وب سایت سادات امامزاده بویر

افراد خیر در بازسازی

با سلام و عرض ادب

با سپاس و قدردانی بیکران از همه عزیزان و بزرگواران خیر
یاد متوفیان قید شده در لیست قرائت سوره حمد و توحید
باطلاع کلیه عزیزان و بزرگواران میرساند حساب سپهر بانک صادرات به شماره

0101610100005

بنام سید حسین پیربویری و سید علی پناه مرادی آماده دریافت کمکهای نقدی شما می باشد
خواهشمند است در صورت واریز وجه شماره و تاریخ و مبلغ واریزی را به شماره 09161811082 ارسال نمایید

با تشکر از اینکه ما را امین خود قرار داده اید

تاریخ بروز رسانی دهم فروردین 93 میباشد

مبالغ بریال می باشد

اسامی بر حسب حروف الفبا (نام خانوادگی )مرتب شده است

ردیف نام نام خانوادگی   مبلغ  نسبت
1 آنیتا ابراهیمی   500,000  همسر سید بهزاد
2 رضا ابراهیمی   50,000
3 صندوق قرض الحسنه ابوالفضل العباس   4,500,000 فریدون جلالی
4 سید فتح اله احمدپوری   170,000  فرزند مرحوم  سیدخسرو
5 ماشااله احمدی   2,000,000
6 مرحوم زینب احمدی   160,000
7 خداداد اسحاقی   1,000,000 نوه کاهکش
8 محمود اسیوند   2,000,000 طایفه محترم اسیوند
9 حاج محمدرضا افشار نژاد   150,000
10 امیر اکبری   40,000
11 حمید اکبری   3,500,000 طایفه محترم منجزی
12 موسی اکبری منجزی   120,000
13 نذورات امامزاده   6,556,000
14 جواد امامی   2,000,000 طایفه محترم علاسوند
15 خیرگرد امامی   600,000
16 سید فخرالدین امامی مرادی   550,000  فرزند سید حسین
17 نساء امینی   500,000
18 مینا انصاری   100,000
19 رحیم علی انکشافی   120,000
20 حجت ایل بیگی   2,000,000
21 بهنام باقری   72,000
22 سالار باقری   120,000  فرزند مرحوم حسین
23 بهنام بخیت   200,000  داماد سیداحمدعلی بدری
24 مرحوم سید حسن علی بدری   600,000  فرزند مرحوم  سید بابا
25 سید حسین بدری   1,080,000  فرزند  سیداحمدعلی بدری
26 سیدعلی بدری   100,000  فرزند مرحوم  سید بابا
27 سیده پروانه بدری   500,000  فرزند  سیداحمدعلی بدری
28 سیده فرزانه بدری   500,000  فرزند مرحوم  سیدصادق
29 مرحومه سیده آمنه بدری   1,300,000  همسر مرحوم سید بابا
30 سیده لیلا بدری   500,000  فرزند مرحوم سید صادق
31 همیاری برادران عزیزی   890,000
32 حسین برجعلی   300,000
33 علی بلدی   1,000,000 کارگاه تولیدی دلافوم
34 ساسان بهرامی   700,000 طایفه محترم حموله
35 هوشنگ بهرامی   50,000
36 مرحوم حاج علیداد بهزادنیا  660,000 طایفه محترم باورصاد
37 زهره بوستانی   100,000
38 اسحاق بویری   200,000
39 برادران بویری   2,930,000
40 حجت بویری   500,000  فرزند مرحوم  سیدعزیزاله
41 ساناز بویری   1,600,000  فرزند  خلبان بویری
42 سوارعلی و برادران بویری   210,000
43 سید اسماعیل بویری   390,000
44 سید اصغر بویری  500,000  فرزند مرحوم  سیدسلطانمراد
45 سید پرویز بویری   200,000  فرزند مرحوم سیدسلطانمراد
46 سید حیدر بویری   1,000,000  فرزند مرحوم  سید صفقلی
47 سید خسرو بویری   1,300,000  فرزند  سید عجم
48 سید فرج اله بویری  635,000
49 سید محسن بویری   600,000  فرزند  سید نوذر
50 سید نوذر بویری   50,000  فرزند مرحوم سید محمدسلطان
51 سیدشنبه بویری   200,000  فرزند مرحوم سید قپانی
52 سیدعلی بویری   100,000  فرزند مرحوم سید سلطانمراد
53 سیدعیسی بویری   300,000
54 سیده خاتون بویری   300,000  همسر مرحوم سید عیسی صادقی
55 سیده لالی جان بویری   50,000
56 سیده معصومه بویری   200,000
57 شکراله بویری   100,000
58 قدم خیر بویری   90,000
59 مرحوم سید رمضان بویری   150,000
60 مرحوم سیدعلی میرزا بویری   100,000
61 مینا بویری   150,000 خواهر خلبان
62 سید حسین علی پرشوشتری   200,000  فرزند مرحوم سید رحیم علی
63 سیده شهناز پرشوشتری   750,000  فرزند مرحوم سید رحیم علی
64 مرحوم سید عیدی محمد پرشوشتری   100,000  فرزند مرحوم سید رحیم علی
65 حاج سید حسین پیربویری  75,197,000  فرزند  سید عجم
66 سید بهزاد پیربویری   2,500,000
67 سید حامد پیربویری   600,000  فرزند  سید علی مدد
68 سید عجم پیربویری  3,350,000
69 سید علی جمعه پیربویری   800,000  فرزند مرحوم سید علی باقر
70 سید علی مدد پیربویری   5,590,000  فرزند  سید عجم
71 سید محمد مهدی پیربویری   15,000,000  فرزند  حاج سیدحسین
72 حاج سید مرتضی پیربویری   15,400,000  فرزند حاج سیدحسین
73 سید هادی پیربویری   10,500,000  فرزند  سید علی مدد
74 سیده آنا پیربویری   500,000  فرزند سید بهزاد
75 سیده فاطمه پیربویری  2,750,000  فرزند مرحوم سید محمدسلطان
76 سیده نرجس پیربویری   15,410,000  فرزند  حاج سیدحسین
77 سیده هانا پیربویری   500,000  فرزند سید بهزاد
78 کیامرث پیربویری   1,450,000  فرزند  خسرو
79 مهدی تاجمیری   50,000
80 دکتر سیده میترا جلالی   800,000  فرزند سید علیدوست
81 سید ابراهیم جلالی   1,000,000  فرزند سید جهانگیر
82 سید ارسلان جلالی   150,000  فرزند مرحوم سید سهراب
83 سید اسحاق جلالی   500,000
84 سید اشکان جلالی   865,000  فرزند  سید منوچهر
85 سید امید جلالی  280,000  فرزند مرحوم سید موسی
86 سید ایرج جلالی   300,000  فرزند مرحوم سید سلطانمراد
87 سید پرویز جلالی   1,000,000
88 سید جهانشاه جلالی   1,000,000
89 سید حسن جلالی   600,000  فرزند  سید حسین
90 سید حسین خون جلالی   350,000
91 سید حسین جلالی   1,600,000  فرزند مرحوم سید اسحاق
92 سید رشید جلالی   1,000,000  فرزند  سید علیدوست
93 سید سعید جلالی  1,060,000  فرزند  سید سلطانعلی
94 سید سلطان و افشین جلالی   2,100,000
95 سید سلطانعلی جلالی  23,550,000  فرزند مرحوم سید سلطانمراد
96 سید شهرام جلالی   200,000  فرزند  سید حسین خون
97 سید صادق جلالی   500,000
98 سید عباس جلالی   110,000  فرزند  سید حسین خون
99 سید عزت جلالی   1,000,000
100 سید علی جلالی   1,000,000  فرزند مرحوم سید کریم
101 سید علی اکبر جلالی   500,000
102 سید علیرضا جلالی   1,000,000  فرزند مرحوم سید سوخته زار
103 سید غیظان جلالی   900,000
104 سید فرامرز جلالی   1,500,000
105 سید فرشید جلالی   10,400,000  فرزند مرحوم سید امیر حسین
106 سید فریدون جلالی   9,700,000  فرزند مرحوم سید بهمن
107 سید قدرت جلالی   50,000  فرزند مرحوم سد مروت
108 سید محمد قلی جلالی   800,000
109 سید منوچهر جلالی   1,000,000  فرزند مرحوم سید عبدالحسین
110 سیدرضا جلالی   500,000  فرزند مرحوم سید سهراب
111 سیدسیاوش جلالی   120,000  فرزند مرحوم سید سلطانمراد
112 سیدعلی اکبر جلالی   4,030,000
113 سیدعلی عسگر جلالی   10,600,000
114 سیدعلیرضا جلالی   6,500,000  فرزند مرحوم سید کریم
115 سیده پروانه جلالی   125,000  فرزند مرحوم سید امیر حسین
116 سیده جواهر جلالی   100,000  همسر مرحوم سید کریم
117 سیده منیژه جلالی   400,000  فرزند  سید حسین
118 سید محمود جلالی   1,000,000  فرزند سیدغیظان
119 سید علی یار جلالی   300,000  فرزند مرحوم سید امام قلی
120 سیده مریم جلالی  1,350,000 فرزند مرحوم سید سلطانمراد
121 سید پوریا جلالی  50,000 فرزند مرحوم سید موسی
122 جعفرقلی جمالپور   350,000 طایفه محترم قندعلی
123 مرحوم علی جمعه جمالپور   650,000 طایفه محترم قندعلی
124 ستار جهانگیری بابادی   200,000
125 سید اسماعیل جوانمرد   200,000
126 سید علی جوانمرد   600,000  فرزند  سید اسماعیل
127 سید غلامرضا حاجیانی   220,000
128 حسن حسن خانی  683,000
129 حمید حسینی   20,000,000
130 گنجعلی حسینی   50,000
131 ساتیار حسینی کاهکش   65,000
132 ابراهیم حسینی منجزی   100,000
133 مهران حموله  500,000 طایفه محترم حموله
134 مرتضی حیدری   35,000 طایفه محترم کهیش
135 حسن حیدری نیا   1,200,000 طایفه محترم کهیش
136 همیاری خانواده های بویری   500,000
137 همیاری خانواده های عزیری و بدری   2,100,000
138 همیاری خانواده های مرادی   1,850,000
139 همیاری خانواده های مرادی   6,000,000  مستقر در دزفول
140 شهرام خسروی  80,000 طایفه محترم بابادی
141 علی خسروی بابادی   80,000
142 فرنگ خواجوی شجاعی  200,000
143 لطیف خوش اخلاق   250,000
144 محمدرضا دارابپور   1,500,000 طایفه محترم قندعلی
145 علی مردان داودی منجزی   2,500,000 طایفه محترم منجزی
146 داراب دیباچی  1,000,000
147 محمد رحیم پور   2,000,000 طایفه محترم باورصاد
148 ماهی جان رحیمی  440,000
149 اله یار رضایی   100,000
150 دکتر امیدوار رضایی   70,000,000  نماینده اسبق مجلس
151 غلامرضا رئیسی   11,000,000
152 فرحدخت زارع   600,000  همسر نوذر بویری
153 مرحومه پری جان زراسوند   50,000
154 مهناز زراسوند نیا  150,000
155 جهانشاه و مصطفی زراسوندنیا  5,220,000  داماد بهرام صالحی کاهکش
156 علی زمانپور   3,000,000 طایفه محترم قندعلی
157 منوچهر زمانپور   1,000,000 طایفه محترم قندعلی
158 مراد زمانی   140,000
159 سید امان اله سادات بویر   100,000
160 سید امین سادات بویر   5,000,000  فرزند سیدعسگر
161 سید عبدالحسین سادات بویر   500,000  فرزند سیدقباد
162 سید عبدالحسین سادات بویر   200,000
163 سید علی عسگر سادات بویر   1,300,000
164 سید ملک حسین سادات بویر   500,000
165 سیدعزت سادات بویر   770,000
166 سیدمحمدحسین سادات بویر   500,000
167 مرحوم سید حسین(اسداله) سادات بویر   2,500,000  فرزند سید امان الله
168 نوراله سلطانی   12,000,000 طایفه محترم قندعلی
169 حاج مصطفی سلیمانی   500,000
170 کامران سلیمانی   300,000
171 برادران سید جلالی   14,500,000  فرزندان مرحوم سید محمد کریم
172 سید خلیل سید شاب   1,000,000  فرزند مرحوم سید حیدر
173 سید بهنام سیدبویر   500,000  فرزند مرحوم سید محمدمراد
174 سید شهنام سیدبویر   1,000,000  فرزند مرحوم سید محمدمراد
175 سیده سیما سیدبویر   350,000  همسر سید سلطانعلی جلالی
176 سید نوری سیدبویر(بدری)   2,600,000  فرزند مرحوم سیدفرج
177 سیده زهرا سیدبویری   200,000  همسر مرحوم سیدمحمدمراد
178 سید کیامرث سیدجوادی   500,000
179 سیدابراهیم سیدجوادی   80,000
180 حسین شکوه احمدی  1,000,000 طایفه محترم دهناشی
181 محمدرضا شوشتری زاده   700,000  داماد  سید اسحاق مرادی
182 محمد شیخ ابوالحسنی   200,000  داماد  بهرام صالحی
183 سید اسکندر صادقی  1,900,000
184 سید بهروز صادقی   1,000,000  فرزند مرحوم سید عیسی صادقی
185 سید غلام صادقی   8,200,000  فرزند مرحوم سید عیسی صادقی
186 سید محمد صادقی   120,000  فرزند سید اسکندر
187 سیده فرنگیس صادقی   50,000  فرزند مرحوم سید عیسی صادقی
188 سیده مهین صادقی   130,000  فرزند سید اسکندر
189 سیده میترا صادقی   300,000  فرزند سید اسکندر
190 مرحوم سید عیسی صادقی   2,100,000
191 مرحومه سیده صاحب جان صادقی   500,000  همسر سیداحمدعلی
192 اسفندیار صالحپور باورصاد   2,200,000 طایفه محترم باورصاد
193 دلاور صالحی   4,100,000
194 سیدمحمدعلی صالحی   3,000,000 طایفه محترم سید صالح
195 علی جان صالحی   1,000,000
196 یداله صالحی   50,000
197 بهرام صالحی کاهکش  2,940,000  داماد مرحوم سیدمحمدسلطان
198 حاجیه مینا صالحی کاهکش   16,780,000  همسر حاج سید حسین پیربویری
199 سحر صالحی کاهکش  400,000  فرزند بهرام صالحی کاهکش
200 صدیقه صالحی کاهکش   185,000  فرزند  بهرام صالحی
201 طاهره صالحی کاهکش   200,000  فرزند  بهرام صالحی
202 لاله صالحی کاهکش  400,000  فرزند  بهرام صالحی
203 نسیم صالحی کاهکش   200,000  فرزند  بهرام صالحی
204 سید حسین قلی صلاتی   112,000
205 سیدحسن صلاتی   10,400,000  فرزند مرحوم سید امیرقلی
206 سیدمحمد صلاتی   150,000  فرزند احمد قلی
207 سیدناصر صلاتی   800,000  فرزند مرحوم سید امیرقلی
208 طلا صلاتی   50,000
209 سیف اله صیادی نژاد   500,000
210 پرویز طاهری بابرصاد   70,000
211 علی جان طاهری مالک آبادی   800,000 طایفه محترم قندعلی
212 پرویز طهماسبی   5,000,000 طایفه محترم قندعلی
213 عارف عالیوند   65,000  داماد سیدفرضعلی ولی پور
214 عباسی   100,000
215 سیداصغر عبدالهی   200,000
216 سید شایان عبدالهی موسوی   100,000
217 سید فرشاد عزیزی   210,000  فرزند سیدنقی
218 سید محمد عزیزی   60,000
219 سید نقی عزیزی  550,000
220 سیداحمد عزیزی   300,000
221 سیدآرمان عزیزی   1,600,000  فرزند سیدعزت
222 سیدحسین قلی عزیزی   790,000  فرزند مرحوم سیدشکرخدا
223 سیدعلی عزیزی   1,365,000  فرزند مرحوم سیدکاظم
224 سیدعلی عزیزی   300,000  فرزند سیدنقی
225 سیدفتاح عزیزی   1,400,000
226 سیدمحمد عزیزی   500,000  فرزند مرحوم سیدعباس
227 سیدمسعود عزیزی   1,000,000  فرزند سیداکبر
228 سیده نرگس عزیزی   700,000  فرزند سیدنقی
229 مرحوم سید حشمت عزیزی   50,000  فرزند سید محمد
230 مرحوم سید سهراب عزیزی   50,000
231 سید ایرج عزیزی فر   100,000  فرزند سیدعجم
232 سیداکبر عزیزی فر   1,300,000  فرزند مرحوم سیدشکرخدا
233 سیدغلامرضا عزیزی فر   100,000  فرزند مرحوم سیدشکرخدا
234 سیدحسن عزیزی نیا   650,000  فرزند مرحوم سیدشکرخدا
235 سیدرضا عزیزی نیا   25,500,000  فرزند سیدغلامعباس
236 سیدحسن عسکری   150,000
237 سیاوش فریدونی   300,000  داماد مرحوم سیدعباس
238 محسن قاسمی   150,000 طایفه محترم موری
239 مهران قاسمی   1,500,000 طایفه محترم موری
240 شهرداری قلعه خواجه   2,000,000  محمد مراد سمالی
241 داریوش قنبری   5,000,000
242 حیدری کاهکش   120,000
243 رضا کاهکش   200,000  فرزند مرحوم علیداد
244 مهندس غلامرضا کایدی   1,000,000
245 موسی کرمزاده   200,000  داماد مرحوم سیدصادق بدری
246 مینا کرمزاده   50,000
247 شرکت تعاونی کوچندگان بختیاری   5,000,000  منوچهر ارغشی
248 محمدجواد کیانپور   50,000,000 طایفه محترم راکی
249 سیدامیر گداری بویری   500,000  فرزند مرحوم سید حسن آقا
250 بازعلی لجمیری   50,000
251 شاه محمد لهرابیان   9,500,000 طایفه محترم گله
252 علی اکبر مختاری   1,000,000 طایفه محترم چهاربری
253 سید احمد مرادی   1,160,000  فرزند سیدموسی
254 سید احمد مرادی   2,000,000 فرزند مرحوم سید مشهدی محمد
255 سید احمدرضا مرادی   500,000  فرزند مرحوم سیداسحاق
256 سید افراسیاب مرادی  1,600,000  فرزند مرحوم سیدشکرخدا
257 سید اکبر مرادی   200,000  فرزند مرحوم سیدصفی
258 سید اله یار مرادی   1,000,000
259 سید ایرج مرادی   500,000  فرزند مرحوم سیدعیسی خون
260 سید بیژن مرادی   500,000  فرزند مرحوم سید عیسی خون
261 سید پرویز مرادی   500,000  فرزند مرحوم سیدعلی نقی
262 سید حبیب مرادی   150,000  فرزند سید محمد
263 سید حبیب اله مرادی   4,000,000  فرزند مرحوم سیدشکرخدا
264 سید حسین مرادی   300,000  فرزند مرحوم سید بابا
265 سید حسین مرادی   450,000  فرزند سیدبیژن
266 سید حسین مرادی   200,000  فرزند مرحوم سیدغفار
267 سید خداداد مرادی   1,650,000
268 سید رحمان علی مرادی   500,000  فرزند سیدصادعلی
269 سید رستم مرادی   500,000  فرزند مرحوم سیدبابا
270 سید رشید مرادی   200,000  فرزند مرحوم سید نادعلی
271 سید سعید مرادی   2,642,000  فرزند مرحوم سیدمحمدقلی
272 سید سیامک مرادی  3,942,000  فرزند مرحوم سید لطفعلی
273 سید شهاب مرادی   15,250,000  فرزند مرحوم سیدحسین آقا
274 سید صالح مرادی   500,000  فرزند سید صادعلی
275 سید علی جمعه مرادی   200,000
276 سید علی سینا مرادی   600,000  فرزند مرحوم سیدحسین آقا
277 سید مازیار مرادی   110,000  فرزند سیدخداداد
278 سید مجتبی مرادی   150,000  فرزند سید اسفندیار
279 سید محسن مرادی   1,000,000  فرزند مرحوم سیدغفار
280 سید محمد مرادی   200,000  فرزند مرحوم سیدشکرخدا
281 سید محمد مرادی   150,000  فرزند سیدعلی سینا
282 سید محمدرضا مرادی   2,000,000  فرزند مرحوم سید اسحاق
283 سید مراد مرادی   300,000  فرزند سید عباس
284 سید مرتضی مرادی   60,000  فرزند مرحوم سید صفی
285 سید مصطفی مرادی   300,000  فرزند سیدعلی سینا
286 سید مهمد مرادی   40,000  فرزند مرحوم مشهدی محمد
287 سید میلاد مرادی   150,000  فرزند سید اسفندیار
288 سید نعمت مرادی   450,000  فرزند مرحوم سید صفی
289 سید نوراله (آرش) مرادی   1,200,000  فرزند مرحوم سیدشکرخدا
290 سید هوشنگ مرادی   150,000
291 سیدامید مرادی   150,000  فرزند مرحوم سیدمحمدقلی
292 سیدبهرام مرادی   1,000,000  فرزند مرحوم سید لطفعلی
293 سیدرحیم مرادی   430,000  فرزند سیدصادعلی
294 سیدرضا مرادی   500,000  فرزند سیدملک
295 سیدشاپور مرادی   1,660,000  فرزند مرحوم سید لطفعلی
296 سیدعباس مرادی   800,000  برادران دزفولی
297 سیدعلی مرادی   130,000  فرزند سید صادعلی
298 سیدعلی مرادی   200,000  فرزند مرحوم سیدشکرخدا
299 سیدعلی مرادی   1,500,000  فرزند مرحوم سیدعیسی
300 سیدعلی پناه مرادی   28,300,000  فرزند مرحوم سیدحسین آقا
301 سیدعماد مرادی   2,500,000  فرزند سیدعلی پناه
302 سیدعیسی مرادی   100,000  فرزند سیدخدامراد
303 سیدغلام مرادی  660,000  فرزند سیدعلی نقی
304 سیدغلامعلی مرادی   600,000  فرزند مرحوم سید علی
305 سیدغلامعلی مرادی   150,000
306 سیدفرهاد مرادی   500,000  فرزند مرحوم سیدشکرخدا
307 سیدقبادعلی مرادی   3,000,000  فرزند مرحوم سیدعلی
308 سیدگرگعلی مرادی   400,000
309 سیدگودرز مرادی   200,000  فرزند سیدحیات
310 سیدمحمدقلی مرادی   550,000  فرزند مرحوم سید صفی
311 سیدموسی مرادی  720,000  فرزند مرحوم سیدلطفعلی
312 سیده زینب مرادی   450,000  فرزند مرحوم سیدحسین آقا
313 سیده زینب مرادی   450,000  همسر مرحوم سیدمحمدقلی
314 سیده سکینه مرادی   150,000  فرزند مرحوم سیدصفی
315 سیده فانوس مرادی   150,000  فرزند مرحوم سیدشکرخدا
316 سیده گل مرجان مرادی   2,200,000  همسر سیدعجم
317 سیده مریم مرادی   160,000  همسر مرحوم سید شکرخدا
318 سیده نیلوفر مرادی   250,000  همسر مرحوم مشهدی محمد
319 مرحومه سیده کبوتر مرادی   60,000  همسر سید ابراهیم
320 مهران مرادی نیا   50,000 داماد بهرام صالحی کاهکش
321 اداره اوقاف مسجدسلیمان   63,300,000  هاشمی و احمدی
322 اداره آبفار روستایی مسجدسلیمان   25,000,000  حمید القاصی
323 اداره بنیاد مسکن مسجدسلیمان   2,600,000  ایزدی فر
324 اداره راه و ترابری مسجدسلیمان  21,000,000  علی عیدیوندی
325 امور عشایر مسجدسلیمان   60,000,000  علی رحم کریمی
326 مرحوم آقا مراد مشایخی   100,000
327 علی معنازاده   50,000
328 آمنه مکوندی   11,000,000 طایفه محترم مکوندی
329 علی رحم مهدی پور   50,000
330 سید احمد موسوی   1,000,000  فرزند سید موسی دزفول
331 سید اکبر موسوی   150,000  فرزند مرحوم سید صفی
332 سید جانمراد موسوی   500,000  فرزند مرحوم سید آقاخان
333 حاج سید حمید موسوی   11,500,000  فرزند سیدعیسی
334 سید راه خدا موسوی  290,000
335 سید علیرضا موسوی   100,000  فرزند مرحوم سیدعلی محمد
336 سید عیسی موسوی   1,200,000  پدر شهید سیدمحمدرضا موسوی
337 سید محمد موسوی   2,100,000  فرزند مرحوم سیدعلی محمد
338 سید محمدرضا موسوی   1,717,500
339 سیده توران موسوی   100,000  فرزند مرحوم سیدعلی محمد
340 مرحومه سیده ماه نسا موسوی   1,717,500  مادر شهید سید محمدرضا موسوی
341 سید حیدر موسوی (بویری)   500,000
342 سید محمد موسوی (جلالی)   200,000
343 سیده فاطمه موسوی عبدالهی   300,000  همسر مرحوم سید حسین آقا
344 افشین نصیری   2,500,000 طایفه محترم نصیر
345 حسن نظری   2,000,000 طایفه محترم گتوندی
346 مرحوم حاج علی نیکومنش   150,000
347 سید فرهاد هاشمی   4,700,000 سادات امامزاده ساکن اصفهان
348 جعفر همولی   150,000
349 امیر حسین ورناصری   1,000,000 طایفه محترم قندعلی
350 کربلایی ایرج ورناصری زاده   8,000,000 طایفه محترم قندعلی
351 مسعود وفایی   2,000,000  نوه مرحوم سیدمناری بویری
352 حاج سید علیمردان ولی پور   4,500,000  فرزند مرحوم سید شاه کرم
353 سید اله داد ولی پور  670,000  فرزند مرحوم سیدعبدالحسین
354 سید خداداد ولی پور   50,000  فرزند مرحوم سیدعبدالحسین
355 سید خلیل ولی پور   1,085,000  فرزند مرحوم سیدابراهیم
356 سید علیمراد ولی پور   670,000  فرزند مرحوم سید شاه کرم
357 سید لزیم ولی پور   590,000
358 سید محمدرضا ولی پور   1,160,000  فرزند مرحوم سیدولی
359 سید نوری ولی پور   280,000  فرزند مرحوم سیدعبداله
360 سیدعلی ولی پور   1,155,000  فرزند مرحوم سید اله کرم
361 سیدعلی ولی پور   100,000  فرزند سیدخداداد
362 سیده زینب ولی پور   100,000  همسر مرحوم سیدعبدالحسین
363 مرحوم سید عبداله ولی پور   2,236,000 همیاری سادات قبل از بازسازی
364 مرحوم سید محمد (سیروس) ولی پور   10,000,000 فرزند مرحوم سید علی مدد
365 مرحوم سیدعلی مدد ولی پور   12,000,000
366 سید علیرضا ولی پور   105,000  فرزند مرحوم سید شاه کرم
367 منوچهر یادگار   1,000,000


[ موضوع ] :
[ برچسب ها ] :
ن : admin
ت : چهار شنبه, 21 مارس 2012
نظر شما در مورد اين پست چيست ؟

8 دیدگاه نوشته شده است! می توانید دیدگاه خود را بنویسید

 1. علی و مینا می‌گه:

  باسلام
  بسیار عالی

  • admin می‌گه:

   با سلام خدمت دوستان
   لطفاً مشخصات خود را بهتر وارد تا دیگران نیز نسبت به اظهار نظر اقدام نمایند
   با سپاس فراوان
   مدیر سایت

 2. علی و مینا می‌گه:

  من همسر سیدعلی موسوی فرزندسیدپرویز موسوی هستم من وهمسرم هرزگاهی سری به سایت سادات امامزاده بویرمیزنیم من خیلی دوس داشتم اطلاعاتی از طایفه همسرم داشته باشم من وهمسرم خوشحال میشیم اگه بتونیم تو این سایت فعالیتی داشته باشیم..بازم ممنون از سایت خوبتون

  • admin می‌گه:

   با سلام خدمت شما و همسر گرامیتان
   ما هم آماده دریافت نظرات و پیشنهادات سازنده و مفید شما خواهیم بود.
   میتوانید از طریق ایمیل مدیر سایت در تماس باشید .
   با سپاس

 3. علی و مینا می‌گه:

  سلام کاش میشد مراسمی گرفت باکمک افرادطایفه وهمگی رو دور هم جمع کرد مثل یه گردهمایی

  • admin می‌گه:

   با سلام
   مراسمی در خرداد سال 89 برگزار شد . که تصاویر آن بزودی در صفحه ای درج خواهد شد .
   ما هم امیدواریم مراسمی اینچنین تکرار شود

 4. miss.lemon می‌گه:

  salam va khaste nabashid khedmate modire gersmi va zahmat keshe site ..man be onvane yeki as javanane khandsne emamzade boveyr pishnahadi baraye shoma dashtam.. be nazare man javanane in emamzade niaz be yari vamosaedate bozrgtarane khod baraye zendegie behtar darand..pas dar in site bakhsi ra ekhtesas dahid ta javanan va aghvame gerai moshkelate khod ra bazgo konand ta balke ba komak va hamyarie yekdigar dast be eghdame karhaei bezanim ke baraye sazandegie harche behtare javananeman bashand..balke ayandeye in khandan ba ezat va eftekhar o sarbolandi bashad. khaste nabashid.

  • admin می‌گه:

   با سلام خدمت دوست و خويش و فاميل عزيز
   نظر شما كاملاٌ محترم و منطقي است و بزودي صفحه اي در اين زمينه در سايت قرار داده خواهد شدتا نظرات و مشكلات مطرح و با مشاركت هم نسبت به رفع مشكل همكاري شود.
   البته به عرض عالي برسانيم كه متاسفانه با گذشت چند سال از طراحي سايت هنوز بزرگترها و حتي جوانان نيز اطلاعي از سايت و اطلاعات مندرج در آن نداشته كما اينكه خيلي از فاميل حتي از وجود سايت خبري نداشته و ندارند.
   سعي نماييم با معرفي سايت به ديگران و استفاده از تجارب هم بهترين وسيله ارتباط رساني را گسترش و ارتقا بخشيم.
   اين سايت بدون هم فكري به نتيجه نخواهد رسيد. در ضمن از حسن توجه شما سپاسگذاريم.
   در پايان اگه لطف نموده مطالب را به زبان فارسي مجدداً ارسال فرماييد.
   سپاس و درود ما را پذيرا باشيد

دیدگاه خود را به ما بگویید.

 

 
  امامزاده بویر (ع) فرزند شاهزاده عبدالله معروف به شاه قطب الدین (ع) می باشد. مرقد مطهر ایشان در کوه های سر به فلک کشیده بختیاری (منار کوه) قرار دارد. آب و هوای پاک و ناب همراه با آرامش کوهستان طراوت خاصی به روح و جان انسان میدهد. منتظر دیدار شما هستیم  
 
محمد بن حسن عسکری (عج) آخرین امام از امامان دوازده گانه شیعیان است. در ١۵ شعبان سال ٢۵۵ هـ.ق در سامرا به دنیا آمد و تنها فرزند امام حسن عسکری (ع)، یازدهمین امام شعیان ما است. مادر آن حضرت نرجس (نرگس) است که گفته اند از نوادگان قیصر روم بوده است. «مهدی» حُجَت، قائم منتظر، خلف صالح، بقیه الله، صاحب زمان، ولی عصر و امام عصر از لقبهای آن حضرت است.