وب سایت سادات امامزاده بویر

در باب دعا

1- دعا موجب نزدیکی به خدا
:           امام صادق عليه السلام
شما را سفارش مى كنم به دعا كردن، زيرا با هيچ چيز به مانند
دعا به خدا نزديك نمى شويد و دعا كردن براى هيچ امر كوچكى
را، به خاطر كوچك بودنش رها نكنيد، زيرا حاجتهاى كوچك نيز به
. دست همان كسى است كه حاجتهاى بزرگ به دست اوست
(كافى، ج2، ص467، ح6)
2- خشنودی خدا و استجابت دعا
:    امام حسن مجتبى عليه السلام
كسى كه در دلش هوايى جز خشنودى خدا خطور نكند، من ضمانت
.می کنم كه خداوند دعايش را مستجاب كند
(كافى، ج2، ص62، ح11)
3- دعا هنگام آسایش
:       پيامبر صلى الله عليه و آله
هر كس دوست دارد خداوند هنگام سختى ها و گرفتارى ها دعاى او
.  را اجابت كند، در هنگام آسايش، دعا بسيار كند
(نهج  الفصاحه، ح 3023)
4- دعا در غیاب دیگران
:      پيامبر صلى الله عليه و آله
.  هيچ دعايى زودتر از دعايى كه انسان در غياب كسى مى كند مستجاب نمی شود

(بحارالأنوار، ج93، ص359، ح17)
5- دعا هنگام رقت قلب
:    پيامبر صلى الله عليه و آله
.  دعا كردن را در هنگام رقّت قلب غنيمت شمريد، كه رقت قلب رحمت است

(بحارالأنوار، ج93، ص347، ح14)
6- استجابت دعا با مال حلال
:        امام صادق عليه السلام
هر كس بخواهد دعايش مستجاب شود، بايد كسب خود را حلال كند و
حق مردم را بپردازد. دعاى هيچ بنده اى كه مال حرام در شكمش
.   باشد يا حق كسى بر گردنش باشد، به درگاه خدا بالا نمى رود
(بحارالأنوار، ج93، ص321، ح31)
7- علت تاخیر در استجابت دعا
:      امام صادق عليه السلام
هر آينه بنده دعا مى كند و خداوند عزوجل به دو فرشته مى
فرمايد: من دعاى او را مستجاب كردم اما حاجتش را نگهداريد
زيرا دوست دارم صداى او را بشنوم و همانا بنده دعا مى كند و
خداوند تبارك و تعالى مى فرمايد: زود خواسته اش را برآوريد
.  كه من خوش ندارم صداى او را بشنوم
(كافى، ج2، ص489، ح3)
8- ناامیدی از مردم و اجابت خواسته ها
:     امام سجاد عليه السلام
هر كس در هيچ كارى به مردم اميد نبندد و همه كارهاى خود را
. به خداى عزوجل واگذارد، خداوند هر خواسته اى كه او داشته بنشد اجابت کند
(كافى، ج2، ص148، ح3)
9- علت برآورده نشدن دعاها
:         امام على عليه السلام
گاه چيزى را (از خدا) مى خواهى اما به تو داده نمى شود و دير
يا زود بهتر از آن به تو داده مى شود، يا به خاطر آنچه خير و
مصلحت تو در آن است از برآورده شدن خواسته ات دريغ مى شود
زيرا بسا خواسته اى كه اگر برآورده شود به نابودى و تباهى
دين تو مى انجامد، پس، چيزى بخواه كه زيبايى و نيكيش برايت
.   مى ماند و پيامد سوئى ندارد
(نهج  البلاغه، نامه 31)
10- برطرف کردن گرفتاری مردم و استجابت دعا
:     پيامبر صلى الله عليه و آله
هر كس مى خواهد دعايش مستجاب شود و غمش از بين برود بايد گره
.از كار گرفتارى باز كند
(نهج الفصاحه، ح 2961)
11- دعا تنها از بین برنده درد و بیماری
:       پيامبر صلى الله عليه وآله
صدقه بلا را برطرف مى كند و مؤثرترينِ داروست. همچنين، قضای حتمی را بر می گرداند و درد و
. بيمارى ها را چيزى جز دعا و صدقه از بین نمی برد
(بحارالأنوار، ج 93، ص 137، ح 71)
12- حق نیکوکار دعا برای او
:         امام سجاد عليه السلام
حق كسى كه به تو نيكى كرده ، اين است كه از او تشكر كنى و
نيكى اش را به زبان آورى و از او به خوبى ياد كنى و ميان خود
و خداى عزّوجلّ برايش خالصانه دعا كنى ، هرگاه چنين كردى بى
گمان در پنهان و آشكار از او تشكر كرده اى . سپس اگر روزى
.    توانستى نيكى او را جبران كنى ، جبران كن
(خصال، ص 568)
13- نافرمانی از والدین موجب حبس دعا
:         امام صادق عليه السلام
.گناهی كه نعمت ها را تغيير مى دهد، تجاوز به حقوق ديگران است
گناهى كه پشيمانى مى آورد، قتل است. گناهى كه گرفتاری ایجاد
.  مى كند، ظلم است. گناهى كه آبرو مى بَرد، شرابخواری است
گناهى كه جلوى روزى را مى گيرد، زناست. گناهى كه مرگ را
شتاب مى بخشد، قطع رابطه با خويشان است. گناهى كه مانع
.  استجابت دعا مى شود و زندگى را تيره و تار مى كند، نافرمانی از پدر مادر است
(علل الشرايع، ج 2، ص 584)
14- دعا نزد قبر حسین علیه اسلام
:        امام باقر علیه السلام
حسين، بزرگ مرد كربلا، مظلوم و رنجيده خاطر و لب تشنه و مصيب
زده به شهادت رسيد. پس خداوند، به ذات خود، قسم ياد كرد كه
هيچ مصيبت زده و رنجيده خاطر و گنهكار و اندوهناك و تشنه اى
و هيچ بَلا ديده اى به خدا روى نمى آورد و نزد قبر حسين علیه
السلام دعا نمى كند و آن حضرت را به درگاه خدا شفيع نمى
سازد، مگر اين كه خداوند، اندوهش را برطرف و حاجاتش را
برآورده مى كند و گناهش را مى بخشد و عمرش را طولانى
.   و روزی اش را گسترده مى سازد. پس اى اهل بينش، درس بگيريد
(بحارالأنوار، ج 101، ص 46، ح 5)
15- عدم امر به معروف و مستجاب نشدن دعا
:         پيامبر صلى الله عليه و آله
هرگاه (مردم) امر به معروف و نهى از منكر نكنند، و از نيكان
خاندان من پيروى ننمايند، خداوند بدانشان را بر آنان مسلّط
گرداند و نيكانشان دعا كنند امّا دعايشان مستجاب نشود
(امالى صدوق، ص 254)
16- نماز شب مایه استجابت دعا
:           پيامبر صلى الله عليه و آله
نماز شب، موجب رضايت پروردگار، دوستى فرشتگان، سنت پيامبران
نور معرفت، ريشه ايمان، آسايش بدن ها، مايه ناراحتى شيطان ,سلاحی
. بر ضدّ دشمنان، مايه اجابت دعا، قبولى اعمال و بركت در روزی است

(ارشاد القلوب، ج 1، ص 191)
17- حلال خوری و استجابت دعا
:       پيامبر صلى الله عليه و آله
اى على هر كس حلال بخورد، دينش صفا مى يابد، رقّت قلب پيدا
مى كند، چشمانش از ترس خداوند متعال پر اشك مى شود و براى
.  استجابت  دعايش مانعى نمى باشد
(ميراث حديث، ج2، ص18، ح2)
18- عاجز ترین مردم ناتوان در دعا
:            امام حسین علیه السلام
. عاجزترین مردم کسی است که نتواند دعا کند
(بحارالانوار، ج93، ص 294)
19- دعای سریع الاجابه
:   امام موسی کاظم علیه السلام
دعایی که بیشتر امید اجابت آن می رود و زودتر به اجابت می
.  رسد،‌ دعا برای برادر دینی است در پشت سر او
(اصول کافی، ج1، ص52)
20- یقین به استجابت دعا
:       پيامبر صلى الله عليه و آله
خدا را بخوانید و به اجابت دعای خود یقین داشته باشید و
. بدانید که خداوند دعا را از قلب غافل بیخبر نمی پذیرد
(کنز العمال، ج2، ص72)
21- دعایی که رد نمی شود
:     پيامبر صلى الله عليه و آله
.  دعايى كه با بسم اللّه  الرحمن الرحيم شروع شود، رد نمى شود
(الدعوات، ص 52)
22- مهلت به تنگدست و استجابت دعا
:    پيامبر صلى الله عليه و آله
.  هر كس مى خواهد دعايش مستجاب و اندوهش برطرف شود، به تنگدست مهلت دهد
(كنزالعمال، ج 6، ص 215، ح 15398)
23- علت تاخیر یا تعجیل در استجابت دعا
:      امام رضا عليه السلام
خداوند اجابت دعاى مؤمن را به شوق (شنيدن) دعايش به تأخير می اندازد و
مى گويد: «صدايى است كه دوست دارم آن را بشنوم» و در اجابت دعای
. منافق عجله مى كند و مى گويد: صدايى است كه از شنیدنش بدم می آید
(فقه الرضا عليه السلام ، ص 345)
24- دعاى روزه داران
:   امام كاظم (عليه السلام) فرمود
.  دعاى شخص روزه دار هنگام افطار مستجاب مى شود
(بحار الانوار، ج 92، ص 255، ح 33)
25- دعاى هنگام سختی
:  امام صادق (عليه السلام) فرمود
.  هركه خوش دارد دعايش هنگام سختى مستجاب شود، هنگام آسايش  بسیار دعا کند
وسائل ‏الشيعة – ج 4 – ص 1096

سیدحسین پیربویری(بویری)                                                                                                           منبع: سایت شهید آوینی[ موضوع ] :
[ برچسب ها ] :
ن : admin
ت : چهارشنبه, 23 آوریل 2014
نظر شما در مورد اين پست چيست ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 
مهدویت امام زمان (عج)

 
 
Warning: include(/home/sadatbov/public_html/wp-content/themes/emamzaman/about.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/sadatbov/public_html/wp-content/themes/emamzaman/footer.php on line 12

Warning: include(): Failed opening '/home/sadatbov/public_html/wp-content/themes/emamzaman/about.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/sadatbov/public_html/wp-content/themes/emamzaman/footer.php on line 12
 
 
محمد بن حسن عسکری (عج) آخرین امام از امامان دوازده گانه شیعیان است. در ١۵ شعبان سال ٢۵۵ هـ.ق در سامرا به دنیا آمد و تنها فرزند امام حسن عسکری (ع)، یازدهمین امام شعیان ما است. مادر آن حضرت نرجس (نرگس) است که گفته اند از نوادگان قیصر روم بوده است. «مهدی» حُجَت، قائم منتظر، خلف صالح، بقیه الله، صاحب زمان، ولی عصر و امام عصر از لقبهای آن حضرت است.