3,500,000 طایفه محترم منجزی
12 موسی اکبری منجزی    120,000
13 نذورات امامزاده    6,556,000
14 جواد امامی    2,000,000 طایفه محترم علاسوند
15 خیرگرد امامی    600,000
16 سید فخرالدین امامی مرادی    550,000  فرزند سید حسین
17 نساء امینی    500,000
18 مینا انصاری    100,000
19 رحیم علی انکشافی    120,000
20 حجت ایل بیگی    2,000,000
21 بهنام باقری    72,000
22 سالار باقری    120,000  فرزند مرحوم حسین
23 بهنام بخیت    200,000  داماد مرحوم سیداحمدعلی بدری
24 سید حسین بدری    1,080,000  فرزند مرحوم سیداحمدعلی بدری
25 سیدعلی بدری    100,000  فرزند مرحوم  سید بابا
26 سیده پروانه بدری    500,000  فرزند مرحوم سیداحمدعلی بدری
27 سیده فرزانه بدری    500,000  فرزند مرحوم  سیدصادق
28 سیده لیلا بدری    500,000  فرزند مرحوم سید صادق
29 مرحوم سید حسن علی بدری    600,000  فرزند مرحوم  سید بابا
30 مرحومه سیده آمنه بدری    1,300,000  همسر مرحوم سید بابا
31 همیاری برادران عزیزی    890,000
32 حسین برجعلی    300,000
33 علی بلدی    1,000,000 کارگاه تولیدی دلافوم
34 زهره بوستانی    100,000
35 اسحاق بویری    200,000
36 برادران بویری    2,930,000
37 حجت بویری    500,000  فرزند مرحوم  سیدعزیزاله
38 ساناز بویری    1,600,000  فرزند  خلبان بویری
39 سوارعلی و برادران بویری    210,000
40 سید اسماعیل بویری    390,000
41 سید اصغر بویری   500,000  فرزند مرحوم  سیدسلطانمراد
42 سید پرویز بویری    200,000  فرزند مرحوم سیدسلطانمراد
43 سید حیدر بویری    1,000,000  فرزند مرحوم  سید صفقلی
44 سید خسرو بویری    1,300,000  فرزند  سید عجم
45 سید فرج اله بویری   635,000
46 سید محسن بویری    600,000  فرزند  سید نوذر
47 سید نوذر بویری    50,000  فرزند مرحوم سید محمدسلطان
48 سیدشنبه بویری    200,000  فرزند مرحوم سید قپانی
49 سیدعلی بویری    100,000  فرزند مرحوم سید سلطانمراد
50 سیدعیسی بویری    300,000
51 سیده خاتون بویری    300,000  همسر مرحوم سید عیسی صادقی
52 سیده لالی جان بویری    50,000
53 سیده معصومه بویری    200,000
54 شکراله بویری    100,000
55 قدم خیر بویری    90,000
56 مرحوم سید رمضان بویری    150,000
57 مرحوم سیدعلی میرزا بویری    100,000
58 مینا بویری    150,000 خواهر خلبان
59 ساسان بهرامی    700,000 طایفه محترم حموله
60 هوشنگ بهرامی    50,000
61 مرحوم حاج علیداد بهزادنیا   660,000 طایفه محترم باورصاد
62 سید حسین علی پرشوشتری    200,000  فرزند مرحوم سید رحیم علی
63 سید سلطانعلی پرشوشتری  800,000 فرزند مرحوم سید رحیم علی
64 سیده شهناز پرشوشتری    750,000  فرزند مرحوم سید رحیم علی
65 مرحوم سید عیدی محمد پرشوشتری    100,000  فرزند مرحوم سید رحیم علی
66 حاج سید حسین پیربویری  76,817,000  فرزند  سید عجم
67 حاج سید مرتضی پیربویری    15,400,000  فرزند حاج سیدحسین
68 سید بهزاد پیربویری    2,500,000
69 سید حامد پیربویری    600,000  فرزند  سید علی مدد
70 سید عجم پیربویری   3,520,000
71 سید علی جمعه پیربویری    800,000  فرزند مرحوم سید علی باقر
72 سید علی مدد پیربویری    5,590,000  فرزند  سید عجم
73 سید محمد مهدی پیربویری    15,000,000  فرزند  حاج سیدحسین
74 سید هادی پیربویری    10,500,000  فرزند  سید علی مدد
75 سیده آنا پیربویری    500,000  فرزند سید بهزاد
76 سیده فاطمه پیربویری   2,750,000  فرزند مرحوم سید محمدسلطان
77 سیده نرجس پیربویری    15,410,000  فرزند  حاج سیدحسین
78 سیده هانا پیربویری    500,000  فرزند سید بهزاد
79 کیامرث پیربویری    1,450,000  فرزند  خسرو
80 مهدی تاجمیری    50,000
81 دکتر سیده میترا جلالی    800,000  فرزند سید علیدوست
82 سید ابراهیم جلالی    1,000,000  فرزند سید جهانگیر
83 سید ارسلان جلالی    150,000  فرزند مرحوم سید سهراب
84 سید اسحاق جلالی    500,000
85 سید اشکان جلالی    865,000  فرزند  سید منوچهر
86 سید امید جلالی   280,000  فرزند مرحوم سید موسی
87 سید ایرج جلالی    300,000  فرزند مرحوم سید سلطانمراد
88 سید پرویز جلالی    1,000,000
89 سید پوریا جلالی   50,000 فرزند مرحوم سید موسی
90 سید جهانشاه جلالی    1,000,000
91 سید حسن جلالی    600,000  فرزند  سید حسین
92 سید حسین جلالی    1,600,000  فرزند مرحوم سید اسحاق
93 سید حسین خون جلالی    350,000
94 سید رشید جلالی    1,000,000  فرزند  سید علیدوست
95 سید سعید جلالی   1,060,000  فرزند  سید سلطانعلی
96 سید سلطان و افشین جلالی    2,100,000
97 سید سلطانعلی جلالی   23,700,000  فرزند مرحوم سید سلطانمراد
98 سید شهرام جلالی    200,000  فرزند  سید حسین خون
99 سید صادق جلالی    500,000
100 سید عباس جلالی    110,000  فرزند  سید حسین خون
101 سید عزت جلالی    1,000,000
102 سید علی جلالی    1,000,000  فرزند مرحوم سید کریم
103 سید علی اکبر جلالی    500,000
104 سید علی یار جلالی    300,000  فرزند مرحوم سید امام قلی
105 سید علیرضا جلالی    1,000,000  فرزند مرحوم سید سوخته زار
106 سید غیظان جلالی    900,000
107 سید فرامرز جلالی    1,500,000
108 سید فرشید جلالی    10,700,000  فرزند مرحوم سید امیر حسین
109 سید فریدون جلالی    9,700,000  فرزند مرحوم سید بهمن
110 سید قدرت جلالی    50,000  فرزند مرحوم سد مروت
111 سید محمد قلی جلالی    800,000
112 سید محمود جلالی    1,000,000  فرزند سیدغیظان
113 سید مسعود جلالی  300,000 فرزند مرحوم سید عبدالحسین
114 سید منوچهر جلالی    1,000,000  فرزند مرحوم سید عبدالحسین
115 سیدرضا جلالی    500,000  فرزند مرحوم سید سهراب
116 سیدسیاوش جلالی    120,000  فرزند مرحوم سید سلطانمراد
117 سیدعلی اکبر جلالی    4,030,000
118 سیدعلی عسگر جلالی    10,600,000
119 سیدعلیرضا جلالی    6,500,000  فرزند مرحوم سید کریم
120 سیده پروانه جلالی    125,000  فرزند مرحوم سید امیر حسین
121 سیده جواهر جلالی    100,000  همسر مرحوم سید کریم
122 سیده سحر جلالی  300,000 فرزند سید سلطانعلی جلالی
123 سیده مریم جلالی   1,350,000 فرزند مرحوم سید سلطانمراد
124 سیده منیژه جلالی    400,000  فرزند  سید حسین
125 جعفرقلی جمالپور    350,000 طایفه محترم قندعلی
126 مرحوم علی جمعه جمالپور    650,000 طایفه محترم قندعلی
127 سید اسماعیل جوانمرد    200,000
128 سید علی جوانمرد    600,000  فرزند  سید اسماعیل
129 ستار جهانگیری بابادی    200,000
130 سید غلامرضا حاجیانی    220,000
131 حسن حسن خانی   683,000
132 حمید حسینی    20,000,000
133 گنجعلی حسینی    50,000
134 ساتیار حسینی کاهکش    65,000
135 ابراهیم حسینی منجزی    100,000
136 مهران حموله   500,000 طایفه محترم حموله
137 مرتضی حیدری    35,000 طایفه محترم کهیش
138 حسن حیدری گورداگونی  200,000
139 حسن حیدری نیا    1,200,000 طایفه محترم کهیش
140 همیاری خانواده های بویری    500,000
141 همیاری خانواده های عزیری و بدری    2,100,000
142 همیاری خانواده های مرادی    1,850,000
143 همیاری خانواده های مرادی    6,000,000  مستقر در دزفول
144 ایمان خدادادی  100,000
145 شهرام خسروی   80,000 طایفه محترم بابادی
146 علی خسروی بابادی    80,000
147 فرنگ خواجوی شجاعی   200,000
148 لطیف خوش اخلاق    250,000
149 محمدرضا دارابپور    1,500,000 طایفه محترم قندعلی
150 علی مردان داودی منجزی    2,500,000 طایفه محترم منجزی
151 داراب دیباچی   1,000,000
152 محمد رحیم پور    2,000,000 طایفه محترم باورصاد
153 ماهی جان رحیمی   440,000
154 اله یار رضایی    100,000
155 دکتر امیدوار رضایی    70,000,000  نماینده اسبق مجلس
156 عبده قلی رضایی  145,000 طایفه محترم بابادی
157 غلامرضا رئیسی    11,000,000
158 فرحدخت زارع    600,000  همسر نوذر بویری
159 مرحومه پری جان زراسوند    50,000
160 مهناز زراسوند نیا   150,000
161 جهانشاه و مصطفی زراسوندنیا   5,720,000  داماد بهرام صالحی کاهکش
162 علی زمانپور    3,000,000 طایفه محترم قندعلی
163 منوچهر زمانپور    1,000,000 طایفه محترم قندعلی
164 مراد زمانی    140,000
165 سید امان اله سادات بویر    100,000
166 سید امین سادات بویر    5,000,000  فرزند سیدعسگر
167 سید عبدالحسین سادات بویر    500,000  فرزند سیدقباد
168 سید عبدالحسین سادات بویر    200,000
169 سید علی عسگر سادات بویر    1,300,000
170 سید ملک حسین سادات بویر    500,000
171 سیدعزت سادات بویر    770,000
172 سیدمحمدحسین سادات بویر    500,000
173 مرحوم سید حسین(اسداله) سادات بویر    2,500,000  فرزند سید امان الله
174 نوراله سلطانی    12,000,000 طایفه محترم قندعلی
175 حاج مصطفی سلیمانی    500,000
176 کامران سلیمانی    300,000
177 برادران سید جلالی    14,500,000  فرزندان مرحوم سید محمد کریم
178 سید خلیل سید شاب    1,000,000  فرزند مرحوم سید حیدر
179 سید بهنام سیدبویر    500,000  فرزند مرحوم سید محمدمراد
180 سید شهنام سیدبویر    1,000,000  فرزند مرحوم سید محمدمراد
181 سیده سیما سیدبویر    350,000  همسر سید سلطانعلی جلالی
182 سید نوری سیدبویر(بدری)    2,600,000  فرزند مرحوم سیدفرج
183 سیده زهرا سیدبویری    200,000  همسر مرحوم سیدمحمدمراد
184 سید کیامرث سیدجوادی    500,000
185 سیدابراهیم سیدجوادی    80,000
186 حسین شکوه احمدی   2,000,000 طایفه محترم دهناشی
187 محمدرضا شوشتری زاده    700,000  داماد  سید اسحاق مرادی
188 محمد شیخ ابوالحسنی    200,000  داماد  بهرام صالحی
189 سید اسکندر صادقی   1,900,000
190 سید بهروز صادقی    1,000,000  فرزند مرحوم سید عیسی صادقی
191 سید غلام صادقی    8,200,000  فرزند مرحوم سید عیسی صادقی
192 سید محمد صادقی    120,000  فرزند سید اسکندر
193 سیده فرنگیس صادقی    50,000  فرزند مرحوم سید عیسی صادقی
194 سیده مهین صادقی    130,000  فرزند سید اسکندر
195 سیده میترا صادقی    300,000  فرزند سید اسکندر
196 مرحوم سید عیسی صادقی    2,100,000
197 مرحومه سیده صاحب جان صادقی    500,000  همسر سیداحمدعلی
198 اسفندیار صالحپور باورصاد    2,200,000 طایفه محترم باورصاد
199 دلاور صالحی    4,100,000
200 سیدمحمدعلی صالحی    3,000,000 طایفه محترم سید صالح
201 علی جان صالحی    1,000,000
202 یداله صالحی    50,000
203 بهرام صالحی کاهکش   2,940,000  داماد مرحوم سیدمحمدسلطان
204 حاجیه مینا صالحی کاهکش    16,780,000  همسر حاج سید حسین پیربویری
205 سحر صالحی کاهکش   400,000  فرزند بهرام صالحی کاهکش
206 صدیقه صالحی کاهکش    185,000  فرزند  بهرام صالحی
207 طاهره صالحی کاهکش    200,000  فرزند  بهرام صالحی
208 لاله صالحی کاهکش   400,000  فرزند  بهرام صالحی
209 نسیم صالحی کاهکش    200,000  فرزند  بهرام صالحی
210 سید حسین قلی صلاتی    112,000
211 سیدحسن صلاتی    10,400,000  فرزند مرحوم سید امیرقلی
212 سیدمحمد صلاتی    150,000  فرزند احمد قلی
213 سیدناصر صلاتی    800,000  فرزند مرحوم سید امیرقلی
214 طلا صلاتی    50,000
215 صفورا صیاد زاده  120,000
216 سیف اله صیادی نژاد    500,000
217 منیژه صیادی نژاد  500,000 همسر سید علی مدد پیربویری
218 پرویز طاهری بابرصاد    70,000
219 علی جان طاهری مالک آبادی    800,000 طایفه محترم قندعلی
220 پرویز طهماسبی    5,000,000 طایفه محترم قندعلی
221 عارف عالیوند    65,000  داماد سیدفرضعلی ولی پور
222 عباسی    100,000
223 سیداصغر عبدالهی    200,000
224 سید شایان عبدالهی موسوی    100,000
225 سید فرشاد عزیزی    210,000  فرزند سیدنقی
226 سید محمد عزیزی    60,000
227 سید محمد عزیزی  1,000,000 فرزند سید حسن
228 سید نقی عزیزی   550,000
229 سیداحمد عزیزی    300,000
230 سیدآرمان عزیزی    1,600,000  فرزند سیدعزت
231 سیدحسین قلی عزیزی    790,000  فرزند مرحوم سیدشکرخدا
232 سیدعلی عزیزی    1,565,000  فرزند مرحوم سیدکاظم
233 سیدعلی عزیزی    300,000  فرزند سیدنقی
234 سیدفتاح عزیزی    1,400,000
235 سیدمحمد عزیزی    500,000  فرزند مرحوم سیدعباس
236 سیدمسعود عزیزی    1,000,000  فرزند سیداکبر
237 سیده نرگس عزیزی    700,000  فرزند سیدنقی
238 مرحوم سید حشمت عزیزی    50,000  فرزند سید محمد
239 مرحوم سید سهراب عزیزی    50,000
240 سید ایرج عزیزی فر    100,000  فرزند سیدعجم
241 سیداکبر عزیزی فر    1,300,000  فرزند مرحوم سیدشکرخدا
242 سیدغلامرضا عزیزی فر    100,000  فرزند مرحوم سیدشکرخدا
243 سیدحسن عزیزی نیا    650,000  فرزند مرحوم سیدشکرخدا
244 سیدرضا عزیزی نیا    25,500,000  فرزند سیدغلامعباس
245 سیدحسن عسکری    150,000
246 سیاوش فریدونی    300,000  داماد مرحوم سیدعباس
247 محسن قاسمی    150,000 طایفه محترم موری
248 مهران قاسمی    1,500,000 طایفه محترم موری
249 شهرداری قلعه خواجه    2,000,000  محمد مراد سمالی
250 داریوش قنبری    5,000,000
251 حیدری کاهکش    120,000
252 رضا کاهکش    200,000  فرزند مرحوم علیداد
253 مهندس غلامرضا کایدی    1,000,000
254 موسی کرمزاده    200,000  داماد مرحوم سیدصادق بدری
255 مینا کرمزاده    50,000
256 شرکت تعاونی کوچندگان بختیاری    5,000,000  منوچهر ارغشی
257 محمدجواد کیانپور    50,000,000 طایفه محترم راکی
258 سیدامیر گداری بویری    500,000  فرزند مرحوم سید حسن آقا
259 بازعلی لجمیری    50,000
260 شاه محمد لهرابیان    9,500,000 طایفه محترم گله
261 عزت محمودی  180,000 طایفه محترم شیخ برهان عالی
262 علی اکبر مختاری    1,000,000 طایفه محترم چهاربری
263 سید احمد مرادی    1,160,000  فرزند سیدموسی
264 سید احمد مرادی    2,000,000 فرزند مرحوم سید مشهدی محمد
265 سید احمدرضا مرادی    500,000  فرزند مرحوم سیداسحاق
266 سید افراسیاب مرادی   1,600,000  فرزند مرحوم سیدشکرخدا
267 سید اکبر مرادی    200,000  فرزند مرحوم سیدصفی
268 سید اله یار مرادی    1,000,000
269 سید ایرج مرادی    500,000  فرزند مرحوم سیدعیسی خون
270 سید بیژن مرادی    500,000  فرزند مرحوم سید عیسی خون
271 سید پرویز مرادی    500,000  فرزند مرحوم سیدعلی نقی
272 سید حبیب مرادی    150,000  فرزند سید محمد
273 سید حبیب اله مرادی    4,000,000  فرزند مرحوم سیدشکرخدا
274 سید حسین مرادی    300,000  فرزند مرحوم سید بابا
275 سید حسین مرادی    450,000  فرزند سیدبیژن
276 سید حسین مرادی    200,000  فرزند مرحوم سیدغفار
277 سید خداداد مرادی    1,650,000
278 سید رحمان علی مرادی    500,000  فرزند سیدصادعلی
279 سید رستم مرادی    500,000  فرزند مرحوم سیدبابا
280 سید رشید مرادی    200,000  فرزند مرحوم سید نادعلی
281 سید سعید مرادی    2,642,000  فرزند مرحوم سیدمحمدقلی
282 سید سیامک مرادی   3,942,000  فرزند مرحوم سید لطفعلی
283 سید شهاب مرادی    15,250,000  فرزند مرحوم سیدحسین آقا
284 سید صالح مرادی    500,000  فرزند سید صادعلی
285 سید علی جمعه مرادی    200,000
286 سید علی سینا مرادی    600,000  فرزند مرحوم سیدحسین آقا
287 سید مازیار مرادی    110,000  فرزند سیدخداداد
288 سید مجتبی مرادی    150,000  فرزند سید اسفندیار
289 سید محسن مرادی    1,000,000  فرزند مرحوم سیدغفار
290 سید محمد مرادی    200,000  فرزند مرحوم سیدشکرخدا
291 سید محمد مرادی    150,000  فرزند سیدعلی سینا
292 سید محمدرضا مرادی    2,000,000  فرزند مرحوم سید اسحاق
293 سید مراد مرادی    300,000  فرزند سید عباس
294 سید مرتضی مرادی    60,000  فرزند مرحوم سید صفی
295 سید مصطفی مرادی    300,000  فرزند سیدعلی سینا
296 سید مهمد مرادی    40,000  فرزند مرحوم مشهدی محمد
297 سید میلاد مرادی    150,000  فرزند سید اسفندیار
298 سید نعمت مرادی    450,000  فرزند مرحوم سید صفی
299 سید نوراله (آرش) مرادی    1,200,000  فرزند مرحوم سیدشکرخدا
300 سید هوشنگ مرادی    150,000
301 سیدامید مرادی    150,000  فرزند مرحوم سیدمحمدقلی
302 سیدبهرام مرادی    1,000,000  فرزند مرحوم سید لطفعلی
303 سیدرحیم مرادی    430,000  فرزند سیدصادعلی
304 سیدرضا مرادی    500,000  فرزند سیدملک
305 سیدشاپور مرادی    1,660,000  فرزند مرحوم سید لطفعلی
306 سیدعباس مرادی    800,000  برادران دزفولی
307 سیدعلی مرادی    130,000  فرزند سید صادعلی
308 سیدعلی مرادی    200,000  فرزند مرحوم سیدشکرخدا
309 سیدعلی مرادی    1,500,000  فرزند مرحوم سیدعیسی
310 سیدعلی پناه مرادی    28,600,000  فرزند مرحوم سیدحسین آقا
311 سیدعماد مرادی    2,500,000  فرزند سیدعلی پناه
312 سیدعیسی مرادی    100,000  فرزند سیدخدامراد
313 سیدغلام مرادی   660,000  فرزند سیدعلی نقی
314 سیدغلامعلی مرادی    600,000  فرزند مرحوم سید علی
315 سیدغلامعلی مرادی    150,000
316 سیدفرهاد مرادی    500,000  فرزند مرحوم سیدشکرخدا
317 سیدقبادعلی مرادی    3,000,000  فرزند مرحوم سیدعلی
318 سیدگرگعلی مرادی    400,000
319 سیدگودرز مرادی    200,000  فرزند سیدحیات
320 سیدمحمدقلی مرادی    550,000  فرزند مرحوم سید صفی
321 سیدموسی مرادی  1,090,000  فرزند مرحوم سیدلطفعلی
322 سیده زینب مرادی    450,000  فرزند مرحوم سیدحسین آقا
323 سیده زینب مرادی    450,000  همسر مرحوم سیدمحمدقلی
324 سیده سکینه مرادی    150,000  فرزند مرحوم سیدصفی
325 سیده فانوس مرادی    150,000  فرزند مرحوم سیدشکرخدا
326 سیده فرخنده مرادی همسر سید افراسیاب
327 سیده گل مرجان مرادی    2,200,000  همسر سیدعجم
328 سیده مریم مرادی    160,000  همسر مرحوم سید شکرخدا
329 سیده نیلوفر مرادی    250,000  همسر مرحوم مشهدی محمد
330 مرحومه سیده کبوتر مرادی    60,000  همسر سید ابراهیم
331 مهران مرادی نیا    50,000 داماد بهرام صالحی کاهکش
332 اداره اوقاف مسجدسلیمان    63,300,000  هاشمی و احمدی
333 اداره آبفار روستایی مسجدسلیمان    25,000,000  حمید القاصی
334 اداره بنیاد مسکن مسجدسلیمان    2,600,000  ایزدی فر
335 اداره راه و ترابری مسجدسلیمان   21,000,000  علی عیدیوندی
336 امور عشایر مسجدسلیمان    60,000,000  علی رحم کریمی
337 مرحوم آقا مراد مشایخی    100,000
338 علی معنازاده    50,000
339 آمنه مکوندی    11,000,000 طایفه محترم مکوندی
340 حاج سید حمید موسوی    11,500,000  فرزند سیدعیسی
341 سید احمد موسوی    1,000,000  فرزند سید موسی دزفول
342 سید اکبر موسوی    150,000  فرزند مرحوم سید صفی
343 سید جانمراد موسوی    500,000  فرزند مرحوم سید آقاخان
344 سید راه خدا موسوی  610,000
345 سید علیرضا موسوی    100,000  فرزند مرحوم سیدعلی محمد
346 سید عیسی موسوی    1,200,000  پدر شهید سیدمحمدرضا موسوی
347 سید محمد موسوی    2,100,000  فرزند مرحوم سیدعلی محمد
348 سید محمدرضا موسوی    1,717,500
349 سیده توران موسوی    100,000  فرزند مرحوم سیدعلی محمد
350 مرحومه سیده ماه نسا موسوی    1,717,500  مادر شهید سید محمدرضا موسوی
351 سید حیدر موسوی (بویری)    500,000
352 سید محمد موسوی (جلالی)    200,000
353 سیده فاطمه موسوی عبدالهی    300,000  همسر مرحوم سید حسین آقا
354 علی رحم مهدی پور    50,000
355 افشین نصیری    2,500,000 طایفه محترم نصیر
356 حسن نظری    2,000,000 طایفه محترم گتوندی
357 مرحوم حاج علی نیکومنش    150,000
358 امیر حسین ورناصری    1,000,000 طایفه محترم قندعلی
359 کربلایی ایرج ورناصری زاده    8,000,000 طایفه محترم قندعلی
360 مسعود وفایی    2,000,000  نوه مرحوم سیدمناری بویری
361 حاج سید علیمردان ولی پور    4,500,000  فرزند مرحوم سید شاه کرم
362 سید اله داد ولی پور   670,000  فرزند مرحوم سیدعبدالحسین
363 سید خداداد ولی پور    50,000  فرزند مرحوم سیدعبدالحسین
364 سید خلیل ولی پور    1,085,000  فرزند مرحوم سیدابراهیم
365 سید علیرضا ولی پور    105,000  فرزند مرحوم سید شاه کرم
366 سید علیمراد ولی پور    670,000  فرزند مرحوم سید شاه کرم
367 سید لزیم ولی پور    590,000
368 سید محمدرضا ولی پور    1,160,000  فرزند مرحوم سیدولی
369 سید نوری ولی پور    280,000  فرزند مرحوم سیدعبداله
370 سیدعلی ولی پور    1,155,000  فرزند مرحوم سید اله کرم
371 سیدعلی ولی پور    100,000  فرزند سیدخداداد
372 سیده زینب ولی پور    100,000  همسر مرحوم سیدعبدالحسین
373 مرحوم سید عبداله ولی پور    2,236,000 همیاری سادات قبل از بازسازی
374 مرحوم سید محمد (سیروس) ولی پور    10,000,000 فرزند مرحوم سید علی مدد
375 مرحوم سیدعلی مدد ولی پور    12,000,000
376 سید فرهاد هاشمی    4,700,000 سادات امامزاده ساکن اصفهان
377 جعفر همولی    150,000
378 منوچهر یادگار    1,000,000


[ موضوع ] :
[ برچسب ها ] :
ن : admin
ت : چهار شنبه, 21 مارس 2012
نظر شما در مورد اين پست چيست ؟

14 دیدگاه نوشته شده است! می توانید دیدگاه خود را بنویسید

 1. علی و مینا می‌گه:

  باسلام
  بسیار عالی

  • admin می‌گه:

   با سلام خدمت دوستان
   لطفاً مشخصات خود را بهتر وارد تا دیگران نیز نسبت به اظهار نظر اقدام نمایند
   با سپاس فراوان
   مدیر سایت

 2. علی و مینا می‌گه:

  من همسر سیدعلی موسوی فرزندسیدپرویز موسوی هستم من وهمسرم هرزگاهی سری به سایت سادات امامزاده بویرمیزنیم من خیلی دوس داشتم اطلاعاتی از طایفه همسرم داشته باشم من وهمسرم خوشحال میشیم اگه بتونیم تو این سایت فعالیتی داشته باشیم..بازم ممنون از سایت خوبتون

  • admin می‌گه:

   با سلام خدمت شما و همسر گرامیتان
   ما هم آماده دریافت نظرات و پیشنهادات سازنده و مفید شما خواهیم بود.
   میتوانید از طریق ایمیل مدیر سایت در تماس باشید .
   با سپاس

 3. علی و مینا می‌گه:

  سلام کاش میشد مراسمی گرفت باکمک افرادطایفه وهمگی رو دور هم جمع کرد مثل یه گردهمایی

  • admin می‌گه:

   با سلام
   مراسمی در خرداد سال 89 برگزار شد . که تصاویر آن بزودی در صفحه ای درج خواهد شد .
   ما هم امیدواریم مراسمی اینچنین تکرار شود

 4. miss.lemon می‌گه:

  salam va khaste nabashid khedmate modire gersmi va zahmat keshe site ..man be onvane yeki as javanane khandsne emamzade boveyr pishnahadi baraye shoma dashtam.. be nazare man javanane in emamzade niaz be yari vamosaedate bozrgtarane khod baraye zendegie behtar darand..pas dar in site bakhsi ra ekhtesas dahid ta javanan va aghvame gerai moshkelate khod ra bazgo konand ta balke ba komak va hamyarie yekdigar dast be eghdame karhaei bezanim ke baraye sazandegie harche behtare javananeman bashand..balke ayandeye in khandan ba ezat va eftekhar o sarbolandi bashad. khaste nabashid.

  • admin می‌گه:

   با سلام خدمت دوست و خويش و فاميل عزيز
   نظر شما كاملاٌ محترم و منطقي است و بزودي صفحه اي در اين زمينه در سايت قرار داده خواهد شدتا نظرات و مشكلات مطرح و با مشاركت هم نسبت به رفع مشكل همكاري شود.
   البته به عرض عالي برسانيم كه متاسفانه با گذشت چند سال از طراحي سايت هنوز بزرگترها و حتي جوانان نيز اطلاعي از سايت و اطلاعات مندرج در آن نداشته كما اينكه خيلي از فاميل حتي از وجود سايت خبري نداشته و ندارند.
   سعي نماييم با معرفي سايت به ديگران و استفاده از تجارب هم بهترين وسيله ارتباط رساني را گسترش و ارتقا بخشيم.
   اين سايت بدون هم فكري به نتيجه نخواهد رسيد. در ضمن از حسن توجه شما سپاسگذاريم.
   در پايان اگه لطف نموده مطالب را به زبان فارسي مجدداً ارسال فرماييد.
   سپاس و درود ما را پذيرا باشيد

 5. مرادی می‌گه:

  با سلام و احترام و تشکر از شما عزیزان و خیران
  کاش میشد با تشکیل یک صندوق قرض الحسنه توسط سادات محترم در راه رفع مشکلات مالی دوستان و فامیل قدم ارزنده ای برداشته شود.

 6. نسترن می‌گه:

  سلام…من یکی از بویری ها هستم…سایتتون عالیه اما باید قالشو عوض کنید ،و این کارهای تزیینی رو انجام بدیدمن خودم از بچگی تا به حال 14تا وبلاگ موفق داشتم…اگر در این زمینه کمکی خواستید من هستم.نسترن بویری.

  • admin می‌گه:

   با سلام
   ممنون که به سایت خودتون سر میزنید و پیشنهاد و انتقاد می کنید
   منتظر نظرات و کمک شما هستیم امیدوارم همیشه سربلند باشید
   در صورت تمایل به همکاری میتونید با شماره 09163810916 تماس بگیرید
   با سپاس فراوان

 7. باسلام,,,بنده پیشنهادمیکنم شجره نامه اگه هست بزارید,ببینیم بهترخودمونوبشناسیم.متاسفانه اشنایی ماالان ازمرزعموودایی خاله عمه فراترنیست بزارید بیشتربافامیل اشنابشیم,باتشکر

 8. نسترن می‌گه:

  وبلاگم هست ایمیلمم هست میتونم کمک کنم فقط اگه میتونید از وبلاگم راشی هستید ایمیل بزنید…مرسی

 9. سیدعلیرضا رضائی می‌گه:

  بسمه تعالی
  باسلام
  سایت خوبی است من تاحالانمی دانستم چنین سایتی وجودداردبهتربشناسانیداقوام رابهترمعرفی کنیدامامزاده رابهترمعرفی کنیدتااقوام بدانندچکاربایدکردمنتظربهترشدن وضعیت سایت

  بتشکر سیدعلیرضا رضائی تهران

دیدگاه خود را به ما بگویید.

 
مهدویت امام زمان (عج)

 
  امامزاده بویر (ع) فرزند شاهزاده عبدالله معروف به شاه قطب الدین (ع) می باشد. مرقد مطهر ایشان در کوه های سر به فلک کشیده بختیاری (منار کوه) قرار دارد. آب و هوای پاک و ناب همراه با آرامش کوهستان طراوت خاصی به روح و جان انسان میدهد. منتظر دیدار شما هستیم  
 
محمد بن حسن عسکری (عج) آخرین امام از امامان دوازده گانه شیعیان است. در ١۵ شعبان سال ٢۵۵ هـ.ق در سامرا به دنیا آمد و تنها فرزند امام حسن عسکری (ع)، یازدهمین امام شعیان ما است. مادر آن حضرت نرجس (نرگس) است که گفته اند از نوادگان قیصر روم بوده است. «مهدی» حُجَت، قائم منتظر، خلف صالح، بقیه الله، صاحب زمان، ولی عصر و امام عصر از لقبهای آن حضرت است.