زلف او دام است و خالش دانه ی آن دام و من
بر امید دانه ای افتاده ام در دام دوست
«حافظ»


 


وب سایت سادات امامزاده بویر

افراد خیر در بازسازی

با سلام و عرض ادب

با سپاس و قدردانی بیکران از همه عزیزان و بزرگواران خیر
یاد متوفیان قید شده در لیست قرائت سوره حمد و توحید
باطلاع کلیه عزیزان و بزرگواران میرساند حساب سپهر بانک صادرات به شماره

0101610100005

بنام سید حسین پیربویری و سید علی پناه مرادی آماده دریافت کمکهای نقدی شما می باشد
خواهشمند است در صورت واریز وجه شماره و تاریخ و مبلغ واریزی را به شماره 09161811082 ارسال نمایید

با تشکر از اینکه ما را امین خود قرار داده اید

تاریخ بروز رسانی هشتم مهرماه 95 میباشد

مبالغ بریال می باشد

رديف نام نام خانوادگي مبلغ نسبت
1 آنيتا ابراهيمي 1,000,000 همسر سید بهزاد
2 رضا ابراهيمي 50,000
3 صندوق قرض الحسنه ابوالفضل العباس 4,500,000 فريدون جلالی
4 سيد فتح اله احمدپوري 170,000 فرزند مرحوم سید خسرو
5 ماشااله احمدي 2,000,000
6 مرحوم زینب احمدي 160,000
7 خداداد اسحاقي 1,000,000 نوه کاهکش
8 محمود اسيوند 2,000,000 طايفه محترم اسيوند
9 حاج محمدرضا افشارنژاد 150,000
10 امير اکبري 40,000
11 حميد اکبري 3,500,000 طايفه محترم منجزي
12 موسي اکبري 1,200,000 طايفه محترم منجزي
13 نذورات امامزاده 7,706,000
14 جواد امامی 2,000,000 طایفه محترم علاسوند
15 خيرگرد امامی 600,000
16 سيد فخرالدين امامي مرادي 550,000 فرزند سيدحسین
17 نساء امینی 500,000
18 مينا انصاري 100,000
19 رحيم علی انکشافی 120,000
20 حجت ايل بیگی 2,000,000
21 بهنام باقري 72,000
22 سالار باقري 120,000 فرزند مرحوم حسین
23 بهنام بخيت 200,000 داماد مرحوم سيداحمدعلي بدری
24 سيدحسین بدری 1,080,000 فرزند مرحوم سيداحمدعلي بدری
25 سيدعلي بدري 100,000 فرزند مرحوم سيدبابا
26 سيده پروانه بدري 500,000 فرزند مرحوم سيداحمدعلي بدری
27 سيده فرزانه بدري 500,000 فرزند مرحوم سيدصادق
28 سيده لیلا بدري 500,000 فرزند مرحوم سيدصادق
29 مرحوم سید حسنعلی بدري 600,000 فرزند مرحوم سیدبابا
30 مرحومه بدري 1,300,000 همسر مرحوم سیدبابا
31 همياري برادران عزیزی 890,000
380 حسين برجعلي 300,000
32 علي بلدي 1,000,000 کارگاه توليدي دلافوم
381 زهره بوستاني 100,000
33 اسحاق بويري 200,000
34 برادران بويري 2,930,000
35 حجت بويري 500,000 فرزند مرحوم سید عزیزاله
36 ساناز بويري 1,600,000 فرزند خلبان بويري
37 سوارعلي و برادران بويري 210,000
38 سيد اسماعیل بويري 490,000
39 سيداصغر بويري 500,000 فرزند مرحوم سيدسلطانمراد
40 سيدپرویز بويري 200,000 فرزند مرحوم سيدسلطانمراد
41 سيدحیدر بويري 1,000,000 فرزند مرحوم سيدصفقلی
42 سيدخسرو بويري 1,300,000 فرزند سیدعجم
43 سيدفرج اله بويري 755,000
44 سيدمحسن بويري 600,000 فرزند سيدنوذر
45 سيدنوذر بويري 50,000 فرزند مرحوم سیدمحمدسلطان
46 سيدشنبه بويري 200,000 فرزند مرحوم سيدقپانی
47 سيدعلي بويري 100,000 فرزند مرحوم سيدسلطانمراد
48 سيدعيسي بويري 300,000
49 سيده خاتون بويري 300,000 همسر مرحوم سید عیسی صادقی
50 سيده لالی جان بويري 50,000
51 سيده معصومه بويري 200,000
52 شکراله بويري 100,000
53 قدم خیر بويري 90,000
54 مرحوم سیدرمضان بويري 150,000
55 مرحوم سید علی میرزا بويري 100,000
56 مينا بويري 150,000 خواهر خلبان
57 ساسان بهرامي 700,000 طايفه محترم حموله
58 هوشنگ بهرامي 50,000
59 مرحوم حاج علیداد بهزادنيا 660,000 طايفه محترم باورصاد
60 سيد حسینعلی پرشوشتری 200,000 فرزند مرحوم سید رحیم علی
61 سيد سلطانعلی پرشوشتری 800,000 فرزند مرحوم سید رحیم علی
62 سيده شهناز پرشوشتری 750,000 فرزند مرحوم سید رحیم علی
63 مرحوم سید عیدی محمد پرشوشتری 100,000 فرزند مرحوم سید رحیم علی
64 حاج سید حسین پيربويري 76,887,000 فرزند سیدعجم
65 حاج سید مرتضی پيربويري 15,400,000 فرزند حاج سیدحسین
66 سيدبهزاد پيربويري 2,500,000 فرزند سیدعجم
67 سيدحامد پيربويري 600,000 فرزند سيد علی مدد
68 سيدعجم پيربويري 4,220,000
69 سيدعلی جمعه پيربويري 800,000 فرزند مرحوم سیدعلی باقر
70 سيدعلی مدد پيربويري 5,590,000 فرزند سیدعجم
71 سيدمحمد مهدی پيربويري 15,000,000 فرزند حاج سیدحسین
72 سيدهادی پيربويري 10,500,000 فرزند سيد علی مدد
73 سيده آنا پيربويري 1,000,000 فرزند فرزند سيدبهزاد
74 سيده فاطمه پيربويري 2,750,000 فرزند مرحوم سيدمحدسلطان
75 سيده نرجس پيربويري 15,410,000 فرزند فرزند حاج سیدحسین
76 سيده هانا پيربويري 500,000 فرزند فرزند سيدبهزاد
77 کيامرث پيربويري 1,450,000 فرزند خسرو
78 مهدي تاجميري 50,000
386 سید عزت جلالی 1,000,000
79 دکترسیده میترا جلالي 800,000 فرزند سیدعلیدوست
80 سيدابراهيم جلالي 1,000,000 فرزند سيدجهانگیر
81 سيدارسلان جلالي 150,000 مرحوم سید سهراب
82 سيداسحاق جلالي 500,000
83 سيداشکان جلالي 865,000 فرزند سيدمنوچهر
84 سيدامید جلالي 280,000 فرزند مرحوم سیدموسی
85 سيدایرج جلالي 300,000 فرزند مرحوم سیدسلطانمراد
86 سيدپرویز جلالي 1,000,000
87 سيدپوریا جلالي 50,000 فرزند مرحوم سیدموسی
88 سيدجهانشاه جلالي 1,000,000
89 سيدحسن جلالي 600,000 فرزند سيدحسین
90 سيدحسین جلالي 1,600,000 فرزند مرحوم سیداسحاق
91 سيدحسین خون جلالي 350,000
92 سیدرشید جلالي 1,000,000 فرزند سیدعلیدوست
93 سيدسعید جلالي 1,060,000 فرزند سيدسلطانعلی
94 سيدسلطان و افشین جلالي 2,100,000 افشين
95 سيدسلطانعلی جلالي 23,700,000 فرزند مرحوم سیدسلطانمراد
96 سيدشهرام جلالي 200,000 فرزند حسين خون
97 سيدصادق جلالي 500,000
98 سيدعباس جلالي 110,000 فرزند حسين خون
99 سيدعزت جلالي 1,000,000
100 سيدعلی جلالي 1,000,000 فرزند مرحوم سیدکریم
101 سيدعلی اکبر(عزیزقلی) جلالي 500,000 فرزند مرحوم سیدامامقلی
102 سيدعلی یار جلالي 300,000 فرزند مرحوم سیدامامقلی
103 سيدعلیرضا جلالي 1,000,000 فرزند مرحوم سیدسوخته زار
104 سيدغیظان جلالي 900,000
105 سيدفرامرز جلالي 1,500,000
106 سيدفرشید جلالي 10,700,000 فرزند مرحوم سیدامیرحسین
107 سيدفریدون جلالي 9,700,000 فرزند مرحوم سیدبهمن
108 سيدقدرت جلالي 50,000 فرزند مرحوم سیدمروت
109 سيدمحمدقلی جلالي 800,000
110 سيدمحمود جلالي 1,000,000 فرزند سيدغيظان
111 سيدمسعود جلالي 300,000 فرزند مرحوم سیدعبدالحسین
112 سيدمنوپهر جلالي 1,000,000 فرزند مرحوم سیدعبدالحسین
113 سيدرضا جلالي 500,000 فرزند مرحوم سيدسهراب
114 سيدسياوش جلالي 120,000 فرزند مرحوم سيدسلطانمراد
115 سيدعلي جلالي 6,030,000
116 سيدعلي جلالي 10,600,000
117 سيدعليرضا جلالي 9,500,000 فرزند مرحوم سيدکریم
118 سيده پروانه جلالي 125,000 فرزند مرحوم سیدامیرحسین
119 سيده جواهر جلالي 100,000 همسر مرحوم سيدکریم
120 سيده سحر جلالي 300,000 فرزند سيدسلطانعلی
121 سيده مریم جلالي 1,350,000 فرزند مرحوم سيدسلطانمراد
122 سيده منیژه جلالي 400,000 فرزند سيدحسین
382 سيده سارا جلالي 200,000 فرزند سيدسلطانعلی
123 جعفرقلي جمالپور 350,000 طايفه محترم قندعلي
124 مرحوم علی جمعه جمالپور 650,000 طايفه محترم قندعلي
125 سيداسماعیل جوانمرد 200,000
126 سيدعلی جوانمرد 600,000 فرزند سيداسماعیل
384 سیدمحمدرضا جوانمرد 1,000,000 فرزند سیداسماعیل
388 سیده کتایون جوانمرد 50,000 همسر سیدرمضان
127 ستار جهانگيري بابادی 200,000
128 سيدغلامرضا حاجياني 1,220,000
129 حسن حسن خانی 683,000
130 حميد حسيني 20,000,000
131 گنجعلي حسيني 50,000
132 ساتيار حسيني کاهک 65,000
133 ابراهيم حسيني منجزی 100,000
134 مهران حموله 500,000 طايفه محترم حموله
135 مرتضي حيدري 35,000 طايفه محترم کهيش
136 حسن حيدري گورداگونی 20,000
137 حسن حيدري نیا 1,200,000 طايفه محترم کهيش
138 همياري خانواده های بویری 500,000
139 همياري خانواده های عزیزی و بدری 2,100,000
140 همياري خانواده های مرادی 1,850,000
141 همياري خانواده های مرادی دزفول 6,000,000
142 ايمان خدادادي 100,000
143 شهرام خسروي 80,000 طايفه محترم بابادي
144 علي خسروي بابادی 80,000
145 فرنگ خواجوي شجاعی 200,000
146 لطيف خوش اخلاق 250,000
147 محمدرضا دارابپور 1,500,000 طايفه محترم قندعلي
148 علي مردان داودی منجزی 2,500,000 طايفه محترم منجزی
149 داراب ديباچي 1,000,000
150 محمد رحيم پور 2,000,000 طايفه محترم باورصاد
151 ماهي جان رحيمي 440,000 طايفه محترم زراسوند
152 الهیار رضايي 100,000
153 دکترامیدوار رضايي 70,000,000 نماینده اسبق مجلس
154 عبده قلی رضايي 145,000 طايفه محترم بابادي
155 غلامرضا رئيسي 11,000,000
156 فرحدخت زارع 600,000 همسر سیدنوذربویری
157 مرحومه پریجان زراسوند 50,000
158 مهناز زراسوندنیا 150,000
159 جهانشاه و مصطفی زراسوندنیا 6,250,000 داماد بهرام صالحی کاهکش
160 علي زمانپور 3,000,000 طايفه محترم قندعلي
161 منوچهر زمانپور 1,000,000 طايفه محترم قندعلي
162 مراد زماني 140,000
163 مرحوم سيدامان اله سادات بویر 1,000,000
164 سيدامین سادات بویر 5,000,000 فرزند سيدعسگر
165 سيدعبدالحسین سادات بویر 500,000 فرزند سيدقباد
166 سيدعبدالحسین سادات بویر 200,000
167 سيدعلی سادات بویر 1,300,000
168 سيدملک حسین سادات بویر 500,000
169 سيدعزت سادات بویر 770,000
170 سيدمحمدحسين سادات بویر 500,000
171 مرحوم سیدحسین(اسداله) سادات بویر 2,500,000 فرزند مرحوم سیدامان اله
385 سیده منصوره سبک خیز 200,000 فرزند سیدسلطانمراد
172 نوراله سلطاني 12,000,000 طايفه محترم قندعلي
173 حاج مصطفی سلیمانی 500,000
174 کامران سليماني 300,000
175 برادران سیدجلالی 14,500,000 فرزندان مرحوم سیدمحمدکریم
176 سيدخلیل سیدشاب 1,000,000 فرزند مرحوم سیدحیدر
177 سيدبهنام سيدبوير 500,000 فرزند مرحوم سیدمحمدمراد
178 سيدشهنام سيدبوير 1,000,000 فرزند مرحوم سیدمحمدمراد
179 سيده سیما سيدبوير 350,000 همسر سیدسلطانعلی
180 سيد نوری سيدبوير(بدري) 2,600,000 فرزند مرحوم سیدفرج
181 سيده زهرا سيدبويري 200,000 همسر مرحوم سيدمحمدمراد
182 سيدکیامرث سيدجوادي 500,000
183 سيدابراهيم سيدجوادي 80,000
184 حسين شکوه احمدی 2,000,000 طایفه محترم طايفه دهناشی
185 محمدرضا شوشتري زاده 1,400,000 داماد سيداسحاق مرادی
186 محمد شيخ ابوالحسنی 200,000 داماد بهرام صالحی کاهکش
383 سیدمهرزاد صادقی 2,000,000 فرزند سیداسکندر
187 سيداسکندر صادقي 1,900,000
188 سيدبهروز صادقي 1,000,000 فرزند مرحوم سید عیسی
189 سيدغلام صادقي 8,200,000 فرزند مرحوم سید عیسی
190 سيدمحمد صادقي 120,000 فرزند سيداسکندر
191 سيده فرنگیس صادقي 50,000 فرزند مرحوم سید عیسی
192 سيده مهین صادقي 130,000 فرزند سيداسکندر
193 سيده میترا صادقي 300,000 فرزند سيداسکندر
194 مرحوم سیدعیسی صادقي 2,100,000
195 مرحومه سیده صاحب جان صادقي 500,000 همسر مرحوم سيداحمدعلي
196 اسفنديار صالحپور باورصاد 2,200,000 طایفه محترم باورصاد
197 دلاور صالحي 4,100,000
198 سيدمحمدعلي صالحي 3,000,000 طایفه محترم سيدصالح
199 علي جان صالحي 1,000,000
200 يداله صالحي 50,000
201 بهرام صالحي کاهکش 2,940,000 داماد مرحوم سیدمحمدسلطان
202 حاجيه مینا صالحي کاهکش 21,780,000 همسر حاج سیدحسین
203 سحر صالحي کاهکش 400,000 فرزند فرزند بهرام صالحی کاهکش
204 صديقه صالحي کاهکش 185,000 فرزند فرزند بهرام صالحی کاهکش
205 طاهره صالحي کاهکش 200,000 فرزند فرزند بهرام صالحی کاهکش
206 لاله صالحي کاهکش 400,000 فرزند فرزند بهرام صالحی کاهکش
207 نسيم صالحي کاهکش 200,000 فرزند فرزند بهرام صالحی کاهکش
208 سيدحسین قلی صلاتي 112,000
209 سيدحسن صلاتي 10,400,000 فرزند مرحوم سيدامیرقلی
210 سيدمحمد صلاتي 150,000 فرزند احمدقلي
211 سيدناصر صلاتي 800,000 فرزند مرحوم سيدامیرقلی
212 طلا صلاتي 50,000
214 سيف اله صیادی نژاد 500,000
215 منيژه صیادی نژاد 500,000 همسر سيدعلی مدد
213 صفورا صيادزاده 120,000
217 مرحوم عليجان طاهری مالک آبادی 800,000 طایفه محترم قندعلی
216 پرويز طاهري باورصاد 70,000
218 پرويز طهماسبي 5,000,000 طایفه محترم قندعلي
219 عارف عاليوند 65,000 داماد سیدفرضعلی
220 عباسی 100,000
221 سيداصغر عبدالهي 200,000
222 سيدشایان عبدالهي 100,000
238 سيدایرج عزیزی فر 100,000 فرزند سيدعجم
239 سيداکبر عزیزی فر 1,300,000 فرزند سیدشکرخدا
240 سيدغلامرضا عزیزی فر 100,000 فرزند سیدشکرخدا
223 سيدفرشاد عزيزي 210,000 فرزند سيدنقي
224 سيدمحمد عزيزي 60,000
225 سيدمحمد عزيزي 1,000,000 فرزند سيدحسن
226 سيدنقی عزيزي 550,000
227 سيداحمد عزيزي 300,000
228 سيدآرمان عزيزي 1,600,000 فرزند سيدعزت
229 سيدحسينقلی عزيزي 790,000 فرزند مرحوم سیدشکرخدا
230 مرحوم سيدعلي عزيزي 2,685,000 فرزند مرحوم سيدکاظم
231 سيدعلي عزيزي 300,000 فرزند سيدنقي
232 سيدفتاح عزيزي 1,400,000
233 سيدمحمد عزيزي 500,000 فرزند مرحوم سيدعباس
234 سيدمسعود عزيزي 1,000,000 فرزند سيداکبر
235 سيده نرگس عزيزي 700,000 فرزند سيدنقي
236 مرحوم سیدحشمت عزيزي 50,000 سیدمحمد
237 مرحوم سیدسهراب عزيزي 50,000
241 سيدحسن عزيزي نیا 650,000 فرزند سیدشکرخدا
242 سيدرضا عزيزي نیا 25,500,000 فرزند سيدغلامعباس
243 سيدحسن عسکري 150,000
244 اله مراد عيديوندي 200,000 طایفه محترم موری
245 سياوش فريدوني 300,000 داماد مرحوم سيدعباس
246 محسن قاسمي 150,000 طایفه محترم موري
247 مهران قاسمي 1,500,000 طایفه محترم موري
248 شهرداري قلعه خواجه 2,000,000 محمدمراد سمالی
249 داريوش قنبري 5,000,000 طایفه محترم شهنی
250 حيدري کاهکش 120,000
251 رضا کاهکش 200,000 فرزند مرحوم عليداد
252 مهندس غلامرضا کایدی 1,000,000
253 موسي کرمزاده 200,000 داماد مرحوم سيدصادق بدری
254 مينا کرمزاده 50,000
255 شرکت تعاونی کوپندگان بختیاری 5,000,000 منوچهرارغشی
256 محمدجواد کيانپور 50,000,000 طايفه محترم راکي
257 سيدامير گداري بویری 500,000 فرزند مرحوم سیدحسن آقا
258 بازعلي لجميري 50,000
259 شاه محمد لهرابیان 9,500,000 طايفه محترم گله
260 عزت محمودي 180,000 طايفه محترم شيخ برهان عالی
261 علي اکبر مختاری 1,000,000 طايفه محترم محترم چهاربری
262 سيداحمد مرادي 1,160,000 فرزند سيدموسي
263 سيداحمد مرادي 2,000,000 فرزند مرحوم مرحوم سید محمد
264 سيداحمدرضا مرادي 500,000 فرزند مرحوم سيداسحاق
265 سيدافراسیاب مرادي 2,600,000 فرزند مرحوم سيدشکرخدا
266 سيداکبر مرادي 200,000 فرزند مرحوم سيدصفي
267 سيداله یار مرادي 1,000,000
268 سيدایرج مرادي 500,000 فرزند مرحوم سید عیسی خون
269 سيدبیژن مرادي 500,000 فرزند مرحوم سید عیسی خون
270 سيدپرویز مرادي 500,000 فرزند مرحوم سیدعلی نقی
271 سيدحبیب مرادي 150,000 فرزند سيدمحمد
272 سيدحبیب اله مرادي 4,000,000 فرزند سيدشکرخدا
273 سيدحسین مرادي 300,000 فرزند مرحوم سیدبابا
274 سيدحسین مرادي 450,000 فرزند سيدبيژن
275 سيدحسین مرادي 200,000 فرزند مرحوم سیدغفار
276 سيدخداداد مرادي 1,650,000 فرزند
277 سيدرحمانعلی مرادي 1,500,000 فرزند سيدصادعلي
278 سيدرستم مرادي 500,000 فرزند مرحوم سدبابا
279 سيدرشید مرادي 200,000 فرزند مرحوم سیدنلدعلی
280 سيدسعید مرادي 2,642,000 فرزند مرحوم سیدمحمدقلی
281 سيدسیامک مرادي 4,442,000 فرزند مرحوم سیدلطفعلی
282 سيدشهاب مرادي 15,250,000 فرزند مرحوم سیدحسین آقا
283 سيدصالح مرادي 500,000 فرزند سيدصادعلي
284 سيدعلی جمعه مرادي 200,000
285 سيدعلی سینا مرادي 600,000 فرزند مرحوم سیدحسین آقا
286 سيدمازیار مرادي 110,000 فرزند سيدخداداد
287 سيدمجتبی مرادي 150,000 فرزند سيداسفندیار
288 سيدمحسن مرادي 1,000,000 فرزند مرحوم سیدغفار
289 سيدمحمد مرادي 200,000 فرزند مرحوم سيدشکرخدا
290 سيدمحمد مرادي 150,000 فرزند سيدعلي سینا
291 سيدمحمدرضا مرادي 2,000,000 فرزند مرحوم سیداسحاق
292 سيدمراد مرادي 300,000 فرزند سيدعباس
293 سيدمرتضی مرادي 60,000 فرزند مرحوم سیدصفی
294 سيدمصطفی مرادي 300,000 فرزند سيدعلي سینا
295 سيدمهمد مرادي 40,000 فرزند مرحوم مشهدی محمد
296 سيدمیلاد مرادي 150,000 فرزند سيداسفندیار
297 سيدنعمت مرادي 450,000 فرزند مرحوم سیدصفی
298 سيدنوراله(آرش) مرادي 1,200,000 فرزند مرحوم سیدشکرخدا
299 سيدهوشنگ مرادي 150,000 فرزند مرحوم سيدلطفعلي
300 سيداميد مرادي 650,000 فرزند مرحوم سيدمحمدقلي
301 سيدبهرام مرادي 1,000,000 فرزند مرحوم سيدلطفعلي
302 سيدرحيم مرادي 930,000 فرزند سيدصادعلي
303 سيدرضا مرادي 500,000 فرزند سيدملک
304 سيدشاپور مرادي 1,660,000 فرزند مرحوم سيدلطفعلي
305 سيدعباس مرادي 800,000 برادران دزفولي
306 سيدعلي مرادي 130,000 فرزند سيد صادعلي
307 مرحوم سيدعلي مرادي 200,000 فرزند مرحوم سيدشکرخدا
308 سيدعلي مرادي 1,500,000 فرزند مرحوم سيدعيسي
309 سيدعلي پناه مرادي 28,600,000 فرزند مرحوم سیدحسین آقا
310 سيدعماد مرادي 2,500,000 فرزند سیدعلی پناه
311 سيدعيسي مرادي 100,000 فرزند سيدخدامراد
312 سيدغلام مرادي 660,000 فرزند سيدعلي سیدعلی نقی
313 سيدغلامعلي مرادي 600,000 فرزند مرحوم سيدعلی
314 سيدغلامعلي مرادي 150,000
315 سيدفرهاد مرادي 500,000 فرزند مرحوم سيدشکرخدا
316 سيدقبادعلي مرادي 3,000,000 فرزند مرحوم سيدعلي
317 سيدگرگعلي مرادي 500,000
318 سيدگودرز مرادي 200,000 فرزند سيدحيات
319 سيدمحمدقلي مرادي 550,000 فرزند مرحوم سيدصفی
320 سيدموسي مرادي 1,090,000 فرزند مرحوم سيدلطفعلي
321 سيده زینب مرادي 450,000 فرزند مرحوم سيدحسين آقا
322 سيده زینب مرادي 450,000 همسر مرحوم سيدمحمدقلي
323 سيده سکینه مرادي 150,000 فرزند مرحوم سيدصفي
324 سيده فانوس مرادي 150,000 فرزند مرحوم سيدشکرخدا
325 سيده فرخنده مرادي 200,000 همسر افراسياب مرادی
326 سيده گل مرجان مرادي 2,200,000 همسر سیدعجم
327 سيده مریم مرادي 160,000 همسر مرحوم سیدشکرخدا
328 سيده نیلوفر مرادي 250,000 همسر مرحوم مرحوم مشهدی محمد
329 مرحومه سیده کبوتر مرادي 60,000 همسر مرحوم سیدابراهیم
330 مهران مرادي نیا 50,000 داماد بهرام صالحی کاهکش
331 اداره اوقاف مسجدسلیمان 63,300,000 هاشمی و احمدی
332 اداره آبفارروستایی مسجدسلیمان 25,000,000 حميدالقاصی
333 اداره بنیادمسکن مسجدسلیمان 2,600,000 ايزدي فر
334 اداره را و ترابری مسجدسلیمان 21,000,000 علی عیدیوندی
335 امورعشایر مسجدسلیمان 60,000,000 علی رحم کریمی
336 مرحوم آقا مراد مشايخي 100,000
337 علي معنازاده 50,000
338 آمنه مکوندي 11,000,000 طايفه محترم مکوندي
339 حاج سیدحمید موسوي 11,500,000 فرزند سیدعیسی
340 سيداحمد موسوي 1,000,000 فرزند سيدموسی دزفول
341 سيداکبر موسوي 150,000 فرزند مرحوم سیدصفی
342 سيدجانمراد موسوي 500,000 فرزند مرحوم سیدآقاخان
343 سيدراه خدا موسوي 610,000
344 سيدعلیرضا موسوي 100,000 فرزند مرحوم سيدعلي محمد
345 سيدعیسی موسوي 1,200,000 پدر شهيد سيدمحمدرضا
346 سيدمحمد موسوي 2,100,000 فرزند مرحوم سيدعلي محمد
347 سيدمحمدرضا موسوي 1,717,500
348 سيده توران موسوي 100,000 فرزند مرحوم سيدعلي محمد
349 مرحومه سیده ماه نسا موسوي 1,717,500 مادر شهيد سيدمحمدرضا
352 سيده فاطمه موسوي عبدالهی 300,000 همسر مرحوم سیدحسین آقا
353 سيداسحق موسوي متین(مرادی 200,000 سادات دزفول
354 سيداراهیم موسوي متین(مرادی 700,000 سادات دزفول
350 سيدحیدر موسوي(بویری) 500,000
351 سيدمحمد موسوي(جلالی) 200,000
355 علي رحم مهدی پور 50,000
356 افشين نصيري 2,500,000 طايفه محترم نصير
357 حسن نظري 2,000,000 طايفه محترم گتوندي
387 سیاوش نقدی پور 200,000 طايفه محترم بابااحمدی
358 مرحوم حاج علی نیکومنش 150,000
359 اميرحسین ورناصری 1,000,000 طايفه محترم قندعلي
360 کربلايي ایرج ورناصری زاده 8,000,000 طايفه محترم قندعلي
361 مسعود وفايي 2,000,000 نوه مرحوم سيدمناري بویری
362 حاج سیدعلیمردان ولی پور 4,500,000 فرزند مرحوم سيدشاه کرم
363 سيد اله داد ولی پور 670,000 فرزند مرحوم سيدعبدالحسين
364 سيدخداداد ولی پور 50,000 فرزند مرحوم سيدعبدالحسين
365 سيدخلیل ولی پور 1,085,000 فرزند مرحوم سيدابراهيم
366 سيدعلیرضا ولی پور 105,000 فرزند مرحوم سيدشاه کرم
367 سيدعلیمراد ولی پور 670,000 فرزند مرحوم سيدشاه کرم
368 سيدلزیم ولی پور 590,000
369 سيدمحمدرضا ولی پور 1,160,000 فرزند مرحوم سيدولي
370 سيدنوری ولی پور 280,000 فرزند مرحوم سيدعبداله
371 سيدعلي ولی پور 1,155,000 فرزند مرحوم سیداله کرم
372 سيدعلي ولی پور 100,000 فرزند سيدخداداد
373 سيده زینب ولی پور 100,000 همسر مرحوم سيدعبدالحسين
374 مرحوم سیدعبداله ولی پور 2,236,000 همیاری سادات قبل از بازسازی
375 مرحوم سیدمحمد(سیروس) ولی پور 10,000,000 فرزند مرحوم سیدعلی مدد
376 مرحوم سیدعلی مدد ولی پور 12,000,000 مرحوم
377 سيدفرهاد هاشمی 4,700,000 سادات امامزاده ساکن اصفهان
378 جعفر همولي 150,000
379 منوچهر يادگار 1,000,000[ موضوع ] :
[ برچسب ها ] :
ن : admin
ت : چهار شنبه, 21 مارس 2012
نظر شما در مورد اين پست چيست ؟

18 دیدگاه نوشته شده است! می توانید دیدگاه خود را بنویسید

 1. علی و مینا می‌گه:

  باسلام
  بسیار عالی

  • admin می‌گه:

   با سلام خدمت دوستان
   لطفاً مشخصات خود را بهتر وارد تا دیگران نیز نسبت به اظهار نظر اقدام نمایند
   با سپاس فراوان
   مدیر سایت

 2. علی و مینا می‌گه:

  من همسر سیدعلی موسوی فرزندسیدپرویز موسوی هستم من وهمسرم هرزگاهی سری به سایت سادات امامزاده بویرمیزنیم من خیلی دوس داشتم اطلاعاتی از طایفه همسرم داشته باشم من وهمسرم خوشحال میشیم اگه بتونیم تو این سایت فعالیتی داشته باشیم..بازم ممنون از سایت خوبتون

  • admin می‌گه:

   با سلام خدمت شما و همسر گرامیتان
   ما هم آماده دریافت نظرات و پیشنهادات سازنده و مفید شما خواهیم بود.
   میتوانید از طریق ایمیل مدیر سایت در تماس باشید .
   با سپاس

  • سیدعلیرضا رضائی می‌گه:

   بسمه تعالی
   سلام
   خانواده های محترم سادات عزیزاین سایت به کمک شمانیازمنداست یاری کنیدهرگونه مطالب خوب ازسادات وعشایرداریدمدیرسایت راکمک کنیدتااین سایت پربارتر
   شودنمیشه سالهاست منتظرماندتایکی خبری راارسال کندهمت
   والامیخواداین سایت مربوط بخودتانست کمک کنیدانشاء اله دفعه دیگربازدیدکردم ببینم چه کردیدباپیام شفاهی کاردرست نمیشه اگراطلاعات میخواهیداعلام کنیدهرچه میدانیدارسال شوداین سایت برای آیندگان میماندوماهم میرویم

 3. علی و مینا می‌گه:

  سلام کاش میشد مراسمی گرفت باکمک افرادطایفه وهمگی رو دور هم جمع کرد مثل یه گردهمایی

  • admin می‌گه:

   با سلام
   مراسمی در خرداد سال 89 برگزار شد . که تصاویر آن بزودی در صفحه ای درج خواهد شد .
   ما هم امیدواریم مراسمی اینچنین تکرار شود

 4. miss.lemon می‌گه:

  salam va khaste nabashid khedmate modire gersmi va zahmat keshe site ..man be onvane yeki as javanane khandsne emamzade boveyr pishnahadi baraye shoma dashtam.. be nazare man javanane in emamzade niaz be yari vamosaedate bozrgtarane khod baraye zendegie behtar darand..pas dar in site bakhsi ra ekhtesas dahid ta javanan va aghvame gerai moshkelate khod ra bazgo konand ta balke ba komak va hamyarie yekdigar dast be eghdame karhaei bezanim ke baraye sazandegie harche behtare javananeman bashand..balke ayandeye in khandan ba ezat va eftekhar o sarbolandi bashad. khaste nabashid.

  • admin می‌گه:

   با سلام خدمت دوست و خويش و فاميل عزيز
   نظر شما كاملاٌ محترم و منطقي است و بزودي صفحه اي در اين زمينه در سايت قرار داده خواهد شدتا نظرات و مشكلات مطرح و با مشاركت هم نسبت به رفع مشكل همكاري شود.
   البته به عرض عالي برسانيم كه متاسفانه با گذشت چند سال از طراحي سايت هنوز بزرگترها و حتي جوانان نيز اطلاعي از سايت و اطلاعات مندرج در آن نداشته كما اينكه خيلي از فاميل حتي از وجود سايت خبري نداشته و ندارند.
   سعي نماييم با معرفي سايت به ديگران و استفاده از تجارب هم بهترين وسيله ارتباط رساني را گسترش و ارتقا بخشيم.
   اين سايت بدون هم فكري به نتيجه نخواهد رسيد. در ضمن از حسن توجه شما سپاسگذاريم.
   در پايان اگه لطف نموده مطالب را به زبان فارسي مجدداً ارسال فرماييد.
   سپاس و درود ما را پذيرا باشيد

 5. مرادی می‌گه:

  با سلام و احترام و تشکر از شما عزیزان و خیران
  کاش میشد با تشکیل یک صندوق قرض الحسنه توسط سادات محترم در راه رفع مشکلات مالی دوستان و فامیل قدم ارزنده ای برداشته شود.

 6. نسترن می‌گه:

  سلام…من یکی از بویری ها هستم…سایتتون عالیه اما باید قالشو عوض کنید ،و این کارهای تزیینی رو انجام بدیدمن خودم از بچگی تا به حال 14تا وبلاگ موفق داشتم…اگر در این زمینه کمکی خواستید من هستم.نسترن بویری.

  • admin می‌گه:

   با سلام
   ممنون که به سایت خودتون سر میزنید و پیشنهاد و انتقاد می کنید
   منتظر نظرات و کمک شما هستیم امیدوارم همیشه سربلند باشید
   در صورت تمایل به همکاری میتونید با شماره 09163810916 تماس بگیرید
   با سپاس فراوان

 7. باسلام,,,بنده پیشنهادمیکنم شجره نامه اگه هست بزارید,ببینیم بهترخودمونوبشناسیم.متاسفانه اشنایی ماالان ازمرزعموودایی خاله عمه فراترنیست بزارید بیشتربافامیل اشنابشیم,باتشکر

 8. نسترن می‌گه:

  وبلاگم هست ایمیلمم هست میتونم کمک کنم فقط اگه میتونید از وبلاگم راشی هستید ایمیل بزنید…مرسی

 9. سیدعلیرضا رضائی می‌گه:

  بسمه تعالی
  باسلام
  سایت خوبی است من تاحالانمی دانستم چنین سایتی وجودداردبهتربشناسانیداقوام رابهترمعرفی کنیدامامزاده رابهترمعرفی کنیدتااقوام بدانندچکاربایدکردمنتظربهترشدن وضعیت سایت

  بتشکر سیدعلیرضا رضائی تهران

 10. سیدمازیارمرادی می‌گه:

  باسلام وخسته نباشیدوقدردانی اززحمات شمادرراه اندازی سایت امام زاده بویر.

 11. محمد مهدی پور از طایفه زراسوند می‌گه:

  باسلام بسیار عالی وقعا اصالت خودتونو نگه میدارید و این خودش ی نقطه قوت هست انشالا ک بقیه ی طوایف بتوانند شما را الگو قرار دهند

دیدگاه خود را به ما بگویید.

 
مهدویت امام زمان (عج)

 
  امامزاده بویر (ع) فرزند شاهزاده عبدالله معروف به شاه قطب الدین (ع) می باشد. مرقد مطهر ایشان در کوه های سر به فلک کشیده بختیاری (منار کوه) قرار دارد. آب و هوای پاک و ناب همراه با آرامش کوهستان طراوت خاصی به روح و جان انسان میدهد. منتظر دیدار شما هستیم  
 
محمد بن حسن عسکری (عج) آخرین امام از امامان دوازده گانه شیعیان است. در ١۵ شعبان سال ٢۵۵ هـ.ق در سامرا به دنیا آمد و تنها فرزند امام حسن عسکری (ع)، یازدهمین امام شعیان ما است. مادر آن حضرت نرجس (نرگس) است که گفته اند از نوادگان قیصر روم بوده است. «مهدی» حُجَت، قائم منتظر، خلف صالح، بقیه الله، صاحب زمان، ولی عصر و امام عصر از لقبهای آن حضرت است.